Als ouder van een kind met een ADHD brein kun je voor de moeilijke keuze komen te staan om je kind medicatie te geven. Dit met als doel dat hij zich beter voelt en het op school en in de omgang met andere beter gaat. Wij hebben geen mening over wel of geen medicatie en zijn ook geen medici. In dit blog hebben we nuttige en praktische informatie verzamelt die je kunnen helpen bij een keuze als het gaat om medicatie voor kinderen met ADHD.

Wat doet adhd medicatie voor kinderen

Medicatie kan heel effectief zijn om minder last te hebben van een ADHD brein. Bij veel kinderen worden de impulsiviteit en hyperactiviteit veel beter hanteerbaar. Een kind krijgt meer controle over zijn focus, concentratie en aandacht.
ADHD is neurobiologisch, een deel van de hersenen functioneert anders dan gemiddeld. Er is spraken van een verminderde activiteit van boodschapperstoffen, de neurotransmitters, zoals dopamine en noradrenaline.

Door een relatief tekort aan dopamine treedt een “afwijkende” functie van bepaalde hersengebieden op. Hoe meer deze hersenfunctie afwijkt, des te meer zal het kind met ADHD baat hebben bij medicatie. Medicatie corrigeert deze verminderde activiteit. Hoeveel tekort aan deze stofjes een kind heeft kan helaas niet worden getest.

Waarom wel medicatie?

Gedragstherapie kunnen de uitingen van ADHD bij sommige kinderen helpen beheersen. Maar dit is niet voor elk kind voldoende.
Als een kind sociaal en emotioneel veel hinder ondervind van zijn ADHD. Veel ruzie heeft met kinderen of geregeld negatieve reacties ontvangt op zijn gedrag kan dit een belangrijke overweging zijn om medicatie te nemen. Ook indien schoolprestaties achterblijven omdat concentreren en opletten niet lukt kan medicatie helpen. Vaak presteert een kind onder zijn niveau, waardoor frustraties en faalangst op de loer liggen.

Het verband tussen ADHD en angsten

Het komt ook veel voor dat ouders er voor kiezen om thuis geen medicatie te gebruiken, omdat een kind het dan niet nodig heeft. Wanneer je een kind toch vaak corrigeert, vraagt of hij stil wil zitten, niet op de bank wil springen of zijn zus met rust te laten. Dan accepteer je eigenlijk niet volledig dit gedrag. Denk goed na over wat al het corrigeren doet met het gevoel voor eigenwaarde van een kind.

De medicatie die bij ADHD wordt voorgeschreven wordt als veilig beschouwd. De risico’s van het geen medicijnen gebruiken kunnen hoog zijn. Denk aan onderpresteren, schooluitval, sociale problemen en drugsmisbruik.

Als een kind een tijdje medicatie gebruikt wil dit niet zeggen dat hij er voor zijn leven aan vast zit. Je kunt altijd, proberen om er tijdelijk even mee te stoppen om te zien om een kind het nog steeds nodig heeft. Doe dit altijd in overleg met een arts en kies een voor jouw kind geschikt moment uit.

Wat zijn de bijwerkingen van ADHD medicatie voor kinderen?

ADHD medicatie zijn stimulerende middelen welke een reeks bijwerkingen kunnen hebben, zoals verminderde eetlust en gewichtsverlies.
Rilatine is een amfetamine-achtige stof. Amfetamines remmen de eetlust af. Minder eten leidt soms tot een iets lager gewicht. Wanneer kinderen systematisch minder eten, remt dat de groei van hun organen en hun lichaam af.
Als de medicatie is uitgewerkt, krijgen kinderen vaak wel weer honger. Wanneer ze dan wat eten, compenseren ze het minder eten van eerder op de dag.

Kinderen met een ADHD brein hebben vaak al op jonge leeftijd een zwak slaapritme (door het later optreden van de Melatonine piek). Dat kan verergeren door Methylfenidaat. Als er serieuze in slaapproblemen zijn, dan kan voor het slapen gaan wat Melatonine innemen helpen. Dit is een stof die het lichaam zelf ook aanmaakt, en waar geen bekende nadelen aan zitten. Melatonine is niet verslavend, in tegenstelling tot veel slaapmiddelen die bij volwassenen gebruikt worden.

Soms bestaat er de angst dat een kind verandert in een zombie als hij medicatie inneemt. Dit is uiteraard niet de bedoeling. De dosis is dan vaak te hoog.

Angst voor verslaving aan Methylfenidaat komt veel voor. Dit is een wijdverbreid misverstand. Als kinderen met ADHD Methylfenidaat krijgen in de goede dosis, dan worden zij juist beschermd tegen het zoeken naar stoffen waar zij zich rustiger door voelen. Omdat drugs -zoals amfetamine, XTC en cocaïne- ook dopamine in de hersenen verhogen, worden mensen met ADHD daar namelijk rustiger van. Als zij dat merken, kunnen zij gemakkelijk verslaafd raken aan deze middelen.
Dat kun je voorkomen door het gebruik van Methylfenidaat. Methylfenidaat heeft weliswaar enigszins de structuur van amfetamine, maar is niet verslavend bij normaal gebruik.

ADHD-stimulerende middelen werken niet voor alle kinderen

Sommige kinderen reageren niet op stimulerende middelen. Ook zijn er kinderen die wel reageren, maar voor wie de bijwerkingen te heftig zijn. Ook zijn er medische redenen waarom het gebruik van ADHD medicatie niet verstandig is. .

Bronnen: stjansdal.nl en additudemag.com