Een pleidooi voor empowerment in plaats van behandeling.
Dyslexie is geen tekortkoming die gerepareerd moet worden. Het is een unieke manier van denken die specifieke uitdagingen met zich meebrengt. In plaats van dyslexie te zien als een aandoening of stoornis die behandeld moet worden, pleit ik voor een benadering waarbij de nadruk ligt op het trainen van vaardigheden. En het ontwikkelen van strategieën om effectief met dyslexie om te gaan. Stop daarom met het behandelen van dyslexie!

Waarom een behandelen van dyslexie?

Een belangrijk aspect van deze benadering is de erkenning dat het traditionele ‘behandelen’ van dyslexie vaak onbedoelde psychologische effecten heeft, vooral bij kinderen. Wanneer een kind wordt onderworpen aan een reeks interventies om dyslexie te ‘genezen’, kan dit het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen aantasten. Het creëert onbedoeld het idee dat er iets mis is met het kind en dat er een correctie nodig is.

Kinderen voelen zich sterk bewust van hun anders-zijn, en het bestempelen van dyslexie als iets dat behandeling vereist, kan leiden tot stigmatisering en gevoelens van ontoereikendheid. Een alternatieve benadering, gericht op empowerment en het benadrukken van de positieve aspecten van dyslexie, is ook mogelijk.

Door kinderen te stimuleren hun vaardigheden te ontwikkelen in plaats van dyslexie te behandelen, ontdekken ze hun sterke punten. We kunnen hen effectieve strategieën aanreiken voor lezen, schrijven en spellen, waarbij dyslexie niet iets is om zich voor te schamen, maar een uniek aspect van hun persoonlijkheid.

Het is ook cruciaal om educatieve omgevingen te creëren die diversiteit omarmen en kinderen met dyslexie ondersteuning bieden. Flexibele leermethoden, zoals technologie en aangepaste lesmaterialen, helpen kinderen met dyslexie hun volledige potentieel te bereiken zonder het gevoel te hebben iets te moeten overwinnen.

Stap over op dyslexie trainingen

Empower kinderen met dyslexie door vaardigheden te trainen en een positieve, ondersteunende omgeving te creëren. Stop met het idee van behandeling en omarm diversiteit, waarbij het unieke potentieel van elk kind wordt ontsloten.

Empower dyslexie