Het leven van iemand met en dyslectisch brein kan soms erg moeilijk zijn, zeker op school. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, gaat het bij dyslexie niet alleen om geletterdheid. Hoewel zwakke punten in geletterdheid vaak het meest zichtbare teken zijn. Plannen en organiseren is voor kinderen met dyslexie een enorme uitdaging.

Dyslexie beïnvloedt de manier waarop informatie wordt verwerkt, opgeslagen en opgehaald. Dit geeft problemen op het gebied van geheugen, verwerkingssnelheid, tijdsperceptie, organisatie en volgordebepaling.

Slecht timemanagement

Dyslectische kinderen hebben vaak last van slecht timemanagement. Tijd is een lineair concept en veel dyslecten houden niet van lineair denken.
Dyslectici zijn dominante denkers in de rechterhersenhelft en leven in het heden. Het verleden en de toekomst behoren tot de linker hersenen.

Hoe zit het tussen de linker en rechter hersenhelft

Een dyslecticus heeft de neiging om op geen enkele systematische manier naar het leven te kijken. Ze worden vaak “vrije geesten”, “vluchtig”,  of “gemakkelijk afgeleid” genoemd.
Dyslectici leven in het hier en nu. Ze lijken misschien afgeleid omdat hun gedachten kunnen afdwalen. Ze kunnen impulsief zijn, omdat het gesprek nieuwe en opwindende gedachten voor hen oproept, maar ze zijn bij je.

Dyslectici zijn ook intuïtief, zeer empathisch en vinden het leuk anderen te adviseren. Ze hebben een hartstochtelijk verlangen om problemen op te lossen, samen met een vaak overweldigende behoefte om anderen te helpen zich evenwichtig en gelukkig te voelen.

Dyslectici zijn vaak perfectionisten en lopen vast bij een bepaald deel van hun taak. Ze kunnen pas verder als hun taak of project is wat ze zich hadden voorgesteld en zullen het meestal blijven verbeteren. De tijd die ze hieraan besteden maakt dat ze deadlines niet halen.

Plannen en organiseren verbeteren

Als plannen en organiseren moeizaam gaan is een zichtbare structuur erg belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan vaste plaatsen voor materialen, labels op dozen, lijstjes met benodigdheden voor bepaalde activiteiten, zichtbaar opgehangen regels en afspraken, enz.
Maak samen een schema om taken of huiswerk te plannen. Bij een ingewikkelde taak is het goed van te voren te bespreken hoe deze stap voor stap kunnen worden aangepakt en hoe moet worden begonnen met de eerste stap. Het kan ook helpen om instructies te herhalen of op te schrijven. Het opdelen van lange opdrachten in korte overzichtelijke delen kan ook helpen.

Dus wees geduldig met een dyslect, geef ze een knuffel en zeg dat het oké is.  Want je weet dat ze ontzettend hun best doen met hun lijsten, schema’s, deadlines en het bijhouden van hun ‘dingen’. Het opmerken van alle prachtige dingen die kunnen gebeuren door de manier waarop ze hun tijd besteden, is ook zeer waardevol.

Lees meer over executieve functies zoals plannen en organiseren

Bron dyslexiavictoria.wordpress.com