Het belang van creativiteit van kinderen

Het belang van creativiteit van kinderen

Kinderen hebben over het algemeen heel veel fantasie en creativiteit. Vooral jonge kinderen worden nog niet weer houden door het idee dat iets niet kan, of dat iets mooi moet zijn. We worden allemaal geboren met het vermogen om te vragen, te dromen en ons te verwonderen. Alles kan! Hoe stimuleer je de creativiteit van kinderen naarmate ze ouder worden.

Naarmate kinderen ouder worden, worden ze zich meer bewust van zichzelf. Hoe ze overkomen op anderen en wat anderen ervan kunnen vinden. Dat kan de creativiteit belemmeren. Wat ontzettend jammer is, want creatieve activiteiten zijn niet alleen leuk, maar ook goed voor de emotionele expressie.  Bijvoorbeeld het zingen van een vrolijk of verdrietig liedje, bij de taalontwikkeling. Maar ook als het gaat om de fantasie, de motoriek, de cognitieve ontwikkeling en sociale vaardigheden.

Het stimuleren van creativiteit is dus erg belangrijk. Crayola heeft onderzoek gedaan onder 500 moeders in Nederland*. Hieruit komt naar voren dat moeders vinden dat zij een belangrijke rol spelen in de stimulans van de creativiteit van hun kinderen. Daarnaast vinden zij dat de juf of meester op school ook een grote rol speelt bij het stimuleren van de creativiteit. Crayola heeft een groot aanbod aan verschillende kleur- en knutsel producten die ouders helpen om de creativiteit van hun kinderen te stimuleren.

Stimuleren van creativiteit bij kinderen

Zeven op de tien moeders is het er over eens dat het aanbieden van creatief materiaal een sterke invloed heeft op de creativiteit van hun kinderen. De top vijf materialen die het meest stimuleren zijn:

 • Kleurpotloden, stiften of krijtjes.
 • Glitter, lijm, tape
 • Stickers of puzzels
 • Tekengereedschappen, als verf en kwast
 • Deeg en klei.

Daarnaast noemen ouders in het onderzoek uitstapjes en het vertellen van verhalen over verschillende onderwerpen als belangrijke bijdrage in het stimuleren van creativiteit.
Ook buitenspelen en interactie met anderen kinderen wordt genoemd als sterke invloed op de creativiteit van kinderen.

Wanneer zijn we het meest creatief?

Uit het onderzoek komt naar voren dat ouders de feestdagen, verjaardagen, vader en Moederdag als een extra stimulans zien voor de creativiteit van kinderen.
Creatieve activiteiten worden twee keer meer door kinderen zelf geïnitieerd dan door de ouders. Het aanmoedigen van creativiteit door ouders gebeurt beperkt. 40% Van de ouders vindt dat ze hierin nog meer zouden kunnen doen.

 • Kwantitatief onderzoek door Edelman Berland in opdracht van Crayola onder 500 moeders en kinderen tussen 1 en 12 jaar oud.

Moet het kind of het schoolsysteem voldoen?

Moet het kind of het schoolsysteem voldoen?

De schoolcarrière van onze kinderen start vanaf het vierde levensjaar. Wij waren als ouders de eersten die onze kinderen bij de eerste stappen binnen hun ontwikkeling begeleiden. Nu vervuld de basisschool op het gebied van hun cognitieve en sociale ontwikkeling ‘mede’ een belangrijke rol. De eerste stappen die de basis vormen van de schoolcarrière van onze kinderen worden gezet!
Je maakt kennis met het schoolsysteem; strakke programmering, voorgeschreven toets momenten, beoordelingscriteriums, landelijke statistieken. Kortom; een vooraf geschetst profiel waaraan jouw kind moet voldoen! Je kunt je afvragen of dit de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt.

Het kind moet voldoen!

De balans is zoek! Kinderen die niet aan de gestelde criteriums voldoen, vallen al snel buiten de boot. Het risico dat deze kinderen vervolgens als ‘anders’ worden gezien is erg groot! Met alle gevolgen van dien (onterechte labels). Gevolgen die een verstorende invloed uitstralen over de verdere ontwikkelingen van een kind.

Het schoolsysteem moet voldoen!

