Het is de week van het geld. Het doel van deze themaweek is om leerlingen te leren omgaan met geld. Door kinderen al jong te leren omgaan met geld, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd.

Naast dat erop school aandacht wordt besteed aan dit onderwerp, is het ook thuis een belangrijk thema. Al van jongs af aan kun je hier thuis ook actief iets mee.

Leren omgaan met geld

Het allereerste leren met geld begint op school al al in groep 1 en 2. In het klaslokaal is een winkeltje ingericht. Kleuters spelen er een rollenspel van klant en winkelier en oefenen zo niet alleen hun taal, maar ze krijgen ook al de eerste inzichten voor geld-rekenen. Kleuters leren dat je met euro’s betaalt en dat niet alles even duur is.

Het is ook een goed om jonge kinderen thuis met geld om te laten gaan. Het is heerlijk om even rustig zonder een kind boodschappen te doen, maar het is leerzaam voor een kind om af en toe mee te gaan. Je kunt hem wijzen op prijzen, laat hem inschatten of een pak wasmiddel duurder is dan een brood. Je kunt laten zien hoe je afrekent. Zo krijgen kinderen meer besef van de waarde van geld.

Ben jij iemand die bijna alles pint? Probeer dan wel om ook contant geld in huis te hebben. Laat een kind op jonge leeftijd spelen met muntjes en laat hem ook zelf af en toe betalen, bijvoorbeeld als je een ijsje koopt. De meeste kinderen zijn apetrots als ze voor het eerst zelf betalen en het is een goede oefening.

Zakgeld

Als je kind vijf of zes jaar is, kun je beginnen met zakgeld. Je kind is hier oud genoeg voor als hij de verschillende munten herkent, zelfs als je denkt dat hij nog niet zo met geld bezig is. Door het krijgen van zakgeld leert je een kleuter spelenderwijs omgaan met geld. Hoeveel zakgeld je geeft, is afhankelijk van hoeveel je zelf te besteden hebt en wat je kind van het zakgeld moet betalen.

Spaarrekening

Als een kleuter net begint met sparen, geef dan contant geld. Geld moet op deze leeftijd zichtbaar zijn. Zo ziet een kind dat geld ook op kan raken. Bovendien geeft het beter overzicht en meer controle. Geld op een spaarrekening bij de bank is op deze leeftijd nog moeilijk te begrijpen. Pin af en toe wel waar hij bij is en laat op een afschrift zien dat het bedrag van je rekening afgeschreven is. Veel kinderen zien een pinautomaat namelijk als een soort onuitputtelijke geldboom.

Op = op

Als het zakgeld op is of je kind komt nog iets te kort, spring dan niet bij. Hoe graag je dat misschien ook doet. Geld tekort komen, blut zijn en fouten maken horen bij het leerproces. Geef een kind dus ook de kans om eens zelf te kiezen hoe hij zijn zakgeld besteedt, ook al begaat hij een keer een miskoop.