ADHD kan een verwarrende en soms misleidend label zijn en zou veranderd moeten worden. De huidige naam  “Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit”, suggereert op twee vlakken een probleem. Dit is aanleiding voor een andere naam voor adhd

Aandachtstekort

De eerste twee woorden, “Attention Deficit”, suggereren dat kinderen met een ADHD brein niet kunnen opletten. Dit is een beetje misleidend, zo niet onnauwkeurig. Kinderen met een ADHD brein kunnen opletten, het zelfs zo dat ze soms extreem gefocust zijn op iets en hier te veel tijd aan besteden. (ook wel de ‘hyperfocus’ genoemd).
Een ander probleem is dat hoewel mensen met een ADHD brein zich misschien minder op bepaalde belangrijke taken concentreren, het onnauwkeurig of misleidend is om dit simpelweg als een ’tekort’ te beschrijven. Het is beter om dit te omschrijven als een verschil in de “balans” of “regeling” tussen twee natuurlijke gemoedstoestanden. Het kan soms lijken dat mensen met een adhd brein geen aandacht schenken (focussen) op dat wat er van ze gevraagd wordt, door een leerkracht bijvoorbeeld. Terwijl ze wel degelijk aandacht hebben voor de opdracht. Mogelijk kijken ze naar het grote geheel ” in plaats van naar de details (“het bos zien in plaats van de bomen”).
Of ze scannen hun omgeving naar iets anders dat opvallender of belangrijker is in vergelijking tot de taak waar iedereen in hun omgeving mee bezig is.

De geheimen van een adhd brein

Hyperactiviteit

Het tweede probleem welke in het label ADHD zit, is het derde woord: ‘Hyperactiviteit’. Veel kinderen met onoplettendheid hebben geen hyperactiviteit (of impulsiviteit), en het omgekeerde is ook waar: sommige kinderen met hyperactiviteit of impulsiviteit hebben geen problemen met onoplettendheid.

Stoornis

Tot slot nog de term ‘stoornis’  Een stoornis is een afwijking welke aanzienlijk lijden veroorzaakt, het is een gebrek.
Er zijn echter ook positieve aspecten aan ADHD. En niet ieder kind behoeft hier hinder van te ondervinden.
Hoewel ADHD in bepaalde situaties negatief is, kan het in andere situaties een aanwinst zijn. Zoals hierboven genoemd, kunnen mensen met een ADHD brein gemakkelijker “het bos zien in plaats van de bomen”. Dat is waardevol.

Een andere naam voor adhd

Mensen met ADHD zijn vaak ondernemend. Ze kunnen snel schakelen en hebben minder met hiërarchie. Ze hebben de neiging niet goed te reageren op uitgestelde bevrediging, maar het omgekeerde is dat ze de neiging hebben om gericht te zijn op onmiddellijke resultaten.

Kinderen met een ADHD brein zijn goed in het bedenken van nieuwe en andere manieren om dingen te doen en, soms tenminste, de bal aan het rollen te krijgen en vooruit te komen. De energie en het lef die veel mensen met ADHD hebben, gecombineerd met hun vermogen om nieuwe wegen in te slaan, kunnen een recept voor succes zijn. Doet de term aandoening of stoornis hier recht aan!

10 prachtige eigenschappen van een adhd brein