De concentratie en motivatie van je kind verhogen bij het thuisonderwijs

De concentratie en motivatie van je kind verhogen bij het thuisonderwijs

We zitten dit jaar al weer even thuis met elkaar. Over het algemeen zit er wel een strak schema in, met online lessen, roosters wie wanneer welk kind ondersteund. Maar de hele dag gemotiveerd en geconcentreerd bezig zijn kan soms nog wel eens lastig zijn voor kinderen. Wil je de concentratie verhogen bij thuisonderwijs?, deze tips kunnen je daarbij helpen.

Concentratie en motivatie hangen sterk met elkaar samen. Iets doen wat je leuk vindt vraagt veel minder, of bijna géén, overredingskracht om gefocust te kunnen blijven. Als de motivatie ontbreekt is concerteren veel lastig. Was thuisschool eerst nog leuk en gezellig voor kinderen, dan begint dit nu toch wel saai te worden. Kinderen missen het sociale contact met hun klasgenoten. Het is dan ook heel logisch dat de motivatie af en toe ver te zoeken is. 

Concentratie verhogen bij thuisonderwijs

1. Prikkelarme omgeving

Het klinkt logisch maar verwijder alles wat af kan leiden. Voor kinderen met (tijdelijke) concentratieproblemen geldt, hoe minder afleiding hoe beter. Zorg daarom zoveel mogelijk voor een prikkelarme omgeving. Dit betekent een opgeruimde werkplek met zo min mogelijk onnodige spullen in het zicht.

Zorg er ook voor dat het zo rustig mogelijk is. Als je meerdere kinderen hebt is dat vaak lastig. Het kan dan helpen om ze verder uit elkaar te zetten. 

Wat helpt bij concentratie problemen

2. Rust

Als kinderen oud genoeg zijn om zelfstandig te werken, laat ze dan alleen op een rustige plek werken. Een stille ruimte zal veelal de concentratie goed doen. Als ze op hun slaapkamer zitten, zorg dan dat deze opgeruimd is zodat ze niet worden afgeleid door speelgoed of andere spullen 

Een voordeel van een eigen ruimte is dat ze niet worden afgeleid door huisgenoten die langs lopen of even pauze houden.

3. Koptelefoon

In een huis vol mensen is het nooit écht stil. Als een kind snel is afgeleid door geluiden kan een koptelefoon uitkomst bieden. Dit kan een gehoorbeschermer zijn of een koptelefoon, bij voorkeur met noise cancelling. Een koptelefoon bied ook uitkomst als een kind zich juist beter concentreert met muziek, omdat hij juist een hoge drempelwaarde heeft

Lees meer over drempelwaarde en concentratie

4. Inspannen en ontspanning

Geen enkel kind houdt het vol om uren achter elkaar geconcentreerd te werken. Zorg voor een afwisseling in denk en doe-taken. Wanneer je zorgt voor een afwisseling in die twee taken, zul je zien dat een kind zijn  concentratie en focus langer vast kan houden. Zorg ook voor voldoende ontspanning door op gezette tijden pauze momenten in te lassen.

Kinderen en tieners kunnen zich gemiddeld 20 tot 30 minuten echt concentreren. Het werkt het beste als het thuislesschema daar op aangepast wordt. Zet eventueel een timer en spreek af dat een kind tot die tijd met een bepaalde opdracht of vak bezig moet zijn.  Zorg tijdens de pauze dat een kind ook echt even van zijn werkplek op staat om buiten te spelen of fruit te eten op een andere plek. Voorkom dat er gegamed wordt op dezelfde plek.

5. Bewegen en frisse lucht

Bewegen heeft een positieve invloed op de concentratie van kinderen.  Tussen het werken door is het dus goed om even te bewegen. Dit kan een wandeling zijn, maar ook een dansje door de kamer is goed en gezellig om te doen. Op school gaan de kinderen in de pauze ook naar buiten, dus probeer dit er thuis ook in te houden (of weer in te krijgen). 

