Taalontwikkeling stimuleren met vertelplaten!

Taalontwikkeling stimuleren met vertelplaten!

Taalontwikkeling, leren praten is een belangrijke stap in de ontwikkeling van een kind. Als een kind begint te praten, kan het beter uitdrukken wat het wil en wat het voelt en wordt het contact met de omgeving versterkt. Taalontwikkeling stimuleren kan op verschillende manier.

Een manier om de taalontwikkeling te stimuleren is middels vertelplaten. Een vertelplaat is een kleurrijke tekening die je samen met je peuter of kleuter, gezellig op de bank kan bekijken en ontdekken. Zo ontwikkel je het taalgevoel van een kind.

Hoe gebruik je een vertelplaat?

Vertelplaten helpen ouders om te praten met hun jonge kind. Op elke plaat staat een voor kinderen herkenbaar tafereel uit het dagelijks leven, bijvoorbeeld spelen in de speeltuin, gaan slapen, in bad gaan of samen eten.
Volwassen kunnen bij de platen van alles vertellen. Benoemen wat je ziet.

Veel prentenboeken lenen zich ook uitstekend als vertelplaat. Bijvoorbeeld Boer Boris gaat naar zee! Prentenboek van het jaar 2015

Vertelplaten per thema

 1. de badkamer
 2. de keuken
 3. de woonkamer
 4. de slaapkamer
 5. de speelhoek
 6. buiten spelen

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en op zijn eigen tempo. Er zijn echter wel gemiddelde leeftijd waarop kinderen diverse mijlpalen bereiken. Benieuwd welke mijlpalen dat zijn?

 

Lexico Cognitie een gratis app voor taalontwikkeling

Lexico Cognitie een gratis app voor taalontwikkeling

De taalontwikkeling verloopt bij elk kind volgens min of meer vaste stappen. Soms gaat de taalontwikkelingen van kinderen niet helemaal vanzelf. Ze moeten wat meer oefenen dan andere kinderen. De app Lexico Cognitie kan kinderen hierin ondersteunen.

Lexico-Cognitie is een app die helpt het taalbegrip, woordenschatuitbreiding. De app stimuleert het geheugen en de auditieve vaardigheden op een aangename, speelse manier. Hij  is ontwikkelt en getest door gekwalificeerde logopedisten. Je kunt de app dus verantwoord gebruiken. 
Een eenvoudige, logische gebruikersinterface en aantrekkelijke foto’s motiveren zelfs jonge kinderen om zelfstandig te werken. Alle vragen worden hardop voorgelezen. Zo kunnen kinderen die nog niet in staat zijn te lezen ook zelfstandig de app gebruiken. Voor het oefenen van lezen kan het geluid uitgeschakeld worden. 

Niveau’s in de App Lexico Cognitie

De app Lexico Cognitie is op één niveau beschikbaar als een gratis download in de App Store. De volledige versie met alle niveaus is beschikbaar door middel van een in-app aankoop. De pro-versie bevat alle niveaus. Lexico is ontworpen en ontwikkeld met ervaren professionals uit de logopedie en het hoger onderwijs. Helaas kun je de app alleen gebruiken op een Ipad. 

Hoe werkt de app

Bij de oefeningen moeten de juiste antwoorden op vragen worden gevonden door de instructie te slepen naar de overeenkomstige afbeelding. De volgende oefeningen vind je in de app:

 • Woordenschatuitbreiding en woordbegripsoefeningen
 • Oefeningen op causale verbanden
 • Cognitieve training
 • 6 niveaus: associaties, relaties, activiteiten, eigenschappen, posities en tegenstellingen
 • 360 taken in 30 verschillende spelvormen

 

Thuis onderwijs aan dyslectische kinderen

Thuis onderwijs aan dyslectische kinderen

Nu kinderen niet naar school kunnen vanwege het corona virus, zijn kinderen aangewezen op thuis onderwijs. Door leerkrachten worden programma’s in elkaar gedraaid voor thuis. Ook op sociale media worden veel tips gedeeld om ouders te ondersteunen in deze tijd. Maar er is minder geregeld en beschikbaar voor kinderen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben? Welke kennis en tools zijn er die je kunt inzetten om je thuis onderwijs aan dyslectische kinderen optimaal te ondersteunen.

