Leren lezen is een spannende mijlpaal voor kinderen. Vroege leesvaardigheden omvatten letterherkenning, fonemisch bewustzijn, decodering, overvloeien en gezichtswoordherkenning.  Zichtwoorden zijn veelgebruikte woorden die kinderen onmiddellijk moeten herkennen. Door woorden te herkennen op zicht, worden kinderen snellere, vloeiendere lezers. Veel zichtwoorden zijn lastig te lezen en te spellen – ze worden niet gespeld zoals ze klinken of kinderen hebben er geen beeld bij.

Veel voorkomende zichtwoorden

Door veel te oefenen met deze woorden gaan kinderen ze herkennen.

ja
dat
de
en
uh
ik
een
is
die
van
’t
maar
in
niet
je
zijn
ja
dat
de
ik
en
het
uh
een
hebben
die
van
maar
in
niet
de
van
het
een
en
in
is
te
dat
op
De
voor
met
zijn
die
de
van
het
zijn
een
in
en
dat
op
te
worden
voor
met
hebben
die

 

Waarom zichtwoorden leren

Zichtwoorden vormen een groot percentage (tot 75%) van de woorden die worden gebruikt in het teksten die jongen kinderen moeten lezen.  Het voordeel wanneer kinderen zichtwoorden automatiseren, is dat ze deze sneller herkennen in een tekst. Een beginnende lezer of kind wat meer moeite heeft met leren lezen kan zo veel woorden in een tekst herrekenen en zich consenteren op de overige woorden. Het wordt zo gemakkelijker om te begrijpen waar een tekst over gaat. 

Zichtwoorden oefenen om sneller te leren lezen!

Zichtwoorden bij het Engels

Zichtwoorden kun je ook goed gebruiken voor het leren van een andere taal.  Onder meer voor de dyslectische kinderen hebben baat bij het automatiseren van veel voorkomende worden en het uitbreiden van hun woordenschat. Het leesproces vergt veel geheugencapaciteit. Als te veel van die capaciteit op de technische decodeeraspecten van het lezen gericht moeten worden, maakt dit het leren van een andere taal lastig.