Een goede start van het schooljaar is belangrijk voor een succesvolle en positieve leerervaring. Een dyslectisch kind heeft vaak iets andere aandacht nodig om goed van start te gaan. Als ouder kun je een cruciale rol spelen in het ondersteunen van hun succes op school. Hier zijn enkele manieren waarop je kunt helpen. Je herkent er vast veel, maar als opfrisser altijd goed om weer even te lezen.

9 tips voor een goed start van het schooljaar

  1. Begrip en erkenning: Het is belangrijk om het feit dat een kind een dyslectisch brein heeft goed te begrijpen en erkennen. Dit creëert een omgeving waarin een kind zich comfortabel voelt om over zijn uitdagingen te praten.
  2. Open communicatie met school: Werk nauw samen met de school en de docenten van je kind. Communiceer openlijk over de behoeften van je kind en bespreek eventuele aanpassingen die nodig zijn om hun leerervaring te verbeteren.
  3. Onderzoek en informatie: Leer zoveel mogelijk over dyslexie, inclusief de verschillende manieren waarop het zich kan manifesteren en effectieve strategieën voor ondersteuning. Hoe meer je weet, hoe beter je in staat zult zijn om je kind te helpen.
  4. Creëer een positieve houding: Help je kind om een positieve houding te ontwikkelen ten opzichte van hun dyslexie. Moedig hen aan om hun sterke punten te ontdekken en zich niet te laten ontmoedigen door uitdagingen.
  5. Lees samen: Moedig lezen aan door samen met je kind te lezen. Dit kan de druk verminderen en de leeservaring plezieriger maken. Kies boeken die aansluiten bij hun interesses en leesniveau.
  6. Technologische hulpmiddelen: Ontdek technologische hulpmiddelen zoals tekst-naar-spraak software, spraakherkenningstools en dyslexie-vriendelijke lettertypen. Deze tools kunnen het leren en lezen vergemakkelijken.
  7. Ondersteunende leeromgeving thuis: Creëer een ondersteunende leeromgeving thuis. Zorg voor een rustige plek om huiswerk te maken, met voldoende verlichting en minimale afleidingen. Moedig regelmatig lezen aan en bied boeken aan die passen bij hun leesniveau en interesses.
  8. Zelfvertrouwen opbouwen: Help je kind om zelfvertrouwen op te bouwen door hun prestaties en inspanningen te erkennen en te vieren. Focus op wat ze goed doen en moedig hun inspanningen aan.
  9. Stimuleer buiten-schoolse activiteiten: Moedig je kind aan om deel te nemen aan buitenschoolse activiteiten die hun interesses en talenten benutten. Dit kan hun zelfvertrouwen vergroten en een positieve invloed hebben op hun algemene welzijn

De toegevoegde waarde van dyslexie