Er zijn veel redenen waarom ouders overwegen om tijdelijk te stoppen met ADHD-medicatie, een vakantie van adhd medicatie. De meest voorkomende zijn bijwerkingen en beoordeling of medicatie echt nog nodig is.

Overwegingen vakantie van adhd medicatie

Lichamelijke ontwikkelingsproblemen zijn de belangrijkste reden waarom ouders hun kinderen een pauze willen geven van hun medicijnen. Verlies van eetlust is een veel voorkomende bijwerking van stimulerende medicatie, waardoor sommige kinderen kunnen afvallen of minder hard groeien. Er zijn onderzoeken die aantonen dat kinderen die stimulerende ADHD-medicijnen gebruiken, de neiging hebben om in lengte en gewicht achter te blijven in vergelijking met hun leeftijdsgenoten, andere onderzoeken spreken dit weer tegen. Zorgen over lengte en gewicht kunnen er echter wel toe leiden dat ouders de medicatie stopzetten tijdens zomervakantie
Daarnaast zijn ouders vaak benieuwd of medicatie echt nodig is.

Risico’s van een vakantie van adhd medicatie

Veel kinderen met ADHD zullen hun “symptomen” nog steeds onder controle moeten houden met medicatie, ook buiten school. ADHD kan veel andere aspecten van het leven van een kind beïnvloeden. Kan een kind zijn impulsen in sociale situaties beheersen? Kunnen ze hun emoties beheersen? Lukt het een kind taken die niet school gerelateerd zijn uit te voeren.
Als ouder heb je de verantwoordelijke taak om naar het eind plaatje te kijken. Hoe functioneert een kind en wat is zijn sociaal welbevinden. Medicijnen helpen een kind vaak om het beter te doen en zich beter te voelen in situaties.
Of een tijdelijke stop van medicatie goed is, is heel persoonlijk. We geven enkele overwegingen die je als ouder kunnen helpen bij deze keuze.

Cumulatieve effecten van het gebruik van ADHD-stimulantia?

Methylfenidaat en amfetamine zijn de meest voorgeschreven medicatie voor kinderen met ADHD. Ze hebben geen cumulatieve effecten in de tijd. Als een kind er een neemt op maandag, werkt het alleen op maandag. Er zit niet genoeg meer in het bloed om dinsdag te werken.

Medicatie (uitsluitend) voor schoolprestaties

ADHD heeft nooit invloed op mensen in slechts één situatie, zoals school of vrije tijd. Desorganisatie, impulsief gedrag, vergeetachtigheid, moeite met opletten, en dergelijke komen ook in veel andere omstandigheden voor. Sommige ouders kunnen besluiten dat ze het gedrag van hun kind tijdens een medicatievakantie kunnen beheersen, terwijl anderen dat misschien niet doen. Sommige ouders kunnen het gevoel hebben dat de negatieve impact van ADHD- karakteristieken opwegen tegen de mogelijke voordelen van een medicatie pauze.

Is medicatie echt nodig?

Zal het nemen van een medicatie pauze helpen om erachter te komen of een kind nog ADHD-medicatie nodig heeft?
Als je zomervakantie wordt doorgebracht met luieren op het strand en het spelen van videogames, zou dat scenario je niet helpen om te bepalen of een kind nog steeds medicijnen nodig heeft om op school te gedijen. Je kunt die vraag alleen beantwoorden als een kind op school stopt met de medicatie.

Medische redenen om een pauze in te lassen.

ADHD medicijnen zijn over het algemeen veilig. Voor kinderen die zijn afgevallen door de bijwerking van onderdrukking van de eetlust, kan het echter zinvol zijn om de medicatie te onderbreken om weer op gewicht te komen.

Als je een medicatie pauze overweegt omdat een kind bijwerkingen ervaart, zoals verminderde eetlust of hoofdpijn laat het dan aan de arts weten. Er zijn nu veel nieuwe en verschillende medicijnen op de markt, die mogelijk uitkomst kunnen bieden.

Risico’s van een medicatie pauze.

Er zijn in sommige gevallen zeker risico’s. Vooral voor tieners met ADHD. Als een tiener bijvoorbeeld te impulsief, hyperactief of afgeleid is kan dit voor gevaarlijke situaties zorgen.
Voor sommige tieners met ernstige ADHD kan het zonder medicatie gaan betekenen dat ze zich
overgeven aan of terugkeren naar ander risicovol gedrag.

Dit artikel is geschreven op basis van ervaringen en niet wetenschappelijk of medisch onderbouwd. Raadpleeg altijd een arts bij vragen.