Dyslexie kent vele uitdagingen, maar ook vele talenten. Uitzonderlijke management skills zijn er daar één van. Een boven gemiddeld deel van de succesvolle ondernemers is dyslectisch. Maar ook veel managers en CEO’s van bedrijven zijn dyslectisch. Wat maakt dat een dyslect hier goed tot zijn recht komt. Waarom zijn dyslectici goede managers ?

De denkstijl van een dyslect

Buiten de gebaande paden denken en eenvoudige oplossingen creëren voor ingewikkelde problemen is één van de kenmerken van succesvolle dyslectische managers. Het is een rol die hen in staat stelt om hun sterke punten in te zetten en de taken te delegeren waarin ze niet uitblinken.

Natuurlijk zijn er uitdagingen waar managers met dyslexie door hun manier van informatie verwerking mee te maken kunnen krijgen. Zoals de moeite met het langdurig vasthouden van concentratie. De extra tijd die nodig is om teksten te begrijpen en het op papier zetten van hun gedachten en ideeën.

Ondernemerschap een perfect carrière pad voor kinderen met dyslexie

Kinderen met een dyslectisch brein zijn gewend om met tegenslagen en teleurstellingen om te gaan. Het zijn doorzetters en flexibele denkers. Deze eigenschappen kunnen hen goed van pas komen bij het starten en runnen van een eigen bedrijf.
Een dyslectisch brein maakt ze creatiever, socialer en competitief.

7 tips voor dyslectische succes

Dyslectische vaardigheden

Dyslectische denkers kunnen vaak verbanden zien die anderen missen. Daardoor kunnen ze complexe materie simpel uitleggen. Een top vijf van vaardigheden waar dyslecten in uitblinken en ze tot goede managers maken

 • Complex Probleemoplossing.
  De capaciteiten om met oplossingen te komen voor nieuwe, nog niet volledig uitgekristalliseerde problemen. Snel kunnen denken en tot actie over gaan;
 • Management van bedrijfsmiddelen
  Inzicht in het juiste gebruik en de inzet van middelen, zoals grondstoffen of machines om het werk gedaan te krijgen;
 • People Management
  Het motiveren en aansturen van mensen, met oog voor de individuele behoeften en drijfveren van mensen. Goed kunnen communiceren en luisteren;
 • Oordelen en beslissingen maken.
  Kosten en baten afwegingen maken van diverse opties en vervolgens verstandige keuzes maken. Het zien van de grote lijnen en leggen van verbanden;
 • Systeemanalyse
  Weten hoe een systeem zou moeten werken en snappen hoe gewijzigde omstandigheden of ingrepen van invloed zijn op de uitkomsten.

Dyslectici goede managers maar om succesvol te zijn, moeten dyslecten weten wat ze goed doen, wanneer ze groepsdenken moeten vermijden. Hoe ze hun sterke en zwakke punten kunnen benutten en wat ze niet goed doen, delegeren en uitbesteden

De toekomst heeft dyslectische denkers nodig! Wat zijn deze dyslectische vaardigheden?