Kinderen ontwikkelen in snel tempo hun woordenschat. Sociale omgeving en media hebben hier invloed op. Kinderen kijken over het algemeen veel televisie. Daarnaast worden zij ook nog veel voorgelezen. Deze twee media zijn erg belangrijk het in leven van een kind. Wat betekenen deze twee activiteiten voor de woordenschat ontwikkeling van kinderen

Woordenschat is een onderdeel van de taalontwikkeling. De woordenschat van een kind bestaat uit het totaal aantal woorden dat een kind kent. Wanneer kinderen ongeveer één jaar zijn beginnen ze hun eerste woorden te leren. Een jaar later bezitten kinderen rond de vijftig woorden en vanaf dat moment vindt er een woordenspurt plaats. Wist je dat een kind in deze periode gemiddeld vijf nieuwe woorden per dag leert.

Televisie en de woordenschat ontwikkeling van kinderen

Voor kleuters wordt er aangeraden om tien a vijftien minuten per dag televisie te kijken, dit met een maximum van een uur. De realiteit is dat 97% van de vierjarige Nederlandse kinderen gemiddeld 54 minuten per dag televisie kijken (Mijn kind online). Een positief gevolg van televisie kijken is dat de herhaaldelijke blootstelling aan televisieprogramma’s zorgt voor het leren van de inhoud.
Educatieve programma’s maken vaak gebruik van aspecten als meepraten wat kan leiden tot een betere woordenschat. Kinderen krijgen in deze programma’s de mogelijkheid woorden of zinnen te herhalen wat uiteindelijk de taalontwikkeling zal bevorderen. Een negatief aspect van televisie kijken is dat het soms minder zorgt voor een juiste ontwikkeling van de grammatica. Door de snelheid van de televisieprogramma’s en de vele acties kunnen woorden en zinsconstructies niet goed opgenomen worden

Wat kenmerkt educatieve programma’s

Educatieve televisie kan kinderen helpen hun taal beter te beheersen en hun woordenschat te verruimen. Wanneer kinderen blootgesteld worden aan educatieve televisieprogramma’s als Sesamstraat en Dora the Explorer, kan dit vroegere schoolrijpheid in de hand werken. Deze kinderen ontwikkelen hierdoor een hoger leesniveau op de basisschool en zijn beter in het oplossen van problemen. Educatieve televisieprogramma’s als Sesamstraat en Dora the Explorere, zorgen voor een grotere woordenschat en een betere taalontwikkeling omdat ze kinderen de tijd geven woorden tot zich te nemen en het te herhalen

Voorlezen en de woordenschat ontwikkeling van kinderen

Zoals hierboven al aangegeven, wordt de ontwikkeling van de woordenschat voor een heel belangrijk deel ook bepaald door voorlezen.

Uit onderzoek van het SCP blijkt dat ouders ongeveer veertien minuten per dag besteden aan het voorlezen van hun kind(eren).
Voorlezen op jongere leeftijd zorgt ervoor dat een kind uiteindelijk betere taalvaardigheden heeft. Deze taalvaardigheid ontwikkelt zich beter doordat er tijdens het voorlezen veel tijd en aandacht is voor het  opnemen van de woorden. Wanneer er uit boekjes wordt voorgelezen is er vaak interactie tussen volwassene en kind wat het leren van woorden bevordert.

Kinderen krijgen de mogelijkheid om vragen te stellen en woorden te herhalen wat voor het vergroten van de woordenschat zorgt. De interactie tussen volwassene en kind zorgt voor een reactie van het kind waarbij hij/zij vertelt over eigen ervaringen en mening. Op deze manier vergroot het kind zijn/haar woordenschat. Ook kan de ouder door middel van dialogic reading het kind aansporen om iets te zeggen uit het boek, het vertelde verhaal evalueren (“dat klopt, dat is een fiets”). Het verhaal kan verder uitgelegd worden (“dit is een rode racefiets”) en uiteindelijk herhaald worden door het kind om de uitleg aan te leren

Door plaatjes te benoemen en te bekijken leren ze nieuwe woorden kennen met de betekenis daarvan. Ook leren kinderen hiervan goed luisteren en zich te concentreren
Het lezen van boekjes wekt bij het kind ideeën op om zelf ook te vragen naar betekenissen van moeilijke woorden. Een voorleessessie duurt gemiddeld genomen ongeveer veertien minuten.

(bron Master thesis Jolijn Remmelink)