Binnenkort start de Cito toets weer op de meeste basisscholen.
Over de nut en noodzaak hiervan is al veel gezegd en geschreven. De toets meet wat een kind, in vergelijking met andere kinderen, in acht jaar basisonderwijs heeft geleerd. Met de toets wil men objectief het niveau van een kind vaststellen.

Geschiedenis Cito Toets

Hoogleraar Adriaan de Groot kaartte in zijn boek Vijven en zessen (1966) de problemen rond de subjectiviteit in de beoordeling op scholen aan. De schooltoetsen moesten volgens hem centraal gestandaardiseerd worden, zodat ze onderling goed konden worden vergeleken.

Er waren onderzoeken die uitwijzen dat kinderen van ouders met een hoog opleidingsniveau vaker een hoger schooladvies kregen dan kinderen van ouders met een lager opleidingsniveau. Cito moest hier uitkomst bieden om het onderwijs niveau te bepalen.

Voor de openbare scholen in Amsterdam ontwikkelde De Groot eerst de Amsterdamse Schooltest. Toen deze een succes bleek, werd de jaarlijkse eindtoets voor de hoogste klas van de basisschool landelijk ingevoerd. Aan de hand van de uitslagen kregen leerlingen vervolgens advies over welk niveau in het voortgezet onderwijs bij hen zou passen.

Wat de Cito toets niet meet is creativiteit, technisch inzicht en mate van samenwerking. Hoofdzakelijk wordt getoetst op taal en rekenen. En dat terwijl veel meer vaardigheden van belang zijn voor een goede ontwikkeling van kinderen en het leren van een vak.

Jouw mening!

In de week van de cito willen we op De Leukste Kinderen extra aandacht besteden aan de Cito toets. Hiervoor zijn we op zoek naar mensen die hier een mening over hebben. Zowel positieve aspecten over de cito als een kritische noot willen we podium bieden op ons platform. Heb je een mening en wil je deze delen? Mail je blog dan voor 12 april 2017 naar info@www.deleukstekinderen.nl

In de week van de cito (18 -20 april) publiceren we de blogs op De Leukste Kinderen.