Leren lezen gaat niet bij iedereen even gemakkelijk. Zeker als het moeizaam gaat is meters maken ontzettend belangrijk. Naar mate kinderen ouderen worden, wordt het vinden van leuke boeken lastiger. Mede hiervoor is er het makkelijk lezen plein in de bibliotheek. Hier is de kans groot dat een kind wel het boek vind wat aansluit bij zijn beleveniswereld 

Wat is het Makkelijk lezen plein?

Een Makkelijk Lezen Plein (MLP) is een speciale voorziening op de jeugdafdeling van de bibliotheek voor kinderen die niet zo van lezen houden of daar moeite mee hebben. Bijna elke bibliotheek in Nederland heeft er een. 
De boeken die er staan zijn uitgezocht op een aantrekkelijke omslag en op spannende, makkelijk te lezen tekst. Er zijn ook luisterboeken, informatieve dvd’s en soms ook verfilmde leesboeken te vinden. Het materiaal staat zo gepresenteerd dat het makkelijker wordt om leuk leesmateriaal te vinden en het leesplezier te vergroten. 

Voor Wie is het Makkelijk Lezen plein?

Het MLP is er voor kinderen vanaf 8 t/m 12 jaar met leesproblemen. De grootste groep bestaat uit kinderen met dyslexie. Maar ook kinderen met concentratieproblemen, zoals ADHD, of kinderen met een taalachterstand, kunnen moeite hebben met lezen. Al deze kinderen hebben baat bij de media op het MLP.

De MLP-collectie bestaat uit een gevarieerd aanbod van verschillende materialen. Deze zijn speciaal uitgezocht om het leesplezier van een kind te bevorderen. De boeken en materialen zijn op een aantrekkelijke manier gepresenteerd. Niet in rijen op alfabetische volgorde, maar op onderwerp bij elkaar met de voorkant duidelijk zichtbaar naar voren. 

De collectie bevat:

  • Voorleesboeken
  • Luisterboeken en daisyroms
  • Spannende en leuke leesboeken
  • Verfilmde boeken op DVD
  • Makkelijk te lezen informatieve boeken
  • Informatieve DVD’s
  • Tijdschriften
  • Informatieve boeken voor ouders en opvoeders over dyslexie en andere leesproblemen

Alle het MLP-materialen herken je aan de MLP sticker.

Op de site www.makkelijklezenplein.nl kun je meer informatie vinden over de boeken die je zoals kunt vinden op deze afdeling in de bibliotheek.