Kinderen met dyslexie hebben meer kans op een depressie dan andere kinderen, vooral als ze hun tienerjaren bereiken. De hinder die het dyslectisch zijn met zich meebrengt zijn groter dan het leren lezen en schrijven.  Schaamte, onzekerheid, faalangst, perfectionisme (vooral bij meisjes), afhaken (veelal bij jongens) en ook depressies komen vaker voor. Er is meer aandacht nodig voor het welbevinden van dyslectische kinderen. Het blijkt dat dyslectische kinderen een drie keer grotere kans hebben op somberheid en depressie in de puberteit.
Waarom komen dyslexie en depressie vaak samen voor bij jongeren.

Uit onderzoek komen een paar redenen naar voren.

 • Stress
  Dyslexie maakt naar school gaan stressvol omdat bijna elke les op zijn minst wat lezen omvat. Chronische stress maakt dat mensen meer kans hebben op het ontwikkelen van een depressie.
 • Laag zelfbeeld
  Moeite met het bijhouden van schoolwerk kan het zelfrespect van kinderen aantasten. Ze kunnen gaan denken dat ze niet slim genoeg zijn of dat ze moeten verbergen wie ze zijn.
 • Sociaal isolement
  Sommige worstelende kinderen spijbelen liever of worden naar de directeur gestuurd dan dat ze zich schamen voor hun leeftijdsgenoten. Dit kan leiden tot een geïsoleerd gevoel.

Tekenen van depressie bij dyslectische kinderen

Depressie ziet er bij dyslectische kinderen vrijwel hetzelfde uit als bij elk kind. Depressiesymptomen zijn onder meer:

 • Zich erg “down” voelen
 • Moeite met focussen en klagen over verveling
 • Veranderingen in slaap- of eetpatroon
 • Erg geïrriteerd of boos worden om kleine dingen
 • Terugtrekken van vrienden en interesse verliezen in favoriete activiteiten
 • Geen huiswerk maken of niet naar school gaan

Depressie kan ook sommige gedragingen die verband houden met dyslexie verergeren. Dyslectische kinderen kunnen bijvoorbeeld nog meer moeite hebben om zich te concentreren op wat ze lezen als ze depressief zijn. Of ze proberen lessen te vermijden waarin ze hardop moeten voorlezen.

Manieren om te helpen bij dyslexie en depressie

Professionele hulp is erg belangrijk. Maar als ouder kun je dyslectische kinderen helpen zich minder alleen te voelen in hun strijd. Weten waarom ze moeite hebben met lezen – en hoe vaak dyslexie voorkomt -kan hun risico op depressie verlagen.

Vrienden maken is een andere manier om te voorkomen dat dyslectische kinderen depressief worden. Uit onderzoek blijkt dat kinderen met een sterke peer-netwerken minder snel depressief zijn op de middelbare school. Het is is dus belangrijk dat kinderen voldoende aangehaakt zijn of raken bij leeftijdsgenoten en vriendschappen opbouwen.

Heb jij ervaring met dyslexie en depressie en wil je dit delen op ons platform mail ons dan.

Meer zelfvertrouwen door juiste feedback