Het begrijpen, erkennen en bespreken van de ‘emotionele kant’ van dyslexie is van groot belang in de moderne samenleving. Dit psychologische aspect wordt echter vaak over het hoofd gezien en blijft onbesproken. Opmerkelijk is dat dyslectici vaak excelleren in hoge emotionele intelligentie.

Het begrijpen van emoties, zowel die van onszelf als anderen, is belangrijk. Waarom zijn dyslectici vaak empathisch en goed in het herkennen van emotionele situaties? We gaan deze drie punten verkennen en bespreken.

Emotionele intelligentie bij dyslexie: Een unieke kracht

Dyslectici kunnen een hoge emotionele intelligentie hebben doordat ze extra emotionele uitdagingen ervaren, zoals angst en stress. Doordat ze deze emoties intenser beleven, zijn ze goed in staat om anderen met vergelijkbare gevoelens te begrijpen en te verbinden. Bijvoorbeeld, een dyslectische leraar kan ondersteunend materiaal delen om stress te verminderen bij dyslectische leerlingen. Deze gedeelde ervaring bevordert betekenisvolle relaties.

De diepere betekenis van emotionele intelligentie

Emotionele intelligentie is een term die vaak wordt gehoord. De ware betekenis ervan draait om het vermogen van een persoon om emoties en gevoelens van zowel henzelf als anderen te herkennen, waarderen en begrijpen. Belangrijk hierbij is een hoog niveau van zelfbewustzijn en sociale-emotionele vaardigheid. Gekoppeld aan de vaardigheden van sympathie (het begrijpen van de emoties van anderen) en empathie (jezelf kunnen verplaatsen in de positie van een ander), kunnen deze vaardigheden stress verminderen, effectieve communicatie met anderen verbeteren en conflicten in sociale situaties vermijden.

Opvallend genoeg zijn dyslectici door hun eigen uitdagende ervaringen uitstekend in staat anderen te ondersteunen die zich in een vergelijkbare situatie bevinden. Een neurodivers persoon vindt het wellicht niet prettig om toe te kijken hoe iemand anders worstelt met bepaalde taken of situaties.

Dyslexie en verbondenheid: Een unieke perspectief

Bovendien voelen veel dyslectici zich vaak ‘anders’ of als buitenstaanders vergeleken met hun leeftijdsgenoten, vanwege hun ervaringen met dyslexie en het vinden van sommige taken bijzonder uitdagend en stressvol. Hoewel dit op het eerste gezicht negatief lijkt, kan dit ervoor zorgen dat dyslectici een sterk gevoel van rechtvaardigheid, gemeenschapszin of verbondenheid ontwikkelen met anderen binnen de neurodiverse bevolking. Dit komt voort uit de natuurlijke menselijke drive om verbinding te maken met degenen die op ons lijken en degenen te helpen die dezelfde zorgen, uitdagingen, interesses en/of persoonlijkheidstrekken delen.

Altruïsme en emotionele intelligentie bij dyslexie

Deze verlangens om verbindingen te bouwen met gelijkgestemden, samen met eerdergenoemde empathische vermogens, zijn ook gerelateerd aan het concept en morele principe van altruïsme. Beter bekend als ‘helpend gedrag’ en het tonen van zorg voor anderen. Het draait om het tonen van vriendelijkheid en bezorgdheid voor anderen zonder iets terug te verwachten. Dit is ook een belangrijk aspect van emotionele intelligentie en het begrijpen van de gevoelens van anderen.

Een over het hoofd gezien kracht

Emotionele intelligentie en ‘emotioneel bewustzijn’ kunnen sterke vaardigheden zijn die vaak voorkomen bij dyslectici. Deze zeer wenselijke eigenschap bevindt zich in het psychologische en emotionele domein van dyslexie, dat vaak over het hoofd wordt gezien. Desondanks blijft een uitstekend bewustzijn en begrip van zowel anderen als de eigen emoties, in combinatie met altruïstische neigingen, een essentieel onderdeel voor het opbouwen van succesvolle en betekenisvolle relaties.