**//sticky ads code//**

Ieder kind wat geboren wordt heeft talenten, we hoeven kinderen alleen te stimuleren om hierin te groeien en zelf zijn of haar talenten te ontdekken en te laten zien.

Ieder kind wat geboren wordt heeft talenten,we hoeven kinderen alleen te stimuleren om hierin te groeien en zelf zijn of haar talenten te ontdekken en te laten zien.

Het rapport op school is prestatiegericht

Onze maatschappij is veelal gericht op cijfers en prestaties. Waardoor kinderen zich genoodzaakt voelen om prestatiegericht te gaan werken op school en later als volwassene in het werkveld. Wat we vergeten is dat als je talenten of kwaliteiten mag laten zien en benut je juist beter presteert, beter samenwerkt en uiteindelijk gemotiveerder bent.

Wat zou ik graag een talentenwijzer voor kinderen en met kinderen maken. Een talentwijzer welke scholen kunnen gebruiken, wat in kaart brengt, waar de talenten van kinderen liggen. Door te benoemen waar de kwaliteiten /talenten liggen van een kind en dit in een praktische wijzer op te nemen in het schoolsysteem, heeft als voordeel dat kinderen eerder zich bewust zijn waar ze goed in zijn.

Kompas voor talenten en kwaliteiten.

De talentenwijzer zou een kompas kunnen zijn in je verdere keuzes, wat richting aan kan geven, wat bij je als persoon past. Door bewustwording, hierin je mogen ontwikkelen en groeien, groei je als individu. Als je hierbij de emoties die een kind heeft toe laat, dat het zich mag uiten op welke manier dan ook en mag zijn wie hij zij is,de emotie mag er zijn, dan heeft het gewenste effect en dit alles door een positieve benadering. Het mag kind zijn en leren door spel en in de omgang met anderen.

Jezelf zijn

Weten wat je talent of kwaliteit is heeft effect op de studiekeuze, maar is ook van grote invloed in hoe je omgaat met anderen en geeft je zelfvertrouwen. Want wat hebben we aan prestatie en cijfers in het dagelijks leven als je in een maatschappij niet leert hoe je sociaal met elkaar omgaat, dat je als persoon goed bent en je mag zijn wie je bent met alle talenten en kwaliteiten die je bezit? Dit is een basisprincipe waar ieder mens naar op zoek is. Gezien en gezien worden als mens en als individu.