Teksten voorlezen

Uiteraard kun je alles wat je kind moet lezen samen doen en voorlezen. Maar met meerdere kinderen, is het schipperen met het verdelen van je aandacht en daarnaast moeten velen van ons zelf ook nog (thuis)werken. 
Als je niet beschikt over voorlees software thuis, gebruik dan Google Translate. Kopieer de tekst die gelezen moet worden naar Google Translate en klik op het voorlees icoon. Je kunt kinderen dit zelf ook leren, waardoor ze sommige onderdelen zelfstandiger kunnen maken.

Extra luisterboeken voor iedereen

Er zijn verschillende manieren waarop luisterboeken kinderen kunnen helpen en ondersteunen bij het (leren) lezen. Zij hebben vaak houvast aan een luisterboek terwijl zij tegelijkertijd meelezen met een fysiek exemplaar van het verhaal.  Luisteren naar verhalen stimuleert net als lezen de taalontwikkeling, kinderen leren het verschil tussen verschillende tekstsoorten en omdat er geen beelden zijn moeten zij het eigen voorstellingsvermogen inschakelen. 
De LuisterBieb heeft meer dan 4.000 luisterboeken. Van romans tot hoorcolleges. Ze hebben alle titels voor je op een rij gezet. Titels met een (g) zijn gratis titels, die iedereen kan luisteren. Ook als je geen Bibliotheeklid bent.

Spellingprof

Hoe zat het ook al weer met die spellingsregel. Nu je kinderen thuis wat meer moet ondersteunen komen ook deze vragen op je af. Zeker bij dyslectische kinderen zijn spellingsregels soms een kriem. En als je kinderen dyslectisch zijn, is de kans groot dat je dat zelf ook bent. Hoe ga je ze dan helpen met alle spellingregels. SpellingProf biedt uitkomst.  Zo lang de scholen gesloten zijn vanwege het Coronavirus openen ze  de mogelijkheid om gratis gebruik te maken van SpellingProf.

HOI foundation

Ook HOI helpt bij thuis onderwijs aan dyslectische kinderen.  Is je dyslectische kind niet aan het werk te krijgen nu het (zelf) thuis aan de slag moet? Gefrustreerd, boos, onzeker, ongemotiveerd en/of verdrietig? 
HOI hoopt dat met hun webinar jullie wat houvast en nieuwe inzichten geven, zodat deze periode ook als een KANS kan worden gezien! 
Een KANS om de positieve kanten van dyslexie te gaan ontdekken en te gaan inzetten in het schoolwerk. Het kan echt! 
In de webinar geven ze je nieuwe kennis en tips en kan je in de chat je vragen kwijt.

De leukste spelletjes voor een goede taalontwikkeling!

De leukste spelletjes voor een goede taalontwikkeling!

Leren praten is een bijzondere ontwikkeling die ieder kind doormaakt. Een peuter heeft al een taal en spraakontwikkeling doorlopen. Hij kan al één of twee-woordzinnen zeggen. Het lukt hem steeds beter om iets duidelijk te maken. Er zijn taal van leuke spelletjes om de taalontwikkeling te bevorderen.

Er zijn leuke spelletjes ter bevordering van taalontwikkeling bij een kind. Op verschillende moment van de dag kun je taalontwikkelingspelletjes met een kind doen:

Zingen en vertellen

Zingen en verhaaltjes vertellen stimuleert het praatproces van een kind enorm. Tevens wordt zijn woordenschat uitgebreid. Door de liedjes vaak te herhalen, gaat een kind steeds meer woorden onthouden. Liedjes waar bewegingen bij horen zijn extra leuk en vaak makkelijker te onthouden voor een dreumes of peuter. Bijvoorbeeld “In de maneschijn”.

