BrainGym is een speelse en tegelijkertijd doeltreffende methode: eenvoudig toe te passen in het onderwijs, individuele begeleiding, therapie, maar ook thuis en op het werk.

BrainGym biedt bewegingsoefeningen, die redelijk makkelijk zijn om te doen, niet veel tijd kosten en geen energie kosten maar juist energie opleveren.
Het is ideaal voor ieder die te maken heeft met moeilijkheden als concentratie, lezen, schrijven, rekenen, spelling, onthouden, coördinatie, organiseren, zich aanpassen aan veranderde situaties, examen doen, enzovoort. Voor ieder die ervaart: “Ik doe zo hard mijn best en toch lukt het niet.”

Concentratievermogen verbeteren met braingym

De bewegingen van braingym verbeteren het concentratievermogen, het geheugen, de coördinatie, de sportprestaties, het welbevinden en schoolse vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen.

De beweging activeert de twee hersenhelften om beter samen te werken. De linker- en rechterhersenhelft verwerken de binnenkomende informatie elk op hun eigen manier.
De oefeningen van de Brain Gym-methode spreken specifieke delen van het brein en de zintuigen aan. De bewegingen zorgen ervoor dat de energie weer gaat stromen tussen beide hersenhelften en van en naar de zintuigen.

Brain Gym is gebaseerd op drie uitgangspunten:

 1. Leren is een natuurlijke en leuke activiteit, waar we ons hele leven gebruik van maken.
 2. Een leerblokkade ontstaat als we, door onzekerheid en stress van nieuwe opdrachten, niet meer bewegen.
 3. We zijn allemaal in zekere mate “leergeblokkeerd” omdat we geleerd hebben stil te zitten.

Voordelen van braingym

Brain Gym biedt ondersteuning bij leermoeilijkheden en leerstoornissen, emotionele, sociale en gedragsproblemen. Dankzij eenvoudige, dynamische en leuke oefeningen helpt Brain Gym verbeteringen aan te brengen in schoolse vaardigheden:

  • Lezen
  • Schrijven
  • Taalvaardigheden
  • Wiskundevaardigheden

Meer informatie over braingym oefeningen