Bij dyslectische kinderen beperken de problemen zich vaak niet tot het lezen en spellen. Vaak gaat ook het rekenen langzamer. Rekenen is niet alleen maar het omgaan met getallen, het is eveneens een talige activiteit. Je gebruikt er je talige werkgeheugen voor en je moet sommige rekenkennis automatiseren. Daar zit bij dyslectische kinderen vaak het probleem. Dit maakt dat ze vaak wat minder snel rekenen. Soms kun je naast dyslexie ook van dyscalculie spreken.

Dyslexie wordt veroorzaakt doordat de hersenen anders informatie verwerken. Kinderen verwerken talige informatie anders. Dyslexie uit zich daarom niet alleen bij het lezen en spellen. Mensen met dyslexie kunnen er ook last van hebben bij het verstaan van mensen in een wat lawaaiige omgeving. Soms hebben ze wat meer moeite dan anderen om op woorden te komen. En het leren van stampwerk is een bekend probleem.

Automatiseren

Kinderen met dyslexie hebben vaak moeite met het automatiseren. Om goed en snel te kunnen rekenen is het belangrijk dat kinderen sommen tot twintig uit hun hoofd weten. Als ze deze sommen niet automatiseren, moeten ze deze steeds uitrekenen, terwijl de klasgenootjes de uitkomst al uit het hoofd weten. Dat uitrekenen kost natuurlijk tijd. Hetzelfde geldt voor het leren van de tafels. Het duurt langer voordat ze de tafels redelijk goed kennen. Soms zijn de problemen zo groot, dat het automatiseren ondanks alle moeite die er voor wordt gedaan, niet lukt. Dan kun je van dyscalculie spreken.

Verbaal geheugen

De rekenproblemen van dyslectische kinderen hebben veelal niet te maken met het rekenbegrip, maar met het vlot cijfermatig toepassen van de rekenbewerkingen. Uit onderzoek blijkt dat dit met het werkgeheugen en met het lange termijngeheugen te maken heeft. Dit zijn beide talige geheugensystemen waar ook een beroep op wordt gedaan bij het lezen en spellen.

Tips voor rekenproblemen bij dyslexie

Om de sommen tot twintig en de tafels goed te kunnen leren, moet een kind deze eerst goed begrijpen. Goed getalinzicht is van belang om te snappen wat optellen, aftrekken en vermenigvuldigen is. Als het begrip goed is, kun je vaak met leuke spelletjes een goede vooruitgang bereiken.
Spelletjes met getallen zijn daarom extra goed om te doen met deze kinderen. Denk aan Yahtzee of  Triomino’s spelen. Ook online zijn veel leuke spelletjes te vinden.