De gratis app van deze week is Yoleo. Lezen met Yoleo is makkelijk en leuk, doordat de tekst wordt getoond en voorgelezen. Een soort karaoke. Yoleo bevordert het zelfstandig lezen. De website en de app van Yoleo zijn veilig, verantwoord en vrij van advertenties.

De Yoleo app sluit goed aan bij de belevingswereld van kinderen. Ze verdienen punten om hun kamer te pimpen en om nog leuker te kunnen gamen. Die punten verdienen zij door de hybride boeken te lezen.  
Spelenderwijs maken kinderen kennis met het hybride boek. Ze lezen mee terwijl ze worden voorgelezen. Ideaal voor kinderen die moeite hebben met lezen.  Door in de boekenkast op leeftijd, interessegebied en leesniveau te zoeken, vinden kinderen altijd een boek dat bij hen past. Het aanbod uit de jeugdliteratuur is ruim en blijft groeien. 

Lezers raken in de app minder vermoeid en komen meer toe aan de inhoud van de tekst, als zij lezen met audio-ondersteuning. Ook begrijpen ze de tekst beter. Kinderen die moeite hebben met lezen kunnen zich met audio-ondersteuning meer richten op het mooie of spannende verhaal dat ze lezen.

Leesbevordering

Kinderen die lezen moeilijk vinden, pakken helaas niet zo snel een boek. Zij komen daardoor minder vaak in aanraking met (jeugd)literatuur. Lezen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Ze vergroten hierdoor hun woordenschat en ze leren zich in te leven in anderen.
Veel kinderen maken vanwege dyslexie, andere leesproblemen of omdat ze simpelweg liever in bomen klimmen, te weinig ‘leeskilometers’, terwijl ze in latere fasen van het onderwijs en tijdens hun werkende leven veel teksten moeten ‘verwerken’. Wij leven nu eenmaal in een talige samenleving.

Yoleo biedt kinderen de kans om door het lezen van hybride boeken (tekst gecombineerd met audio) lezen als leuker en makkelijker te ervaren. Yoleo geeft kinderen toegang tot een selectie van boeken die ze anders misschien niet zo gauw zouden oppakken. De game motiveert kinderen daarnaast om meer leeskilometers te maken.

Hybride boeken

Een hybride boek is een digitaal boek dat op pc, laptop of tablet gelezen kan worden. In een hybride boek staan de combinatie van de tekst van het boek, de auditieve ondersteuning door het voorlezen van de tekst door een menselijke stem en een gele meeleescursor (‘karaoke-lezen’) per woord centraal. Deze hybride vorm is uniek en werkt zeer positief bij kinderen die lezen lastig vinden.

Download de app Yoleo gratig in de appstore