Zelfvertrouwen is het vertrouwen wat je als persoon hebt in je eigen kunnen en zijn. Zelfvertrouwen van een kind is geen aangeboren eigenschap. Wel is het zo dat het ene kind meer aanleg heeft voor het ontwikkelen van voldoende zelfvertrouwen, dan een ander kind. Het krijgen van zelfvertrouwen is een ontwikkelingsproces dat tijd neemt en vaak nog ver tot in de volwassenheid door kan lopen. Hoe kun je zelfvertrouwen bij kinderen vergroten?

Zelfvertrouwen bij kinderen bevorderen

Vanaf het derde levensjaar wordt een kind zich bewustzijn van zichzelf als individu. Als ouder heb je een belangrijke voorbeeld functie. Hoe zelfbewuster je als ouder bent, hoe zelfverzekerder een kind zich zal ontwikkelen. Tien tips die het zelfvertrouwen van kinderen stimuleren. Tien tips die het zelfvertrouwen van kinderen stimuleren.

  1. Geef op positieve wijze grenzen aan. De identiteit van een kind groeit als er heldere grenzen zijn. Dat vindt een kind niet altijd leuk, maar door alternatieven te bieden voor wat niet mag, voelt een kind zich uiteindelijk zekerder.
  2. Stimuleer de eigen ontdekkingskracht. Leer een om kind zelf te ontdekken wat kan en wat (nog)niet. Zorg voor een omgeving opdat een kind echt zelf dingen kan ontdekken.
  3. Laat je waardering zien en beloon wat ze doen. Beloon de inzet, niet het resultaat.
  4. Geef kinderen de ruimte om fouten te maken
  5. Help kinderen diverse kanten in zichzelf te ontdekken. Focus niet alleen op hun cijfers.
  6. Neem ze serieus en luister (echt) naar ze.
  7. Zeg positieve overtuigingen. Bijvoorbeeld voor het slapen gaan een aantal positieve dingen zeggen tegen een kind werkt diep in op het onbewuste.
  8. Neem gevoelens serieus. Verdriet, boosheid, blijheid, angst: het hoort erbij, ook als jij dat even niet begrijpt of niet ‘ziet’. Vraag je kind wat het nodig heeft om zich weer goed te voelen en neem samen actie om dat te bereiken.
  9. Corrigeer alleen als het echt nodig is. Sommige dingen kunnen niet of zijn minder belangrijk. (pick your fight).
  10. Werk aan meer zelfvertrouwen door kinderen zelf problemen te laten oplossen