Waarom doen we eigenlijk nog een Cito of andere centrale eindtoets op de basisschool. Zo’n toets test voornamelijk de cognitieve vaardigheden. We weten allemaal dat het om meer draait dan dat! Wil een kind een leuke, mooie interessante baan vinden, zijn de zogenoemde 21 century skills veel belangrijker.

En los daarvan weten ouders en leerkrachten niet veel beter wat een kind kan en welk type onderwijs past bij een kind. In die gevallen dat daar toch twijfel over bestaat kan als “second opinion” altijd nog een test worden gedaan.

Cito

Een Cito toets vertelt je hoe je past in het systeem. Hoe je het doet ten opzichte van anderen. Het zegt iets over parate kennis en vaardigheden. Dit is zeker belangrijk, maar daarnaast is het belangrijk hoe kinderen kunnen samenwerken of zich gemakkelijk kunnen aanpassen. Als gevolg van innovatie en digitalisering zullen veranderingen zich in de toekomst nog sneller voordoen. Vaardigheden als creatief denken, authenticiteit, probleemoplossend vermogen en persoonlijke vaardigheden, zijn belangrijk, maar worden niet getoetst.

Al in veel kleuterklassen wordt getoetst hoe kinderen het doen ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Vanaf groep 3 zet dit zich jaarlijks door. Halverwege en eind van het  jaar worden kinderen getoetst. De resultaten zeggen de leerkracht iets over wat hij kan verwachten van een kind. Wanneer een kind in groep 3 laag scoort wordt hiermee al een verwachting gegeven van het uiteindelijke schoolniveau. Een leerkracht zal een kind wat laag scoort anders benaderen dan een kind wat hoog scoort. Maar belangrijker nog het effect wat de uitslag op een jong kind heeft

Alternatieve eindtoets

De IEP toets is in deze al een enorme verbetering omdat deze de prestaties van individuele kinderen vergelijkt met hun eigen leerlijn. Een vergelijking die veel meer motiveert.

De opgaven in de IEP Eindtoets lopen op in moeilijkheidsgraad. Het begint met gemakkelijke opgaven en eindigt met moeilijkere opgaven. Zo ervaart ieder kind een succesgevoel.  De IEP Eindtoets is de enige eindtoets die ook open vragen gebruikt. Deze manier van vragen, waar een kind zelf het antwoord mag invullen, verhoogt de validiteit van de toets.
Bij de IEP toetst werkt een kind niet met een apart antwoord formulier maar staan de vragen en antwoordmogelijkheden in een overzichtelijk boekje.

Daar waar de Cito-toets zorgt voor drie dagen stress, duurt de IEP eindtoets slechts vier uur verdeeld over twee dagen.

Waarom dan toch die Cito!

Al hebben scholen iets te kiezen, toch kiest nog maar één derde van de scholen voor een alternatieve eindtoets. Waarom? De cito maakt een goede benchmark tussen kinderen, scholen en voorgaande jaren mogelijk. Een reden voor sommige scholen om vast te houden aan de Cito eindtoets!  .