Kinderen al vanaf jonge leeftijd in aanraking brengen met kunst is belangrijk voor hun ontwikkeling.  Maar waarom is kunst belangrijk voor kinderen? 

Het brein wil gestimuleerd worden. En deze stimulans moeten van buitenaf komen. Kunst doet een beroep op creativiteit en is daarin uniek. Bij kunst gaat het de unieke combinatie van rust, ideeën, sociaal of alleen bezig zijn. Ergens helemaal in opgaan, in combinatie met je emoties  voelen. Het gaat hierbij niet alleen om blijdschap of verdriet. De trots die een kind voelt als hij iets heeft gemaakt. De waardering die hij van andere krijgt. De uitdaging van steeds iets nieuws willen verzinnen. Vooral dat laatste is bij het maken van kunst heel belangrijk, aldus
professor Erik Scherder.

Wanneer je een kind kunst aanbiedt, dan bouw zijn brein, omdat het een verrijking is, aan meer contactpunten. Hoe meer van deze synapsen, hoe complexer zijn hersenen worden. En daarmee beschermen de hersenen zichzelf eigenlijk als het ware tegen het ontstaan van ouderdomsziekten. Alle bijdragen die je hieraan kunt bijdragen, juist in de eerste levensjaren, zijn ontzettend belangrijk.
Wanneer iemand naar kunst kijkt, ontstaan er activiteiten in de hersenstam. Dan raakt de hele schors actief. En een dikkere schors in de groei van het leven betekent ook dat je in staat bent tot veel beter denken: spreken, rekenen en nog veel meer andere dingen.”

Waarom is kunst belangrijk voor kinderen?

Volgens Elliot Eisner, actief op het gebied van kunstonderwijs ontwikkelt kunst de denkvermogens van leerlingen. Hij noemde veel lessen die kinderen leren van kunst. Zes belangrijke dingen die kinderen leren van kunst zijn:

  • Kinderen leren om tot een goed oordeel te komen over betekenisvolle relaties. Op school gaat het vaak om het geven van goede antwoorden. Bij kunst gaat het om een eigen oordeel of mening
  • Van kunst leren kinderen dat problemen meer dan één oplossing kunnen hebben en vragen meer dan één antwoord.
  • Kunst maakt kinderen duidelijk dat woorden en cijfers niet genoeg zijn om uit te drukken wat we weten. De grenzen van onze taal zijn niet de grenzen van ons denken.
  • Van kunst leren kinderen dat kleine verschillen grote effecten kunnen hebben.
  • Door kunst leren kinderen meer denken in materiaal. Alle kunstvormen gebruiken middelen om ideeën werkelijkheid te maken.
  • Kunst biedt een ervaring die kinderen op geen enkele andere manier meemaken. Door die ervaring ontdekken ze de reikwijdte en variëteit van wat ze kunnen voelen.
  • Er bestaat een verband tussen muziek spelen en ruimtelijk inzicht, waarbij het effect groter is als kinderen ook leren om bladmuziek te lezen.