We kunnen niet allemaal meesterwiskundigen of beroemde dokters zijn. Wie zou de muziek creëren waarnaar we luisteren terwijl we  ontspannen of sporten? Wie zou de kunstwerken schilderen die we graag bewonderen? En wie zou de boeken schrijven die we graag lezen? Wat is intelligentie? Elk kind heeft zijn eigen unieke talenten en capaciteiten. Het is zo belangrijk om dit aan te moedigen, in plaats van van elk kind hetzelfde te verwachten.

Wat is intelligentie?

Bij het woord intelligentie, denken we vaak meteen aan een heel slim persoon die in staat is de meest ingewikkelde wiskundige problemen op te lossen, waarvan de meeste mensen niets begrijpen. Iemand die berekeningen sneller kan uitvoeren dan wij ze kunnen lezen of opschrijven. We houden er nog altijd de klassieke opvatting op na dat intelligentie enkel te maken heeft met abstract nadenken.
In 1988 ontwikkelde de psycholoog Howard Gardner een theorie die deze beperkte kijk op intelligentie voorgoed veranderde. Hij stelde de theorie van de verschillende types intelligentie voor.
Volgens deze theorie bestaat er niet één enkele vorm van intelligentie, maar zijn er verschillende vormen die bij elk individu op een verschillende manier tot uiting komen.

8 soorten intelligentie

Taalkundige intelligentie

Schrijvers, dichters en journalisten kunnen taal buitengewoon goed manipuleren en gebruiken. Mensen met dit soort intelligentie zijn erg gevoelig voor de klanken, ritmes en betekenissen van woorden. Als je kind het goed doet in het Nederlands, Engels of andere talen, en graag verhalen schrijft, heeft hij waarschijnlijk een hoge taalkundige intelligentie. Advocaten moeten taal buitengewoon goed kunnen manipuleren om effectief te kunnen argumenteren in de rechtbank.

Iemand die verbaal intelligent is, staat er vaak om bekend dat ie “niet op zijn mondje gevallen is”. Ze leerden als kind al snel praten, lezen en schrijven. Ze vinden het op school makkelijk om complexe teksten te begrijpen en redden zich verbaal goed.

Wil je graag deze vorm van intelligentie verder ontwikkelen, dan is het goed om meer te lezen of zelf te gaan schrijven. Speel geregeld taalspelletjes zoals Scrabble en maak geregeld  kruiswoordraadsels.

Logisch-wiskundige intelligentie

Aha! Wiskunde en wetenschap! Deze individuen kunnen gemakkelijk logische of numerieke patronen detecteren, proberen logische redeneringen te gebruiken om elk probleem op te lossen, en zullen waarschijnlijk wiskundige en wetenschappelijke concepten vrij gemakkelijk begrijpen. Dit zijn onze wiskundigen, accountants en wetenschappers.
Mensen met een overheersende logisch-wiskundige intelligentie vinden het makkelijker om abstracte problemen op te lossen, berekeningen uit te voeren en vinden het eenvoudig om logische relaties te ontdekken. 

Wil je deze vorm van intelligentie verbeteren, oefen dan regelmatig met een Sudoku-puzzel en maak elke dag wat hoofdrekensommen.

Ruimtelijke intelligentie

Kinderen die goed zijn in het onthouden van plaatjes, gezichten en fijne details, beschikken over ruimtelijke intelligentie. Ze zijn vaak in staat om objecten vanuit veel verschillende hoeken te visualiseren en informatie te onthouden door in hun hoofd ‘plaatjes’ te maken. Architecten, ingenieurs, fotografen en piloten beschikken allemaal over deze talenten.

Een goed ontwikkelde ruimtelijke intelligentie zorgt voor een goed oriëntatie vermogen. Vaak merken mensen met een goed ontwikkelde ruimtelijke intelligentie details op in de omgeving die anderen over het hoofd zien, vooral als het om de structuur en ligging van straten en gebouwen gaat.

Je ruimtelijke inzicht verbeteren kan bijvoorbeeld door het maken van legpuzzels of tetris te spelen.

Conceptueel denken: talenten die nodig zijn in de maatschappij!

Muzikale intelligentie

Is er iets mooiers dan muziek?  Muzikanten, koordirigenten en dirigenten hebben het vermogen om toonhoogte en melodie waar te nemen en kunnen zich muzikaal uitdrukken.
Kinderen met veel muzikale intelligentie trommelen geregeld deuntjes met hun vingers. Het is makkelijk voor ze om melodieën te onthouden en ze na te spelen of te zingen. 

Wil je op dit vlak vooruit, luister dan veel en vaak naar allerlei soorten muziek en stimuleer een kind om een muziek instrument te leren bespelen.  

Lichamelijk-kinesthetische intelligentie

Mensen die hun lichaam gracieus kunnen beheersen, zoals dansers en atleten, of mensen die vaardig zijn met hun handen, zoals timmerlieden, monteurs en zelfs chirurgen, beschikken over lichamelijk-kinesthetische intelligentie. Hun coördinatie is perfect, hun lichaamsbeweging vloeiend en gracieus.
Door te gaan dansen kun je deze intelligentie verder ontwikkelen. Het lichaam l
eert op deze manier de beweging van verschillende lichaamsdelen tegelijkertijd te coördineren

Naturalistische intelligentie

Dit type van intelligentie vindt je terug bij mensen die heel dicht in contact staan met hun natuurlijke omgeving. Ze hebben een uitstekende kennis van de dieren en planten om zich heen en zijn in staat natuurlijke patronen te herkennen en voorspellen. Je kent ook vast wel die fervente tuinier, groene activist of gepassioneerde dierenliefhebber.

Voor het ontwikkelen van deze intelligentie is het goed om veel buiten te zijn.

Interpersoonlijke intelligentie

Het vermogen om goed met anderen om te gaan is het belangrijkste aspect van interpersoonlijke intelligentie. Als een kind gevoelig is voor de gevoelens van anderen, een goede luisteraar is en in staat is om de gevoelens en stemmingen van anderen te detecteren en er goed op te reageren, dan bezit het waarschijnlijk dit soort intelligentie. Therapeuten, managers, leraren en verpleegkundigen beschikken over goede interpersoonlijke vaardigheden.

Het beoefenen van een teamsport draagt bij aan het ontwikkelen van deze intelligentie.

Intrapersoonlijke intelligentie

Mensen met intrapersoonlijke intelligentie begrijpen zichzelf – hun eigen gevoelens, sterke punten, zwakheden, moraal en waarden. Ze zijn meestal erg zelfverzekerd en zeer gemotiveerd, net als verkopers, psychologen en ondernemers.
Verhoog je eigen zelfkennis door een dagboek bij te houden en je te oefenen in meditatie of mindfulness.

Verschillende intelligenties koesteren en ontwikkelen

Wanneer een kind worstelt met iets, moet hij natuurlijk niet zomaar opgeven. Maar plaats dit in een breder perspectief.  Geef voldoende aandacht aan de kwaliteiten van een kind. Stimuleer het ontwikkelen van talent.
Stel een kind bloot aan verschillende scenario’s en omgevingen. Laat ze veel verschillende dingen ervaren, zodat ze hun sterke punten kunnen identificeren en er gepassioneerd over kunnen worden. Moedig een kind aan om altijd zijn best te doen bij alles wat hij doet. Laat hem weten dat zijn best altijd goed genoeg is

Een kind heeft tijd nodig om zich te ontwikkelen en zich op zijn gemak te voelen met zichzelf en zijn capaciteiten en intelligentie. Wees er als ouder om hen te steunen en naar hen te luisteren. Neem de tijd om ze aan te moedigen.