Ik word gebeld door een bezorgde moeder. Zij maakt zich ongerust over haar zoontje van 8 jaar. Het probleem is dat hij veelal wel naar school gaat, maar dagelijks met enige regelmaat niet in de klas aanwezig is. Hij vertoeft overal en nergens in en buiten het schoolgebouw. Regelmatig worden de ouders gebeld om hun kind op te halen. De situatie verergert met de dag.

Hulpvragen:

 • Waarom vlucht dit kind?
 • Is hij hooggevoelig?
 • Hoe pakken we dit aan?

In gesprek
Na het eerste bezoek in mijn praktijk kan ik de eerste twee vragen beantwoorden. Het blijkt namelijk dat deze jongen absoluut hooggevoelig is, een zeer krachtig karakter heeft en als een indigo – want dat is  hij-  aan de directe wereld om hem heen iets te vertellen heeft.

Autoriteit

In gesprek met hem wordt mij duidelijk dat hij uit de klas vlucht omdat er sprake is van een machtsstrijd. De leerkracht ziet hij als een echte autoriteit; er wordt niet naar hem vanuit respect geluisterd. Er worden dingen gezegd die niet kloppen, gehandeld uit onmacht en afspraken niet nagekomen. Hier heeft hij veel last van. Zelfs zoveel dat hij vlucht en dus niet in de klas aanwezig kan zijn.

Verandering

Dit indigo kind heeft veel kracht en bovendien lef om net zo lang door te gaan totdat er wat veranderd. Hij zal dus net zolang dit gedrag vertonen totdat een verandering bewerkstelligd is. Welke verandering? Het zien en gezien worden als mens vanuit respect.

Resultaat

En dat is in dit geval goed gelukt. Door het blijvende vluchtgedrag zat school met de handen in het haar. Een logisch gevolg is dat er communicatie op gang moest komen tussen ouders en school. Vele gesprekken, mailwisselingen hebben plaatsgevonden tussen ouders, school en mij als tussenpersoon. Er is verbinding gezocht en er ontstond een betere verhouding, waardoor deze jongen weer normaal naar school gaat, weliswaar in een andere groep.

Wat is een indigo?

Vanuit de web definitie wordt geschreven:
“En type kinderen, geboren in de laatste 40 jaar, met ongewone vermogens, waarvan de zielen geïncarneerd zijn met het doel de mensheid te helpen in deze tijd van transformatie. ( soms nieuwe-tijds kinderen genoemd)”

Naast het prachtige doel wat ze hebben en nastreven verwerken deze kinderen informatie niet op dezelfde manier als andere kinderen. Vaak worden deze kinderen gediagnosticeerd met leermoeilijkheden, ADHD, ADD. Ze hebben veelal moeilijkheden op school. Het zijn visueel ingestelde kinderen en functioneren het best wanneer ze kunnen zien en ervaren waarover ze leren.

Wat zijn de eigenschappen van een indigo?

Al hoewel ik er niet van hou om kinderen in hokjes te stoppen, wil ik hieronder graag wat meer informatie geven over de eigenschappen die een indigo typeren.

 • Deze kinderen hebben problemen met absolute autoriteiten (macht om macht, zonder verklaring of keuze)
 • Ze raken gefrustreerd van (oude) systemen die ritueel zijn ingesteld. Er is geen ruimte voor inbreng en hun fantastische ideeën.
 • Deze kinderen zien vaak hoe de dingen beter en anders kunnen worden gedaan.
 • Het zijn systeem brekers! Geef ze de ruimte.
 • Ze laten weten wat ze willen en uiten dat ook, zonder schaamte of schuldgevoel.
 • Ze zijn niet gevoelig voor woorden als: “ ..wacht maar tot ….het hoort, dan….”
 • School is vaak bijzonder moeilijk voor hen omdat ze niet in dat systeem passen.
 • Ze worden geboren met het gevoel van “Koninklijkheid”. Dat is wat ze ook vaak heel ver brengt. Dat is hun missie.
 • Ze lijken vaak asociaal, maar zorgen door hun vasthoudendheid voor een verandering. Het zijn enorme doorzetters.