6. Contact met vriendjes

Last but not least, zorg dat  kinderen contact houden met hun klasgenoten. Vaak wordt dit ook vanuit school gearrangeerd, en worden er groepjes gemaakt die via een google meet of teams samen werken. Maar ook samen thuiswerken (op gezette tijden) met een facetime of zoom verbinding, kan motiverend werken. 

Lees meer over voedingstoffen die van grote invloed zijn op het concentratie vermogen

 

ADHD bij meisjes vaak niet herkend

ADHD bij meisjes vaak niet herkend

Jongens met ADHD, die (her)kent iedereen vaak wel.  Ze zijn druk, aanwezig en kunnen zich moeilijk concentreren. Bij meisjes uit ADHD zich heel anders. Een druk jongetje wordt al snel doorverwezen naar een deskundige, meisjes veel minder.  In 33 tot 50 procent van de gevallen worden symptomen van ADHD bij meisjes niet herkend.  Meisjes die wat meer kletsen of naar buiten staren worden als minder storend ervaren door leerkrachten. Mocht hier echter wel sprake zijn van ADHD en dit onbehandeld blijven, kan dat later tot veel ernstige problemen leiden

Waarin verschillen meisjes van jongens als het gaat om ADHD

ADHD uit zicht bij meisjes op een aantal punten anders dan bij jongens.

Minder hyperactief

Het belangrijkste symptoom dat wordt geassocieerd met ADHD is hyperactiviteit. Maar in vergelijking met jongens, hebben meisjes met ADHD, over het algemeen veel minder moeite met stilzitten. Ze hebben minder last van friemelen en ook minder drang om continue te moeten bewegen.

Minder impulsief

Meisjes kunnen ook beter hun impulsen onder controle houden. Ze komen minder in de problemen door hun impulsieve gedrag. Ze pakken bijvoorbeeld niet zomaar iets zonder het te vragen.

Het verschil tussen ADHD en ADD is niet enkel de hyperactiviteit 

Concentratieproblemen

Een signaal welke je zowel bij jongens als meisjes ziet zijn concentratieproblemen. Meisjes zijn net zo snel en vaak afgeleid. Het uit zich wel anders, ze zijn meer aan het dagdromen en zijn vaak afgeleid in de klas.

Ze praten heel veel

Kletsen is een favoriete bezigheid van veel kinderen. Meisjes met ADHD praten ontzettend veel en kunnen hier moeilijk mee stoppen. Ze missen signalen en hints van hun omgeving die een gesprek proberen te sturen. Hierdoor is er minder kans voor een ander om aan het woord te komen.

Ze zijn ook vaker geneigd om gesprekken van anderen te onderbreken. Bovendien kunnen ze het niet goed aanvoelen als het niet gepast is om te spreken.

Geïsoleerd gedrag

Meisjes laten vaker geïsoleerd gedrag zien. Voor zowel jongens als meisjes met ADHD kan het moeilijk zijn om vrienden te maken. Voor veel meisjes komt hier een extra uitdaging bij kijken. Vaak wordt van meisjes verwacht dat ze bepaalde sociale vaardigheden hebben. Zoals het zich kunnen inleven in een ander, gevoelens tonen en subtiele sociale hints oppikken. Omdat dit met ADHD lastiger is, kan het zorgen voor sociale problemen.

Emotioneel gevoelig 

Meisjes zijn erg emotioneel en heel gevoelig.  Sterke uiteenlopende emoties en ADHD gaan vaak hand in hand. Meisjes komen dan ook  vaak hypersensitief en extreem emotioneel over ten opzichte van jongens.

Meer over de ondersteuning van een gevoelig kind

Laag zelfbeeld

Meisjes hebben meer last van gevoelens als schaamte en een laag zelfbeeld.  Het kan voorkomen dat een meisje met ADHD zich schaamt voor het feit dat ze zich maar moeilijk kan focussen of opletten. De kans is groot dat ze het zichzelf kwalijk gaat nemen dat ze met bepaalde (sociale) dingen moeite heeft. Dit kan een behoorlijke impact hebben op haar zelfvertrouwen.

Als de klachten van ADHD niet behandeld worden, kunnen meisjes als ze ouder worden sneller last krijgen van andere stoornissen. Denk aan depressies, verslavingen en angststoornissen. Dit kan vooral in de periode van de puberteit ontstaan. Maar ook pas jaren later als volwassen vrouw.