 • Zou het niet zo moeten zijn dat er binnen het gehele onderwijssysteem, met al zijn methodes, het ontwikkelingsperspectief van het kind als uitgangspositie genomen moet worden?
 • Je zou toch ‘moeten’ mogen aannemen dat alle betrokkenen die hierover gaan en zo ook allen die met kinderen werken, zich hebben verdiept in het ontwikkelingssysteem en zich er bewust van zijn hoe dit mechanisme werkt?

Alle kinderen ondergaan ontwikkelingen op cognitief, sociaal en motorisch gebied in bepaalde fases en dit ook nog op ieders geheel eigen en unieke wijze. Binnen het huidige schoolsysteem wordt hier te weinig tot zelfs geen rekening mee gehouden. Zo wordt er bijvoorbeeld al aan kleuters via verschillende methodes lesstof aangeboden terwijl ze daar in hun ontwikkeling nog helemaal niet klaar voor zijn.

In een uitzending van “De monitor” trekken ouders en leerkrachten aan de bel. Eindelijk! Mijn hoop is dan ook dat deze reportage de juiste personen heeft wakker geschud! De hele uitzending is zeer de moeite waard om te bekijken via;http://www.npo.nl/de-monitor/21-02-2016/KN_1676827

Het schoolsysteem dood de creativiteit van veel kinderen

Waarom spelen belangrijk is voor kinderen!

Waarom spelen belangrijk is voor kinderen!

Spelen is belangrijk! Het is van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. Spelen is zelfs net zo belangrijk als rekenen, lezen en schrijven  Spelen wordt vaak gezien als iets wat kinderen bezighoudt, waar ze zich mee vermaken.

Spelen is voor kinderen onmisbaar bij het ontwikkelen van sociale, emotionele  ontwikkeling maar ook voor intellectuele en taalkundige vaardigheden. Leren door spelen begint al vlak na de geboorte. Door spelen ontwikkeld een baby zijn motorische vaardigheden. De spieren van een kind worden sterker, hij leert klimmen, rennen en omgaan met zware voorwerpen. Tijdens het spelen verkent hij niet alleen de eigenschappen van voorwerpen, maar ook zijn creativiteit, voorstellingsvermogen en probleemoplossende vaardigheden worden gestimuleerd. Spelen is essentieel voor een gezonde verstandelijke en lichamelijke ontwikkeling.

De eerste spelletjes

Soms is het moeilijk om een duidelijk onderscheid te maken tussen spelen en ontdekken. Bijvoorbeeld wanneer een kind steeds speelgoed uit zijn kinderstoel op de grond laat vallen. Speelt hij, probeert hij de zwaartekracht uit of zit hij mama gewoon te pesten?  Waarschijnlijk is het combinatie van alle drie. Wat zeker is, is dat hij werkt aan zijn ontwikkeling.
Een baby begint in de derde maand echt met spelen. Hij kan urenlang in de box naar figuurtjes aan zijn mobiel zwaaien of ze proberen te pakken. Dit spelletje is goed voor zijn oog en hand coördinatie.
In zijn hersenen vormen zich nieuwe verbindingen tussen de zogenaamde visuele  en de motorische deel . Verbindingen binnen en tussen gedeelten van de hersenen zijn essentieel voor de ontwikkeling. Baby’s worden ook kleine natuurkundigen via hun spel: ze ontdekken hoe het gewicht, de grootte en de vorm van voorwerpen kunnen verschillen en hoe een klap op een hard oppervlak een geluid voortbrengt.

Een baby kan eindeloos proberen om een voorwerp te pakken. Wanneer het is gelukt laat hij het vervolgens weer los. Dit alles zorgt voor een lach op zijn gezicht. Door het plezier van deze successen komt een chemische stof in zijn hersenen vrij (endorfine), waardoor hij zich rustig en trots voelt.

