Het werkgeheugen is een onderdeel van ons korte termijngeheugen, het wordt gebruikt bij verschillende dagelijkse activiteiten. Je kan het zien als een tijdelijke opslagplaats in de hersenen. Dit geheugen kent verschillende functies, zoals activatie van oude herinneringen, een beeld van een vroegere vakantie. Ook kan het betrekking hebben op bewerkingen die worden toegepast op de inhoud van het geheugen (denk aan het maken van rekensommen) of het sturen van ons actuele gedrag in complexe situaties (bijvoorbeeld: ik moet rechts afslaan na het derde stoplicht).

Het werkgeheugen is een belangrijke factor in het bepalen van schoolsucces, zelfs belangrijker dan het IQ. Het is zeer belangrijke vaardigheid die de leerresultaten voorspeld.

Het werkgeheugen is de sleutel tot leren

Bij het leren, wordt het werk geheugen op verschillende manieren gebruikt: 

1. Informatie verwerking

We maken onderscheid in twee soorten werkgeheugen: auditief geheugen en visueel-ruimtelijk geheugen.
Het auditief geheugen slaat op wat je hoort. Het visueel-ruimtelijk geheugen registreert wat je ziet. In het werkgeheugen wordt niet alleen informatie opgeslagen voor later gebruik. Het wordt ook benaderd om verbanden te leggen tussen nieuwe en bestaande informatie.

2. Instructies onthouden

Kinderen vertrouwen op zowel inkomende informatie, als op informatie die is opgeslagen in het werkgeheugen wanneer ze een activiteit of taak gaan doen. Als een kind een zwak werkgeheugen heeft, dan is het moeilijk om te schakelen tussen beide informatiebronnen. Hierdoor is het voor kinderen moeilijk om aanwijzingen of opdrachten die complex zijn en uit meer stappen bestaan te volgen en uit te voeren.

Kinderen met een zwak werkgeheugen hebben moeite om in het achterhoofd te onthouden wat er daarna komt. Ze doen wat er nu in hen op komt. Zo kan een kind bij een dictee problemen ondervinden in het onthouden van wat de zin was die opgeschreven moet worden, maar ook in het herinneren hoe de woorden in de zin gespeld moeten worden. Er moet namelijk uit meerdere bronnen in het werkgeheugen informatie gekoppeld worden.

Werkgeheugen

3. Aandacht

Focussen, ofwel de aandachtsfunctie, hangt samen met het werkgeheugen. Aandacht kan worden gezien als de toegangspoort waardoor de informatie de hersenen bereikt. Als informatie
niet door de poort is gegaan, komt het niet aan. Ergens de aandacht op richten is hetzelfde als het selecteren van informatie.

Stimuleren van het werkgeheugen

Het hebben van een zwak werkgeheugen zorgt voor belemmeringen bij het leren. Een zwak werk geheugen zorgt voor problemen bij het bedenken van oplossingen en planningsvaardigheden (dit zie je vaak bij kinderen met ADHD ). Het is moeilijk ervaring op te doen omdat het lastig is ervaringen en gebeurtenissen op te slaan (zowel de positieve als de negatieve).

Je kunt proberen het werk geheugen te stimuleren en verbeteren met het spelen van kaartspellen. Lees hier nog meer over manieren om het werkgeheugen te stimuleren