Ook al valt ADHD dus minder op dan bij jongens, het is dus nog steeds belangrijk dat meisjes ook de juiste behandeling krijgen.

Ondersteuning in de ontwikkeling van executieve functie kan meisjes enorm helpen

bron: thehealthy.com

 

Hulpmiddelen voor een betere concentratie

Hulpmiddelen voor een betere concentratie

Concentratie wordt vaak omschreven als aandacht of focus. Aandacht is een mechanisme dat de enorme hoeveelheid aan prikkels die op ons afkomt, filtert. Concentratieproblemen kunnen het gevolg zijn van de manier waarop iemand prikkels verwerkt. Kinderen met concentratie problemen in de klas krijgen vaak een hulpmiddel zoals een tangle, een wiebelkussen of een geluiddempende hoofdtelefoon. Zo’n hulpmiddel moet helpen om beter om te gaan met prikkels.  Wat zijn goede hulpmiddelen voor een betere concentratie?

Drempelwaarde prikkels

Als kinderen moeite hebben met concentreren, kan dat nadelig zijn voor hun schoolprestaties. Ze krijgen de stof onvoldoende mee, of kunnen tijdens een toets de aandacht niet of niet lang genoeg erbij houden. Soms zijn dit kinderen met een label als ADHD of hoog gevoelige kinderen. Concentratieproblemen hebben te maken met de manier waarop kinderen prikkels uit hun omgeving verwerken. Een kind neemt prikkels als geluiden of bewegingen pas waar als die prikkel een bepaalde drempelwaarde heeft bereikt. Die drempelwaarde is voor ieder kind anders.

Wanneer je een hulp middel wilt inzetten om de concentratie van een kind te verbeteren zijn een aantal dingen van belang:

 • Heeft een kind een hoge of een lage prikkeldrempel
  Bij een hoge prikkeldrempel zal een kind mogelijk extra sensorische prikkels nodig hebben om een prikkel op te merken. Bij een lage prikkeldrempel worden sensorische prikkels al snel opgemerkt en is het mogelijk nodig om het aantal prikkels te verminderen. Het bereiken van een optimale prikkeldrempel is nodig om de aandacht goed vast te kunnen houden en taken te kunnen volbrengen.
  Sommige kinderen doen zelf iets om hun prikkeldrempel te beschermen of bereiken. Als een kind hier zelf toe instaat is en het is niet storend voor zijn omgeving is dat prima. Maar niet alle kinderen zijn in staat om zelf iets te doen, deze kinderen hebben baat bij een juist hulpmiddel. Hierdoor kan ervoor gezorgd worden dat ze voldoende sensorische prikkels ervaren om goed te kunnen functioneren. 
 • Op welke soorten prikkels reageert een kind
  Waarnemen doen we met onze zintuigen, zoals voelen, proeven, ruiken, zien en horen. Deze zintuigen geven prikkels door, een kind kan gevoelig zijn voor een van deze verschillende soorten prikkels. 
 • Wanneer treed een disbalans op in prikkelverwerking
  Een kind reageert niet in elke situatie hetzelfde op verschillende sensorische prikkels. Spanning voor of in een bepaalde situatie geven extra prikkels.
  Dit heeft invloed op wanneer de prikkeldrempel wordt bereikt. Een kind kan bijvoorbeeld bij een rekenles meer spanning hebben dan voor taal.  Maar ook de soort taak is van invloed. Gaat het om een reguliere les of is er een toets moment.  Ook persoonlijke omstandigheden wegen mee, soms is een kind moe of heeft iets meegemaakt waardoor er spanningen zijn. 

