Het is niet ongebruikelijk dat jonge kinderen letters omdraaien als ze lezen en schrijven. Maar als ze na 7 jaar nog steeds vaak achterstevoren of ondersteboven schrijven, kan dit duiden op problemen met lezen of taal.  Mensen denken vaak dat het achterwaarts schrijven van letter een teken is van dyslexie , maar dat is vaak niet het geval.

Het omkeren van letters betekent dat een kind bepaalde letters (of cijfers) achterstevoren of ondersteboven schrijft . Dit wordt ook wel spiegelschrijven genoemd. Het is anders dan het omzetten van letters, wat betekent dat de volgorde van letters moet worden veranderd.  De meest voorkomende letteromkering is b en d , wanneer een kind een b voor een d schrijft of omgekeerd. Een andere veel voorkomende omkering is p en q  of de m voor w .

Is het omdraaien van letters een teken van dyslexie?

Het omdraaien van letters of spiegelschrift is niet per se een teken van dyslexie. Sommige kinderen met dyslexie hebben er moeite mee, maar velen ook niet. In feite hebben de meeste kinderen die letters omdraaien voordat ze 7 jaar oud zijn, geen dyslexie.
Voor oudere kinderen die letters blijven omdraaien, zijn er een paar andere mogelijke oorzaken. Een kind kan letters omdraaien vanwege een slecht geheugen voor het vormen van letters. Een andere mogelijke oorzaak zijn problemen met de visuele verwerking . In dit geval kan een kind moeite hebben om te identificeren hoe afbeeldingen verschillen (visuele discriminatie) of in welke richting ze kijken (visuele directionaliteit).
De meerderheid van de kinderen ontgroeit het achteruit schrijven naarmate ze sterker worden in lezen en schrijven.  Veelal is dit in groep 4 van de basisschool.De letters b , d , p en q lijken allemaal erg op elkaar. Ze zijn gewoon omgedraaid en omgekeerd. Als volwassenen en ervaren lezers hebben we geleerd dat hun positie een groot verschil maakt.  Jonge kinderen en beginnende lezers maken dat onderscheid echter niet altijd meteen. Dat komt doordat kinderen een beroep doen op een deel van de hersenen dat gevoelig is voor gespiegelde informatie. Het lateralisatieproces in de hersenen is nog onvolledig. Dit betekent dat er nog geen dominante hersenhelft is. Wanneer het brein wat meer gerijpt is, zullen de hersenen alleen reageren op de niet gespiegelde beelden en worden de gespiegelde beelden vanzelf genegeerd.  Die ontdekking maakt allemaal deel uit van het leerproces.


Hoe kan je een kind thuis helpen met het omdraaien van letters ?

Belangrijk is om aan één letter tegelijk te werken. Als een kind bijvoorbeeld b en d  omdraait , begin je met b . Stel d  pas in als een kind veel minder moeite heeft met b . Daarna kun je aan andere belangrijke omkeringen werken, zoals p of q Doe hetzelfde met cijfers. Werk maar aan één tegelijk. Als je kind veel minder moeite heeft met dat aantal, kun je doorgaan naar het volgende.

Gebruik bij het leren herkennen van de juiste klank bij de letter meerdere zintuigen.  Dit wordt ook wel een multisensorische benadering genoemd.  Kinderen die anders leren en denken, kunnen moeite hebben om te leren door alleen maar te lezen of te luisteren.  Multisensorische uitleg kan kinderen helpen informatie effectiever te leren. Schrijf bijvoorbeeld de letter in het zand of speel met klei.