ADD wordt, anders dan ADHD, niet zo snel opgemerkt bij een kind. Kinderen met ADD zijn over het algemeen juist rustig. Ze leiden andere kinderen niet af en zorgen niet voor drukte in de klas. Wat bij ADHD juist wel zo is. Kinderen met ADD ondervinden wel problemen op school, onder andere door een verminderd concentratievermogen, hierdoor hebben ze vaak moeite met leren. Wat is ADD nu eigenlijk precies?

Wat is ADD?

Bij ADD is er sprake van een dopamine tekort en een verlaagde hersenactiviteit.  Dit zorgt ervoor dat kinderen moeilijk tot activiteit kunt komen. Gezonde voeding en beweging zijn daarom belangrijk om zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren.

Dopamine verhogende activiteiten, alles was leuk is, verhoogt de concentratie. Om deze reden kan een kind zich vaak wel goed concentreren als hij bezig is met zijn talenten.
Door de behoefte aan het analyseren, ontladen en ontspannen, vallen kinderen met ADDer meestal pas laat in slaap. Het kost meer tijd om het grote aantal opgedane indrukken, belevingen en gedachten te verwerken.

De kernmerken van ADD zijn dingen die iedereen wel vertoont.  Dit maakt het zo lastig om ADD te herkennen. Denk aan dagdromen, niet opletten, niet opruimen, spullen kwijtraken, onzeker zijn, te laat komen. Het verschil zit ‘m in de intensiteit, consistentie en frequentie.

Het verschil tussen ADD en ADHD is niet enkel de hyperactiviteit

Kenmerken van ADD

 • Ze hebben meer dan gemiddeld moeite om aan het werk te gaan
 • Ze slagen er niet in de aandacht bij de taak te houden, behalve als ze deze heel interessant vinden Dit hebben uiteraard meer kinderen, maar een kind met ADD heeft dat veel
 • Schrijven huiswerk niet in  hun agenda (of schrijven het wel op maar kijken er nooit meer naar).
 • Stellen alles uit tot het laatste moment.
 • Ze zijn ongeorganiseerd en chaotisch.
 • Zijn vaak dromerig (ADD: Alle Dagen Dromerig)
 • Hyperfocus: ze kunnen volledig opgaan in dat wat hen bezighoudt
 • Denken vaak ver vooruit en weten dan niet wat er nu aan de orde is.
 • Geven te weinig aandacht aan details.
 • Lijken niet te luisteren, zelfs als ze rechtstreeks aangesproken worden.
 • Volgen aanwijzingen niet goed op.
 • Zijn vaak dingen kwijt.
 • Deze kinderen komen vaak te laat.
 • Ze worden makkelijk afgeleid door prikkels uit de omgeving, maar ook door hun eigen gedachten.
 • Ze kunnen vaak niet vertellen wat er net geleerd is, ook al weten ze het wel.
 • In hun gedachten zijn ze vaak met twee of meer dingen tegelijk bezig.
 • Lijken dus rustig, maar hebben last van “chaos” in het hoofd;
 • Reageren vaak met “vertraging” op een prikkel van buitenaf. De informatie komt wel binnen, maar de prikkelverwerking duurt langer.
 • Moeite met het “produceren” van werk. Ze snappen de leerstof wel, maar krijgen het niet op papier.
 • Moeite met het sociale gebeuren in de klas. Ze hebben vaak weinig vrienden.
 • Moeite met overzicht houden tijdens balsporten.
 • Lijken vaak passief en inactief.
 • Ze zijn vaak vergeetachtig bij dagelijkse activiteiten.
 • Kinderen met ADD hebben vaker dyslexie en/of dyscalculie.
 • Kinderen met ADD staan meestal niet graag in het middelpunt van de belangstelling.

Positieve kant van ADD

Het hebben van ADD is niet alleen maar vervelend. Er zitten ook positieve kanten aan

 • Ze zijn uitgerust met extra concentratievermogen bij interesse (hyperfocus).
 • Vaak zijn ze fantasierijk, met een groot voorstellingsvermogen.
 • Deze kinderen hebben vaak een creatief talent (acteren, zingen, schrijven, tekenen, enz.)
 • Ze zijn over het algemeen heel handig.
 • Hebben vaak veel humor.
 • Ze zijn perfectionistisch.
 • Ze denken vaak ver voor uit.
 • Vaak hebben ze een groot probleemoplossend vermogen.
 • Zijn creatief, denken “out of the box.”
 • Ze zijn gevoelig, emotioneel en betrokken.
 • Ze willen graag maximale resultaten leveren.
 • Lijken rustig (in gedrag, niet in hun hoofd).
 • Ze bezitten een groot inlevingsvermogen.
 • Ze zijn vaak veelzijdig.
 • Beschikken over veel doorzettingsvermogen

Magnesium te kort verergert klachten van add