Wat is sensorische prikkelverwerking

Controle krijgen over prikkelverwerking

Kinderen met een hoge prikkeldrempel merken prikkels niet snel op en missen zo informatie. Vaak zijn dit de dromerige, afwezige kinderen. Een deel van hen gaat op een actieve manier om met die hoge prikkeldrempel, door te wiebelen of friemelen. Op deze manier stimuleren ze zichzelf om bij de les te blijven. Dat betekent natuurlijk wel dat ze onrustig zijn in de klas. Het tegenovergestelde zie je bij kinderen met een lage prikkeldrempel. Zij nemen heel veel prikkels waar, raken overprikkeld en worden druk en onrustig.  Een deel van die groep gaat ook weer actief om met het probleem. Ze trekken zich terug of schermen hun oren af. Denk aan het kind dat met opgetrokken schouders of een hoodie over zijn  hoofd zit. Het lijkt desinteresse, maar het kan goed zijn dat het kind zich zo beschermt tegen te veel prikkels die hij ervaart. 

Het aanbod aan hulpmiddelen voor een betere concentratie 

Als je weet voor welke soort prikkels een kind gevoelig is en in welke situatie kun je kiezen  voor een passend hulpmiddelen.

 

Gehoorbeschermers & oordoppen

gehoorbeschermingAls een kind gevoelig is voor geluid kan het dragen van gehoorbescherming de concentratie van een kind verbeteren. Er zijn veel verschillende soorten gehoorbeschermers te koop. 
Met een geluiddichte koptelefoon  worden externe geluiden gefilterd, waardoor kinderen in alle rust kunnen werken. Ze worden niet meer afgeleid door geklets of gefluister. Wil een kind niet met een koptelefoon op zitten, dan zijn er ook geluidsdichte oordopjes te koop. 

Het langdurig verminderen van prikkels kan ervoor zorgen dat een kind juist extra gevoelig ervoor wordt. Kies daarom selectief de momenten waarop een kind gebruik maakt van gehoorbescherming. Een kind dat vaak een geluiddempende hoofdtelefoon opheeft kan naar verloop van tijd extra gevoelig voor geluiden worden. 

 

Een concentratiescherm

concentratieschermEen concentratie of tafelscherm biedt veel rust in het geval een kind gevoelig is voor visuele prikkels. Met een tafelscherm wordt een eigen werkplek gecreëerd waar een kind minder wordt afgeleid door wat er in zijn omgeving gebeurt. Met het gebruik van een concentratiescherm neemt de concentratie toe doordat visuele- en deels auditieve prikkels worden weggenomen. 

Je kunt een concentratiescherm natuurlijk ook zelf maken van hout of karton

 

 

Friemelen

fidget cube

Als een kind een hoge prikkeldrempel heeft, heeft hij juist meer prikkels nodig om alert te zijn en zich te concentreren. Het gebruik van een Tangle of Fidget Cube laat een kind bewegen zonder dat andere kinderen in de klas hier last van hebben.  Door te bewegen, zorg je ervoor dat de hersenen meer prikkels krijgen en waardoor de concentratie verbetert 

 

 

 

Wiebelen

wiebelkussen

Sommige kinderen met een hoge prikkeldrempel hebben behoefte aan meer prikkels en willen bewegen, dan helpt een wiebelkussen. Door op een wiebelkussen te zitten kan een kind voortdurend kleine bewegingen blijven maken. Door de spieractiviteit blijft het niveau van alertheid hoog. Je kunt een wiebel kussen niet de hele dag gebruiken. Bij langdurig zitten op het kussen, went het lichaam van een kind aan de extra prikkels en heeft het nog weinig meerwaarde. Gebruik een wiebelkussen maximaal een een half uur achter elkaar.  Belangrijk is om te kijken of een kind bij het gebruik van het kussen nog steeds met zijn voeten bij de grond kan. Wellicht is een lagere stoel of een voetenbankje nodig. 

Lees meer over het gebruik van een wiebelkussen

Deze voedingstoffen zijn van grote invloed op je concentratie vermogen

Deze voedingstoffen zijn van grote invloed op je concentratie vermogen

Voeding heeft een grote invloed op de gezondheid van onze hersenen. Een kind heeft voor een goede ontwikkeling van zijn brain bepaalde voedingsstoffen nodig. Voedingsstoffen hebben een grote invloed op het concentratie vermogen van kinderen. Wist je dat voldoende eiwitten de leerprestaties kunnen verbeteren en dat water noodzakelijk is om alert te blijven. Voedingsstoffen en concentratie zijn nauw aan elkaar verbonden

Vitamine B-6, B-12, omega 3, foliumzuur en L-Theanine zijn vooral belangrijk voor de hersenstofwisseling. Tekorten aan deze vitaminen kunnen een negatieve invloed hebben op je geheugen en concentratie.