Spelen is voor kinderen ook doen alsof

Naast het (functioneel) spelen is er ook het doen alsof. Een kind verzint een verhaal om zijn auto of toren heen. Rond anderhalf jaar gaan kinderen dit steeds meer doen. Ze pakken een banaan en doen alsof dit een telefoon is. Een kind kan een lang gesprek door de banaan voeren als of het een telefoon is. Andere kinderen praten tegen hun vingers alsof de één hond is en de ander één poes. Een kind maakt in deze fase een flinke cognitieve ontwikkeling door. De mogelijkheid om in symbolen te denken. Bijvoorbeeld in het voorbeeld van de banaan en de telefoon.  Nadat een kind de overeenkomende vorm is opgevallen, moet hij alles opzijzetten wat hij weet over bananen in het echte leven. Vervolgens moet hij tijdelijk aan de banaan toeschrijven wat hij over telefoons weet, zodat hij kan doen alsof. Het gaat er hierbij om dat het kind een nieuw, maar tijdelijk beeld in zijn hersenen kan oproepen, dat los staat van zijn bestaande beeld van de echte wereld. Vanaf dat moment kan hij zijn fantasiewereld binnengaan: de banaan is een telefoon. Tijdens het spelen zal het kind de banaan niet opeten zolang deze een telefoon is. Maar wanneer hij doet alsof, vergeet hij niet de echte eigenschappen van voorwerpen (alles wat hij weet over echte bananen). Zodra hij klaar is met spelen, eet hij gerust de banaan op.

Doen alsof is belangrijk vanwege de hersenactiviteiten die voor dit spel nodig zijn. Een kind moet zich in zijn hoofd een beeld vormen van de hoofdrolspelers en voorwerpen in zijn spel en hij moet onthouden welke rollen hij aan iedereen heeft toegewezen. Een belangrijke oefening voor het werkgeheugen. Een kind kan bijvoorbeeld twee dezelfde poppen pakken en besluiten dat de ene mama is en de andere de nieuwe baby. Nadat de rollen zijn vastgesteld, moet het kind deze tijdens het spelen onthouden. Dit is behoorlijk knap voor een jong kind

Als een kind iets ouder wordt, is hij tijdens het spelen vaak veel aan het vertellen. Hij verzint een verhaal of speelt een gebeurtenis na, die hij niet goed kon begrijpen of die emotioneel beladen was. Het verwerken van zo’n gebeurtenis kan het kind alleen door de volgorde van de gebeurtenissen in het verhaal bij te houden. Als je dus deze schijnbaar zinloze spelmomenten bekijkt, luister dan eens goed naar het verhaal dat een kind probeert te vertelt.

Welk eten maakt je kind slim?

Welk eten maakt je kind slim?

De hersenen van een kind zijn volop in de groei. Voor een goede ontwikkeling van zijn hersenen is goede voeding essentieel.  Voldoende water, vitaminen en juiste vetten zijn belangrijk bij de ontwikkeling van een kind. Waar moeten we bij kinderen opletten? Wat doen de verschillende voedingstoffen met je hersenen?

Onverzadigde vetten

Avocado, Citroen, Voedsel, Vitaminen, Voedzaam, Gezonde

Onverzadigde vetten, hebben een positieve invloed op het lichaam en speciaal op de hersenen. Denk hierbij aan concentratievermogen, geheugen, het vermogen om nieuwe dingen op te kunnen nemen en de hersenontwikkeling. De goede vetten kun je onder andere vinden in vette vis, avocado’s, lijnzaad en noten.

Vitamines

Vruchten, Zoete, Fruit, Exotische, Ananas

Om hun hersenen nog beter te kunnen gebruiken, hebben kinderen  vitamines nodig. Het gaat vooral om de vitamines K, E, D en A. Dit zijn vitamines die nodig zijn voor de ontwikkeling van de hersenen en het zijn in vet oplosbare vitamines. Onverzadigde vetten zijn dus onmisbaar, anders zijn de vitamines niet werkzaam.

Suiker en je hersenen

De hersenen hebben voldoende energie nodig om goed te kunnen presteren.  Energie in de vorm van glucose. In de rest van het lichaam heb je de mogelijkheid om glucose op te slaan voor later gebruik. Maar de hersenen hebben deze capaciteit niet. Het daarom van belang dat kinderen gedurende de dag voldoende eten. Glucose haal je niet alleen uit suiker, maar ook uit vezelrijke voeding met koolhydraten.

Water

Glas, Water, Ijsblokjes, Drinken, Koud, Druppelen

Water is ontzettend belangrijk voor het optimaal functioneren van het lichaam. Ten eerste omdat het er voor zorgt dat de glucose heel gemakkelijk in het bloed kan worden opgenomen. Dit heeft direct positieve gevolgen voor de hersenfuncties. Daarnaast zorgt water drinken voor een beter concentratievermogen en de mogelijkheid om informatie op te nemen en te onthouden.

