Stella Nagtegaal heeft in Haarlem haar eigen praktijk: Stella KinderJeugdCoach voor kinderen van 6 tot 12 en jongeren van 12 tot 19.

De onvoorwaardelijke liefde, flexibiliteit, loyaliteit, nieuwsgierigheid behorende tot de vele mooie eigenschappen die kinderen bezitten, zijn eigenschappen die haar erg aanspreken en soms ook kunnen verwonderen. Het maakt hen immers kwetsbaar, maar geeft hen ook kracht. Stella is zich erg bewust van die wisselwerking. Op sommige momenten is het balanceren. Op die momenten dat ze door omstandigheden binnen hun ontwikkeling extra kwetsbaar zijn (uit balans), bied ze graag een helpende hand.