Waarom blijven sommige kinderen duimen? Daar zijn verschillende redenen voor! Ze vinden het fijn, het is rustgevend, vooral als ze gaan slapen of even rustig op de bank tv kijken. Waarom is het toch belangrijk om te stoppen met duimen?

Waarom duimen?

De eerste zes maanden van hun leven hebben alle baby’s een zeer sterke zuigbehoefte. Baby’s zuigen vaak op hun duim of vingers. Die zuigreflex is belangrijk voor baby’s, ze leren zo te drinken uit de fles of borst. Het duimen verlaagt hun hartslag en bloeddruk. Op het moment dat een kind vast voedsel krijgt, verliest het duimzuigen zijn functie. Toch blijven sommige kinderen tot hun zevende of zelfs langer op hun duim zuigen. Het duimen is een gewoonte geworden.

Waarom stoppen?

Lang doorgaan met duimen is om verschillende redenen niet goed.  Als kinderen op hun tiende nog duimen, kunnen hun tanden naar voren gaan staan, ze kunnen onduidelijk gaan praten of slissen.

Door het duimen komt hun tong in een verkeerde stand te staan, waardoor een kind problemen krijgt met slikken en praten. Duimen kan zorgen voor een misvormde bovenkaak en gehemelte, waardoor het neustussenschot scheef kan groeien.

Omdat kinderen die duimen vaak door hun mond ademen, krijgen ze meer ongezuiverde, koude lucht binnen. Dat maakt ze gevoeliger voor keel- en oorontstekingen en verkoudheid.”

Genoeg reden dus om te stoppen met duimen!

Duimen voorkomen!

Het beste is om te zorgen dat een kind niet begint met duimen. Wanneer een kind enkele dagen na zijn geboorte een sterke zuigbehoefte lijkt te hebben en een duim in zijn mond stopt kan het goed zijn een speen aan te bieden.

Een speen heeft een aangepaste vorm en maat en een speen is beter af te leren omdat je een speen simpel weg kunt wegnemen. Het stoppen met duimen vraagt om veel meer medewerking van het kind en dit is op jonge leeftijd erg moeilijk.

Hoe stoppen met duimen?

Zoals al eerder aangegeven is het goed  om kinderen zo jong mogelijk het duimen af te leren. Maak een kind duidelijk waarom het niet langer mag duimen. Stimuleer een kind te stoppen door hem te belonen voor periodes of momenten waarop hij niet geduimd heeft.

  • Momenten in kaart brengen.
    De eerste stap in het afleren van het duimen is het in kaart brengen van de momenten waarop een kind vaak duimt.
  • Overdag beginnen.
    Het makkelijkst is om overdag te starten met het afleren. Overdag kan een kind bewust meewerken aan het stoppen. Probeer een kind af te leiden of een andere vorm van troost of rust te bieden. Bijvoorbeeld door een kind even op schoot te nemen, een spelletje te doen of een knuffel te geven.
  • ´s nachts
    Duimen gaat ´s nachts onbewust. Begin met de duim uit de mond van een kind te halen en zijn mond te sluiten. Hierdoor gaat een kind weer door zijn neus ademen. Na een paar weken kun je de duim afplakken met een pleister of handschoenen aandoen, zodat het duimen niet meer per ongeluk kan gebeuren.