Leessnelheid gaat over het aantal woorden dat iemand correct kan lezen in een bepaalde tijd. Het geeft een indicatie van het leesniveau van een kind. Het is de bedoeling dat kinderen woorden tijdens het lezen direct gaan herkennen. Hoe meer woorden ze direct herkennen, hoe minder aandacht er nodig is om de tekst te lezen. In hun hoofd ontstaat hierdoor meer ruimte om een tekst te begrijpen.  Wanneer kinderen vloeiend kunnen lezen, is dat een redelijk goed teken dat ze begrijpen wat ze lezen.

Waarom vloeiend lezen belangrijk is?

Snel kunnen lezen wil niet zeggen dat een kind ook beter leest. Vloeiend lezen gaat ook over het gelijktijdig decoderen én begrijpen. De mate waarin een kind vloeiend leest, weerspiegelt het vermogen om tijdens het lezen tegelijkertijd ook betekenis te kunnen verlenen aan de tekst.

“Langzame lezers” kunnen moeite hebben om elk woord te horen. Hun leessnelheid kan het voor hen ook moeilijker maken om te begrijpen wat ze lezen.
Kinderen moeten de woorden die ze lezen lang genoeg ‘vasthouden’ om te zien hoe ze samenwerken om betekenis te geven. Hoe langer het duurt om elk woord te lezen, hoe moeilijker het is om de woorden in een zin, alinea of ​​verhaal met elkaar te verbinden.

Zichtwoorden oefenen om sneller te kunnen leren lezen

Leessnelheid, is een “goede lezer” een snelle lezer?

Dit is niet strikt noodzakelijk. Een goede lezer zijn, gaat om meer dan het behalen van een aantal woorden per minuut.  Grondiger of voorzichtig lezen, in een iets langzamer tempo, betekent niet noodzakelijk dat er een probleem is.
Goede lezers lezen met expressie. Ze lezen alsof ze praten. Hun stem gaat bijvoorbeeld aan het einde van een zin omhoog als deze eindigt met een vraagteken. Deze vaardigheid om betekenis toe te voegen door middel van intonatie wordt prosodie genoemd. Prosodie en leessnelheid zijn beide belangrijke onderdelen van vloeiend lezen.

Kinderen die goed lezen, denken ook na over wat ze lezen. Ze leggen verbanden met dingen die ze al weten, en ze denken kritisch na over de tekst om hun eigen mening of ideeën te vormen. Als kinderen deze dingen kunnen, maar iets langzamer werken dan hun leeftijdsgenoten, dan is de leessnelheid waarschijnlijk niet iets om je zorgen over te maken.

Maar het kan een probleem zijn als kinderen moeite hebben met het begrijpen van letter-klankrelaties of het combineren van geluiden om te lezen. Er zijn enkele algemene leer- en denkverschillen die van invloed kunnen zijn op de leessnelheid van een kind. Een lage verwerkingssnelheid kan dit ook beïnvloeden.