Wat is goede voeding

Nu we weten welke stoffen belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de hersenen, wat is dan goede voeding om te eten?  Er zijn zes belangrijke voedingsstoffen die je een kind vaker moet geven. 

 1. Zalm
  In deze vette vissoort zit heel veel omega-3. Een gezond vetzuur die er onder andere voor zorgt dat het de cognitieve achteruitgang tegengaat. En goed voor het concentratie vermogen van kinderen.
 2. Avocado’s
  Een avocado bevat veel Vitamine K en Kalium. Twee stoffen die er voor zorgen dat de bloeddruk naar beneden gaat en dat zuurstof sneller en gemakkelijker de hersenen kunnen bereiken.
 3. Bessen
  Verse bessen en vruchten in het algemeen, bevatten ontzettend veel antioxidanten. Deze hebben een positieve invloed op het functioneren van de hersenen.
 4. Chocolade
  Als een kind zich happy voelt kan het zich beter concentreren. Chocolade geeft je dat gevoel, dankzij een stof die endorfine heet.
 5. Eieren
  Eieren zijn rijk aan choline. Een stof die een kind nodig heeft voor een goede hersenontwikkeling.
 6. Water
  Zorg dat een kind voldoende water drinkt, 1 tot 1,5 liter zorgt er voor dat een kind goed alert blijft.

Wist je dat geur en smaakstoffen bijna elk kind doen eten.

Alles wat je moet weten over voorlezen!

Alles wat je moet weten over voorlezen!

Voorlezen wordt in ons land beschouwd als een van de belangrijkste activiteiten voor het bevorderen van taal en cognitieve ontwikkeling van jonge kinderen. Positieve ervaringen met voorlezen stimuleren het (voor)leesplezier en het leesgedrag van kinderen. Maar ze geven ook een stevige impuls aan de leesvaardigheid en woordenschat.

Tijdens het lezen leren kinderen letters herkennen en leren ze begrijpen dat geschreven tekst een representatie is van het gesproken woord. Voorlezen kan kinderen ook leren hoe ze een boek moeten vasthouden, de pagina moeten omslaan en dat ze bij het begin moeten beginnen.

Woordenschat verwerving

Lezen heeft eveneens een belangrijk effect op de woordenschatverwerving. Tijdens een voorleesinteractie met een volwassene kunnen kinderen de betekenis van nieuwe woorden leren. Geschreven taal is vaak complexer dan gesproken taal. Kinderboeken bevatten 50% moeilijkere worden dan televisieprogramma’s die tijdens primetime worden uitgezonden. Lezen stelt kinderen bloot aan dit complexere taalgebruik. Het taalgebruik van volwassenen is vaak moeilijker tijdens voorlezen dan tijdens andere volwassen-kind interactie zoals bijvoorbeeld het bouwen van blokken.

Wanneer kinderen vanaf jonge leeftijd worden voorgelezen blijven de positieve effecten hiervan in stand tot aan de basisschooljaren.

Behalve op de leesvaardigheid, heeft voorlezen ook een positief effect op de literaire competentie en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. De opbouw van de literaire competentie begint op het moment dat kinderen worden voorgelezen. Als er tijdens het lezen aandacht is voor het verhaal en de manier van vertellen, krijgen kinderen inzicht in verhaallijnen. Maar ook de fictieve status en andere functies van taal. Daarnaast draagt het bij aan hun emotionele competentie. Het stelt ze in staat om adequater te reageren op gevoelens van andere mensen.

Enthousiasme voor lezen

Het voor lezen zelf is niet alleen belangrijk, maar het gaat met name om de gesprekken tussen volwassene en het kind tijdens het voorlezen.

De emotionele kwaliteit van de interactie en de discussie rond het voorlezen zijn in principe nog belangrijker dan het lezen zelf. Alleen een tekst horen is vaak voor jonge kinderen onvoldoende om van een boek te kunnen profiteren. Wanneer ouders ondersteuning bieden tijdens het (voor)lezen, door bijvoorbeeld te praten over de plaatjes of vragen te stellen, kunnen ze kinderen enthousiast maken over lezen.