Elk kind heeft een ander leesniveau. Dit duidt men aan met het AVI-niveau. Dit niveau van lezen heeft betrekking op de vaardigheid van technisch lezen. Hoe werkt het met de verschillende leesniveaus.

AVI is de afkorting van Analyse van Individualiseringsvormen. Het AVI-systeem biedt twee toepassingen, de indeling van teksten naar moeilijkheidsgraad en de bepaling van de leesvaardigheid.

Er is geen directe koppeling tussen de leeftijd van kinderen en hun AVI-niveau. AVI is ontwikkeld vanuit de gemiddelde leesontwikkeling van kinderen in Nederland en Vlaanderen. Door grote groepen kinderen te bekijken is vastgesteld wat in elke jaargroep gemiddeld de leesontwikkeling van de groep is. Maar dat zegt nog niets over de leesontwikkeling van een individueel kind.

Sneller leren lezen door te oefenen met zichtwoorden

AVI leesniveaus

AVI kent twaalf verschillende leesniveaus, deze zijn gekoppeld aan de groepen in het basisonderwijs.  Men gaat uit van twee niveaus per leerjaar. Eén niveau halverwege het leerjaar en één niveau aan het einde van het leerjaar.  en boek op niveau E4 is geschikt voor kinderen op het niveau van eind groep 4 zit. Een boek met AVI-M5 voor kinderen medio groep 5.

Er zijn twee niveaus die een afwijkende naam hebben. AVI-S (AVI-Start) en AVI-P (AVI-Plus). AVI-S is voor beginnende lezers, begin of voorafgaand aan groep 3. AVI-P volgt op AVI-E7, oftewel het einde van het leerjaar van groep 7. Kinderen die nog beter lezen dan kinderen van eind groep 7.

Voor dyslectische kinderen zijn geen aparte AVI-niveaus. Deze kinderen  lezen de gewone niveaus, maar bereiken die meestal wat later dan andere kinderen. Voor dyslectische kinderen zijn wel speciale leesseries die zijn afgestemd op hun leesontwikkeling: Zoeklicht Dyslexie bijvoorbeeld. De onderwerpen van deze boekjes sluiten vaak beter aan bij de belevingswereld van kinderen.

Lees meer over het makelijk leren lezen plein

Oude AVI-aanduiding

Op oudere boekjes kan je nog een andere AVI-aanduiding tegenkomen. Voor 2008 werd er met een ander systeem gewerkt. Om te weten welk huidig AVI-niveau zo’n boekje heeft, kan je bijgaande tabel gebruiken.

Zo maak je lezen echt leuk