Grabbelen voor een betere taalontwikkeling

Stop verschillende voorwerpen in een kussensloop of doos. Laat een kind grabbelen en er voorwerpen één voor één uit halen. Benoem het voorwerp als een kind  er één te pakken heeft.

Hengelen naar plaatjes

Maak van een stok of pollepel een vishengel. Bevestig hier een draadje aan met een magneet. Door verschillende afbeeldingen uit te knippen en hier een paperclip of nietje aan te bevestigen kun je deze plaatjes opvissen. Samen met een kind benoem je de opgeviste plaatjes. Een thema als dierentuin of speeltuin kan hierbij erg leuk zijn.

Lees meer over de taalontwikkeling van kinderen in verschillende leeftijdsfase 

Samen lezen voor een goede taalontwikkeling

Je wist het waarschijnlijk al, maar voorlezen is enorm belangrijk voor de taalontwikkeling van je kind. Je kunt niet vroeg genoeg beginnen, en niet lang genoeg mee doorgaan.  Samen een boekje lezen en plaatjes bekijken,  het is voor een ieder een heerlijk en rustgevend moment. Het voorlezen prikkelt de fantasie en stimuleert onder meer de taal- en spraakontwikkeling. Het is leuk om interactief voor te lezen. Stel vragen aan een kind, bijvoorbeeld. “Waar is de auto gebleven” en een kind zal enthousiast de auto aanwijzen in het boek.

 

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en op zijn eigen tempo. Er zijn echter wel gemiddelde leeftijd waarop kinderen diverse mijlpalen bereiken.

Lees meer over de mijlpalen in taalontwikkeling

Ieder kind kan leren lezen

Ieder kind kan leren lezen

Taalontwikkeling begint bij kinderen al als baby. Het aller belangrijkste hierin is blijven praten. Dit begint thuis, lang voor kinderen naar school gaan. Woordenschat en zins opbouw zijn belangrijke onderdelen van het leren lezen en schrijven. Dit benadrukte Prinses Laurentien vandaag in een inspirerende bijdragen op de conferentie Ieder kind kan leren lezen.

Leren lezen

Bij de meeste kinderen verloopt leren lezen gedurende de schoolloopbaan zonder problemen. Een kleine, maar groeiende groep kinderen heeft meer ondersteuning nodig om het lezen onder de knie te krijgen en niet laaggeletterd van school te gaan. Deze groep bestaat grofweg uit kinderen mét ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED) en kinderen zonder EED.

Teveel kinderen krijgen niet de ondersteuning die ze nodig hebben om te leren lezen. Zij vallen tussen wal en schip. Onnodig en onacceptabel: de kinderen zijn bekend, de school kan het niet meer alleen en deskundige hulp staat klaar. En toch komt de hulp niet op gang.De coöperatie Onderwijszorg Nederland en haar leden, voelen zich medeverantwoordelijk om hier verandering in te brengen.

Conferentie Ieder kind kan leren lezen

Ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van ONL staat leren lezen centraal. Keynote spreker is Laurentien van Oranje. Zij pleit in haar bijdrage voor het sluiten van de keten, door een structurele, grotere focus op preventie. Een fors aantal kinderen begint immers aan school met een taalachterstand, die moeilijk nog in te halen is. Door met alle relevante spelers vanuit een gedeelde missie te werken aan taalontwikkeling in de leeftijdsgroep 0 tot 4 jaar, kan gezorgd worden dat in de toekomst alle kinderen zonder achterstand aan school beginnen.

Praten is waar het begint

Taalontwikkeling begint met praten. In onze maatschappij praten we steeds minder met elkaar. Kinderen en volwassene zitten graag op hun mobile telefoon. Maar praten is waar het begint, ook aan de keukentafel.