Vitamine B6

Vitamine B6 speelt een belangrijke rol speelt bij de stofwisseling. Het is nodig om voedingsstoffen om te zetten in een vorm die bruikbaar is voor je lichaam.  Dit heeft naast effect op het concentratieniveau ook effect op de groei, bloedsomloop, immuunsysteem en je zenuwstelsel. Met name de hersenstofwisseling profiteert van de inname van vitamine B6.

Vitamine B6 zit in vlees, eieren, vis, brood en andere graanproducten, aardappelen en peulvruchten. Groenten, melk en melkproducten zoals kaas bevatten ook vitamine B6, maar in kleinere hoeveelheden.

Wanneer je te weinig vitamine B6 binnen krijgt, kun je last krijgen van ontstekingen van de tong en de huid, depressies, verwardheid, vermoeidheid, bloedarmoede, een verminderde weerstand en zenuwaandoeningen. Een teveel is ook niet goed. Je kunt dan problemen krijgen met je zenuwstelsel.

Vitamine B12

Vitamine B12 komt voornamelijk uit dierlijke producten. Deze vitamine zorgt voor de aanmaak van rode bloedcellen, welke zorgen voor het zuurstoftransport in het lichaam. Dit heeft dus een direct effect op je fitheid. Daarnaast draagt vitamine B12 evenals vitamine B6 bij aan een goede werking van het zenuwstelsel en de hersenstofwisseling.

Een vitamine B12-tekort leidt tot een vorm van bloedarmoede. Dit geeft klachten als vermoeidheid, ademnood, pijn op de borst en een gebrek aan eetlust. Een tekort aan vitamine B12-tekort kan tevens je zenuwstelsel aantasten en mogelijk problemen met je geheugen veroorzaken. B12 zit onder andere in kaas, eieren, vis en melk

Wat magnesium tekort te maken heeft met prikkelverwerking

Omega-3 vetzuren

Omega-3 is een belangrijke bouwsteen van de hersenen. Het komt van nature voor in vissen en algen.  Omega-3 vetzuren zijn meervoudig, onverzadigde vetzuren. Deze vetzuren maken de wand van een cel als het ware soepel, waardoor prikkels in de hersenen beter en sneller worden doorgestuurd. Deze snelle communicatie tussen cellen ondersteunt je concentratievermogen.

Foliumzuur

Foliumzuur (of vitamine B11) zijn tijdens de zwangerschap erg belangrijk. Deze stof wordt echter niet door je lichaam zelf aangemaakt. Je krijgt deze dus alleen binnen via voeding. Bij een gebrek aan foliumzuur ontstaan er geheugenproblemen en wordt je emotioneel labieler en prikkelbaarder. Bronnen van foliumzuur zijn onder andere  asperges, wortelen, bladgroenten, peulvruchten en knollen.

L-Theanine

Het aminozuur L-Theanine is een natuurproduct dat je kan ondersteunen bij een combinatie van stress en concentratieproblemen. Het zit in thee, meer in groene dan in zwarte thee, maar nog meer in witte thee.

L-Theanine zorgt voor een ontspannen gemoedstoestand, maar maakt je niet slaperig of suf. Het zorgt zelfs voor mentale alertheid. De stof helpt bij de aanmaak van dopamine en serotonine. Dit zijn neurotransmitters welke verantwoordelijk zijn voor de uitwisseling van informatie tussen zenuwcellen. Door inname van L-Theanine werkt deze informatie-uitwisseling beter en sneller. Dit stimuleert je hersenen en draagt daardoor bij aan een verhoging van je concentratieniveau.

Lees meer over slimme voeding die je je kind kunt geven, het verband tussen voedingsstoffen en concentratie

Welk prentenboek van 2021 kies jij uit de top 10?

