**//sticky ads code//**

Juf: “Uit welk dier komt melk?”  Lieke antwoord: “uit de koelkast”. Juf: “Nee,
uit een koe!” Waarop Lieke vervolgt: “.. kast”