Reduceer mensen niet tot één categorie. Dat is de kern van de geweldige TED-talk The danger of a single story van de Nigeriaanse schrijver Chimamanda Ngozi Adichie. Een enkelvoudig verhaal neemt ons gevangen en bepaalt de manier waarop we naar elkaar kijken. Dat is pijnlijk voor degenen om wie het gaat, wiens mogelijkheden hierdoor mogelijk beperkt wordt. Dit geldt voor een breed scale aan thema’s. Dyslexie, ADHD of hoogbegaafdheid zijn enkele van deze thema’s.

Chimamanda Ngozi Adichie

Wanneer mensen zich baseren op slechts één verhaal of een beperkt perspectief, kunnen ze onnauwkeurige generalisaties maken en belangrijke aspecten missen. Aspecten die de volledige complexiteit en diversiteit van een groep of situatie weergeven. Het concept van een “single story” werd populair gemaakt door de Nigeriaanse schrijfster Chimamanda Ngozi Adichie in haar TED-talk getiteld “The Danger of a Single Story.
Adichie benadrukt het belang van het erkennen en waarderen van de veelzijdigheid en individualiteit binnen culturen en gemeenschappen. En hoe het beperken van mensen tot slechts één verhaal kan leiden tot misverstanden en vooroordelen. Het is daarom van belang om open te staan voor diverse perspectieven en verhalen. En om kritisch te denken over de beelden en verhalen die we consumeren en verspreiden.

Het gevaar van een “single story”

Het gevaar van een “single story” ligt in het feit dat het leidt tot simplistische en onnauwkeurige beeldvorming van mensen, culturen en situaties. Enkele van de belangrijkste problemen en risico’s geassocieerd met een enkelvoudig verhaal zijn:

 1. Generalisatie en stereotypering.
  Wanneer mensen slechts één verhaal of representatie van een groep of cultuur zien of horen, lopen ze het risico de hele groep te generaliseren en stereotypen te creëren. Dit kan leiden tot onjuiste aannames en vooroordelen.
 2. Misverstanden en gebrek aan begrip,
  Het negeren van de complexiteit en diversiteit van een groep of situatie kan leiden tot misverstanden en gebrek aan begrip. Dit kan leiden tot conflicten, discriminatie en onrechtvaardigheid.
 3. Verminderde empathie.
  Een enkelvoudig verhaal kan de empathie verminderen die mensen voelen voor anderen, omdat het moeilijker wordt om je in te leven in de levens en ervaringen van mensen wanneer ze gereduceerd worden tot stereotype beelden.
 4. Verlies van waardevolle perspectieven.
  Door vast te houden aan een enkelvoudig verhaal lopen mensen het risico waardevolle perspectieven en kansen voor groei en leren te missen. Er is zoveel te leren van verschillende culturen en gemeenschappen, maar als we ons beperken tot slechts één verhaal, beperken we ons ook in onze kennis en begrip.
 5. Beïnvloeding van beleidsvorming en besluitvorming.
  Een enkelvoudig verhaal kan invloed hebben op beleidsvorming en besluitvorming. Wat gevolgen kan hebben voor degenen die het betreft. Het kan ook leiden tot discriminerende wetten, ongelijke behandeling en sociaal onrecht.

Diversiteit en inclusie

Om het gevaar van een enkelvoudig verhaal te vermijden, is het belangrijk om diversiteit en inclusie te bevorderen, kritisch na te denken over de beelden en verhalen die we consumeren. Open te staan voor verschillende perspectieven en ervaringen, en ons bewust te zijn van de impact van stereotypen en vooroordelen. Het streven naar een meer inclusieve en empathische samenleving vereist het actief doorbreken van enkelvoudige verhalen en het omarmen van de volledige rijkdom van menselijke diversiteit.

Beeldvorming rondom labels

Dit geldt ook voor de beeldvorming rondom labels als ADHD, dyslexie en hoogbegaafdheid. Hierin wordt veelal de aandacht gevestigd op waar iemand dan niet goed in is. Voor een totaal beeld is het ook belangrijk dat er meer gezegd en geschreven wordt over wat het werkelijk is. Over de talenten die samengaan met deze fenomenen

Beeld: Chris Boland / www.chrisboland.com