Goed… Ik geef het maar gewoon toe: ik kan sommetjes zoals 7+8 eigenlijk gewoon helemaal niet uitrekenen! Althans: tot een jaar geleden had ik hier grote moeite mee… Op de Pabo wilden ze ons door middel van ‘Het Land Van Okt’ laten ervaren hoe het is om moeite te hebben met sommen ‘door het tiental’. Nou, die ervaring had ik al, want ik heb dit soort sommen nooit geautomatiseerd.

Redactiesommen

In mijn eigen basisschooltijd, de jaren ’90, werd er gerekend met de zogenaamde ‘bussommen’, waarvan ik nooit begreep waarom de buschauffeur maar niet mee mocht doen! Voor mij niet echt een handige methode om sommen te automatiseren dus. Gelukkig heb ik mijn gebrek aan automatiseren tot mijn 30ste goed weten te verbloemen. Bovendien met veel meer onderdelen moeite op gebied van rekenen. Uiteindelijk viel bij mij het kwartje aan het einde van de middelbare school, door een geweldige wiskunde docent. Dit deed mij destijds besluiten om de Pabo te gaan doen: ik weet immers hoe het is als je niet kunt rekenen en kon ik het die kinderen waarschijnlijk goed uitleggen, en dat was ook zo! Later ben ik mijn eigen praktijk gestart en wilde ik kinderen met rekenproblemen helpen. Ik zocht naar een goede methode die bepaalde onderdelen, zoals metriek stelsel of breuken/procenten/kommagetallen goed uit kon leggen. Wat bleek…. Dit bestaat helemaal niet! Daardoor ben ik de materialen zelf maar gaan ontwikkelen en verbeterde dit telkens als bleek dat een kind een andere manier beter op pikte.

Automatiseringsprobleem

Maar even terug naar mijn automatiseringsprobleem… Toen ik materialen aan het ontwikkelen was om kinderen te leren automatiseren ging ik eens heel goed nadenken hoe ik sommen die ik wèl had geautomatiseerd had opgeslagen. Ik kwam tot de ontdekking dat als ik het getal ’24’ zag, ik daar een ‘6’ en een ‘4’ bij dacht. Dus als je dat nu op een goede manier in je hoofd krijgt… Dan heb je dus sommen geautomatiseerd èn heb je meer inzicht in getallen, wat je bij breuken en procenten weer goed van pas komt! Dus ik heb rekenkaartjes gemaakt en had mezelf als proefpersoon… Binnen een paar weken had ik ineens wèl alle sommen van 1 t/m 20 paraat! En met die informatie was het ook veel makkelijker om grotere sommen uit te rekenen. Dit heb ik bij mijn kinderen geïntroduceerd en wat bleek: ook zij leerden automatiseren in no time! keersommen, deelsommen, de omgekeerde versie… Het was gewoon geen probleem meer! „Als ze dit eens op de school zouden doen… Dat zou een hoop frustratie bij een hoop kinderen schelen!” Zei een moeder eens tegen me. En inderdaad, ze had gelijk!

Ik ging terug denken aan mijn eigen rekencarrière… Hoe ben ik nu van rekenramp naar zogenaamd ‘rekenwonder’ gekomen?

Er waren voor mij 4 zaken die hier aan hebben bijgedragen: informatie beeldend opslaan, het gebruik van kladpapier (je wil niet weten hoe weinig dit wordt gebruikt in de klas), stapsgewijs tot een uitkomst komen en slechts één manier van uitrekenen aanleren om verwarring te voorkomen. Dit nam ik mee, samen met mijn materialen uit de afgelopen jaren en heb er een methode van ontwikkeld, de methode ‘Reken Remedie’.

En nu is dan de tijd aangebroken om het te delen met al mijn collega’s… Ik ben er trots op, maar vind het reuze spannend! Die onzekerheid over rekenen blijft toch latent aanwezig. Maar ik weet dat het werkt: ik heb het zelf ervaren en de kids uit mijn praktijk ook! Meer weten kijk dan op rekenremedie.nl