Rond hun tweede levensjaar weet een kind, wanneer ze in de spiegel kijkt dat ze zich zelf ziet. Kinderen beginnen steeds meer te beseffen dat ze zelf iemand zijn. Hoe help je kinderen om een zelfverzekerd kind te worden

Zelfbeeld van peuters

Een positief zelfbeeld is voor ieder mens belangrijk. Bij kinderen wordt dit zelfvertrouwen opgebouwd wanneer ze steeds bevestiging krijgen dat ze de moeite waard zijn en aardig worden gevonden. Kinderen leren positief over zichzelf te denken door wat je als ouder tegen ze zegt. Heb je een positieve manier van opvoeden, dan krijgt je kind het gevoel geaccepteerd en gewaardeerd te worden. Een positief zelfbeeld van een kind zal daardoor goed kunnen ontwikkelen.

Een zelfverzekerd kind, je invloed als ouder

Als kinderen positief over zichzelf denken, beïnvloedt dit ook hun gedrag. Ze weten dan dat je hen waardeert en ze zijn daardoor eerder geneigd zich prettig te gedragen. Een kind met een positief zelfbeeld zal je bijvoorbeeld uit zichzelf helpen met een huishoudelijk klusje. Het is goed dat je dit benoemt en positief waardeert. Een kind voelt zich dan goed. Het bevestigen van positief gedrag is onmisbaar voor het opbouwen van een positief zelfbeeld.

Hoe ontwikkel een growth mindset bij je kind

Ouders zijn voor kinderen heel belangrijk voor de vorming van hun zelfbeeld. Als ouder heb je een heel intensieve relatie samen. Kinderen hecht veel waarde aan je opmerkingen en zijn er heel gevoelig voor. Als je regelmatig negatief reageert op ongewenst gedrag en weinig positieve opmerkingen maakt, gaat je kind eerder van zichzelf denken dat het niet de moeite waard is. De kans is dan groter dat kinderen een negatief zelfbeeld ontwikkelen en dat heeft invloed op hoe ze zich voelen en gedragen.

Tips om een positief zelfbeeld van een kind te bevorderen:

  • Vertel een kind regelmatig welk gedrag je waardeert.
  • Reageer positief wanneer je kind iets probeert wat hij moeilijk vindt. Hiermee stimuleer je dat hij de volgende keer weer iets probeert wat hij lastig vindt.
  • Geef opbouwende kritiek. Kijk vooral naar hetgeen goed gaat. Al deze kleine positieve opmerkingen slaat een kind op en krijg hierdoor een beter gevoel over zichzelf.