**//sticky ads code//**

Zelfvertrouwen is het vertrouwen dat je als mens hebt in je eigen kunnen en zijn. We worden niet geboren met zelfvertrouwen. Het het ene kind lijkt wel meer aanleg te hebben voor het ontwikkelen van zelfvertrouwen dan het andere kind. Het krijgen van zelfvertrouwen is een ontwikkelingsproces dat tijd neemt en vaak nog ver tot in de volwassenheid door kan lopen.

Hoe kun je een kind helpen om meer zelfvertrouwen te krijgen?

Het is een vraag waarmee veel ouders zitten. Vanaf het derde jaar wordt een kind zich bewustzijn van zichzelf als individu. Ouders spelen dan een grote rol als voorbeeld. Hoe zelfbewuster een ouder, hoe zelfverzekerder een kind zich ontwikkeld. En omgekeerd. 10 tips die kunnen helpen bij het stimuleren van het zelfvertrouwen bij kinderen.

  1. Geef op positieve wijze grenzen aan. De identiteit van een kind groeit als er heldere grenzen zijn. Dat vindt een kind niet altijd leuk, maar door alternatieven te bieden voor wat niet mag, voelt een kind zich uiteindelijk zekerder.
  2. Stimuleer de eigen ontdekkingskracht. Leer een kind zelf ontdekken wat mogelijk is en wat nog niet. Zet je angst opzij dat er iets gebeurt door te zorgen voor een veilige omgeving waar jij ondersteunend bent.
  3. Geef kinderen de ruimte om fouten te maken
  4. Beloon en waardeer wat ze doen en wie ze zijn. Waak ervoor uitsluitend prestaties te prijzen. 
  5. Help kinderen diverse kanten in zichzelf te ontdekken. Focus niet alleen op hun cijfers.
  6. Neem ze serieus en luister (echt) naar ze.
  7. Zeg positieve overtuigingen. Bijvoorbeeld voor het slapen gaan een aantal positieve dingen zeggen tegen een kind werkt diep in op het onbewuste. 
  8. Neem gevoelens serieus. Verdriet, boosheid, blijheid, angst: het hoort erbij, ook als jij dat even niet begrijpt of niet ‘ziet’. Vraag je kind wat het nodig heeft om zich weer goed te voelen en neem samen actie om dat te bereiken.
  9. Corrigeer alleen als het echt nodig is. Sommige dingen kunnen niet of zijn minder belangrijk. (pick your fight).