Welk prentenboek van 2021 kies jij uit de top 10?

Er is een enorme keuze aan prachtige prentenboeken te koop. Voorlezen uit prentenboeken is behalve leuk en gezellig ook nog eens goed voor de ontwikkeling van een kind. Een kind breid zijn woordenschat enorm uit door voorgelezen te worden. Voorlezen stimuleert het inlevingsvermogen, werkt rustgevend en versterkt de relatie tussen voorlezer en kind. Ook draagt het bij aan meer zelfvertrouwen en verhoogt het het concentratie vermogen van een kind. Genoeg redenen dus om veel en vaak te blijven voorlezen, maar welk prentenboek kies je dan? Ook dit jaar is er weer een top 10 prentenboeken samengesteld ter gelegenheid van de nationale voorleesdagen. Wat is jouw prentenboek van 2021? 

Het prentenboek van 2021

ImageHet prentenboek, Coco kan het!, is verkozen tot Prentenboek van het Jaar 2021. Het is geschreven en geïllustreerd door Loes Riphagen. Het is een mooi boek wat een lach op ieders gezicht tovert. Het comité van jeugdbibliothecarissen zei er het volgende over; ‘Een prentenboek om voor te lezen aan peuters en kleuters, zonder dat het kinderachtig is. Coco kan het! is een boek dat herkenbaar is voor iedereen, groot en klein, ieder op zijn of haar eigen niveau’

Bestel het boek bij je lokale boekhandel of via bol.com

Van Coco kan het! is ook een voorlijk dans en mee zing liedje gemaakt. Geschreven en gecomponeerd door Thijs Borsten, gezongen door Gerson Main.

Andere prentenboeken van 2021 die zijn geselecteerd

Naast het prentenboek van 2021 zijn er nog negen boeken geselecteerd, een heel diverse verzameling prentenboeken waar voor een ieder iets bij zit wat zal aanspreken.

Wat rijmt er op stoep?

ImageHouden jou kinderen wel van vieze woorden zegen, een beetje ondeugend zijn. Dan is dit een ondeugend rijmprentenboek wat ze zeker zal aanspreken. Wat rijmt er op stoep? is  van de maker van Hé, wie zit er op de wc?

Vandaag wordt oma heel veel jaar.
Thomas bedenkt een gedicht voor haar.
‘Lang zal ze leven…’
Maar, hé, wat ligt daar?
Wat gaan we nu beleven?
Wat rijmt er op stoep?

Een hilarisch avontuur vol vette pech!

 

Eén voor jou, twee voor mij 

Image

Eén voor jou, twee voor mij van Jörg Mühle is een fris en speels prentenboek over delen.
Veel kinderen vinden het best moeilijk om te delen. Zo ook Beer en Wezel.

Beer vindt drie heerlijke paddenstoelen. Zijn vriend Wezel gooit ze meteen in de pan. Maar dan hebben de vrienden een probleem: drie paddenstoelen voor twee dieren, hoe moet dat nou?
Zowel Beer als Wezel vindt dat hij recht heeft op twee paddenstoelen. Dan komt Vos aangeslopen en gaat er met een paddenstoel vandoor. Probleem opgelost, ware het niet dat er ook nog een toetje is: drie aardbeien…

Een heel herkenbaar thema voor jonge kinderen

 

 

De jongen en de walvis

Image Er was eens een jongen die graag alleen was.
Maar op een dag viel hij in slaap…
In droomachtige afbeeldingen vertelt Linde Faas het verhaal van een toevallig treffen tussen een jongen en een reuzenwalvis. Door deze ontmoeting komt de jongen erachter hoe fijn het is om:
iemand om mee te spelen
iemand om mee te ontdekken
en iemand om zich mee te verwonderen
… een vriend te hebben.

De jongen en de walvis is een prachtig, ontroerend prentenboek dat je doet verlangen het steeds opnieuw te lezen… en een vriend te hebben zoals de walvis.

