Veel mensen weten dat dyslexie een uitdaging is bij lezen. Maar het is meer dan dat. Dyslexie is een uitdaging met taal.  Kinderen met dyslexie hebben problemen met het verwerken van klanken en letters. Dit valt meestal op als ze hardop moeten lezen. Vaak gaat dat langzamer dan het tempo van hun klasgenootjes en niet vloeiend. In plaats daarvan lezen ze op een spellende en/of radende wijze. Daarnaast schrijven ze woorden vaak zoals ze die horen (fonetisch). Letters worden daarbij vaak door elkaar gehaald of gespiegeld (b/d).  Dyslexie kan ook problemen met spelling, spreken en schrijven veroorzaken. Borden kunnen dus op een paar gebieden verschijnen, niet alleen tijdens het lezen.

Kinderen met dyslexie worstelen niet allemaal op dezelfde manier. Sommigen hebben het moeilijk met vroege leesvaardigheden, zoals het uitspreken van woorden (decodering). Andere lezen woorden en zinnen prima, maar ze hebben moeite om te begrijpen wat ze lezen.  Dyslexie kan er ook anders uitzien naarmate kinderen ouder worden. In dit blog veelvoorkomende kenmerken van dyslexie op verschillende leeftijden.

Voorschoolse tekenen van dyslexie

 • Woorden verkeerd uitspreken, bijvoorbeeld bakzand in plaats van zandbak;
 • Worstelen om bekende objecten te noemen en in plaats daarvan algemene woorden gebruiken zoals dat ding;
 • Moeite hebben met het leren van kinderrijmpjes of songteksten die rijmen;
 • Problemen hebben met het onthouden van reeksen, zoals het zingen van de letters van het alfabet;
 • Verhalen vertellen die moeilijk te volgen zijn of moeite hebben om in een logische volgorde over een gebeurtenis te praten;
 • Moeite hebben met het onthouden en volgen van instructies met meerdere stappen.

Tekenen van dyslexie bij kleuters

 • Moeite hebben met het leren van letternamen en het onthouden van de geluiden die ze maken;
 • Vaak  letters door elkaar halen die er hetzelfde uitzien (zoals b , d, p en q ) of hetzelfde klinken (zoals f en v , b en p , of d en t );
 • Worstelend om bekende woorden te lezen (zoals kat ), vooral als er geen afbeeldingen zijn;
 • Woorden vervangen bij het voorlezen, zoals huis zeggen als het verhaal thuis zegt;
 • Moeite hebben met het onderscheiden van de individuele geluiden in woorden en het mengen van geluiden om een ​​woord te maken;
 • Moeite hebben met onthouden hoe woorden worden gespeld en spellingsregels op schrift toepassen.

Tekenen van dyslexie op de basisschool

 • Verwarrend of kleine woorden overslaan zoals voor en van bij het voorlezen
 • Moeite hebben met het uitspreken van nieuwe woorden
 • Moeite hebben met het snel herkennen van veelvoorkomende woorden (ook wel zichtwoorden genoemd )
 • In teksten soms de korte woordjes over slaan of vervangen door andere woorden
 • Worstelend om uit te leggen wat er in een verhaal is gebeurd of vragen over belangrijke details te beantwoorden
 • Vaak dezelfde soort fouten maken, zoals het omdraaien van letters
 • Een slechte spelling hebben, zoals hetzelfde woord correct en onjuist spellen in dezelfde oefening
 • Vermijd lezen waar mogelijk of raak gefrustreerd of overstuur bij het lezen
 • Begrippen als voor/achter en links/rechts door elkaar halen

Tekenen van dyslexie op de middelbare school

 • Langzaam lezen of kleine woorden en delen van langere woorden weglaten bij het voorlezen
 • Worstelen om veelgebruikte afkortingen te onthouden, ook op sociale media
 • Vaak op zoek naar woorden of plaatsvervangers zoals poort in plaats van hek
 • Vaak de grap niet ‘snappen’ of moeite hebben met het begrijpen van idiomen en woordspelingen
 • Het kost erg veel tijd om leesopdrachten te voltooien
 • Het is gemakkelijker om vragen over een pagina met tekst te beantwoorden als deze wordt voorgelezen
Het hebben van deze uitdagingen kan moeilijk zijn voor kinderen en volwassenen. Ze denken misschien dat ze niet slim zijn omdat ze het moeilijk hebben terwijl de meeste mensen dat niet zijn. Maar problemen met lezen betekent niet dat iemand niet slim is. Dat is slechts een van de vele mythes over dyslexie .
Worstelende lezers hebben vaak het gevoel dat ze de enige zijn. Maar dyslexie is een veel voorkomend leerverschil, en veel kinderen en volwassenen hebben extra hulp nodig bij het leren lezen. Het goede nieuws is dat er manieren zijn om worstelende lezers les te geven en dat vaardigheden kunnen worden verbetert.
bron: understood.org