 

Op wegImage

Al jaren tekent Leo Timmers allerlei voertuigen die rijden, vliegen of duiken. In Op weg bewegen ze ook echt! Door middel van schuifjes of draaischijven scheurt de raceauto weg, rijdt de tram tingelend voorbij en stijgt het vliegtuig op. 
De flapjes en beweegbare draaischijven stimuleert kinderen om actief mee te lezen. 
Voer-, vaar en vliegtuigen uit onder meer Aap op straat, Garage Gust en Franky zijn verzameld in dit stevige kartonboek voor kleine handjes, Op weg.

 

 

Dit is uil

Image

Nog een prachtig prentenboek voor kinderen van 3 tot 6 jaar, Dit is ui. 

Welkom in het bos, we gaan een heel bijzonder dier ontmoeten
Kennen jullie elkaar al?
Nee?

Oké, mag ik je voorstellen aan…

Een interactief fladder-, tik- en klapboek.
Het verhaal is goed te begrijpen voor jonge kinderen en de illustraties spreken ze erg aan. 

 

 

 

Lees meer over interactief voorlezen

Kom je mee?

ImageKom je mee? is een boek vol herkenning, speciaal voor de vele kinderen die zich in de situatie bevinden van ouders die gaan scheiden of gescheiden zijn

Als Nesta zijn A-diploma haalt, krijgt hij een mooie grote ingelijste foto van zijn goede vriend de kat Bardo. Voor op zijn kamer bij papa. Want als Nesta bij zijn papa is mist hij Bardo. Daarom schrijft hij hem briefjes, maar dat is niet hetzelfde.

Op een dag neemt Nesta Bardo mee in zijn gymtas. Eerst mee naar school, waar Bardo heel stil moet zijn zodat de juf hem niet hoort. En dan mee naar het appartement van papa. Bardo maakt meteen vriendjes met de kat van de buurvrouw…

 

Mijn handen dansen & mijn mondje is een rondje

mijn handen dansen

Het prentenboek van 2021 voor de allerjongste.

Peuters en kleuters kunnen in dit stevige kartonnen boekje ontdekken wat ze allemaal met hun handen en met hun mondje kunnen doen.

Met je handjes kan je klappen, op tafel trommelen en dag zwaaien. En wat kan je met je mondje allemaal doen? Een kusje geven, toeteren als een indiaan en ijsjes likken! Doe jij het kindje in dit boek na? De prenten in heldere kleuren spreken kleuters erg aan. De leuke versjes kunnen ze snel nazeggen.  Mijn handen dansen & mijn mondje is een rondje is een prachtig boekje om samen van te genieten

 

Naar de wolven

naar de wolvenVoor kindjes die een broertje of zusje krijgen. Naar de wolven is een betoverend prentenboek over de komst van een nieuwe baby
Fabeltje vindt het nieuwe speeltje van zijn bazen maar niets. Het mag op de bank en op tafel en in het grote bed. En het kan niet eens mooi zitten! Op een nacht heeft hij er genoeg van en sluipt naar het wiegje. ‘Kom,’ fluistert hij tegen het speeltje. ‘Klim op mijn rug. We gaan.’
Samen vliegen ze over de bergen en galopperen ze over het strand.

‘Wat gaan we doen?’ vraagt Benjamin. ‘Waar gaan we heen?’
‘Naar de wolven,’ zegt Fabeltje.
Maar als ze bij de wolven zijn, is Fabeltje niet meer zo zeker van zijn plan…

 

Petra

petra

Is Petra een berg? Een eiland? Een ei?

Wie weet!
Wat Petra vandaag ook is, ze voelt zich steengoed.

Petra is een machtige berg. Ze kan niet worden bewogen door de wind of door de tijd. Dat denken we tenminste, tot we ontdekken dat Petra iets veel bijzonderders is. Ze kan alles zijn – een eiland, een ei en zelfs een olifant – dankzij haar levendige fantasie.

Petra is een magisch verhaal, geschreven en prachtig geïllustreerd door de Italiaanse Marianna Coppo. Ze leert de lezer over veerkracht: Petra mag dan wel een steen zijn, ze past zich flexibel, zelfverzekerd en vol optimisme aan aan iedere nieuwe situatie waarin ze zich bevindt. Deze kleine kei tovert bij jong en oud een lach op het gezicht!