Kinderen kunnen enorm druk zijn, daar zijn ze natuurlijk ook kind voor!  Als een kind (vaak) druk is, hoeft dit echt niet gelijk te duiden op ADHD.  Soms is druk gedrag gewoon een vraag om aandacht, een vorm van onmacht of een signaal dat een kind even niet lekker in zijn vel zit.

Er zijn kinderen die gewoon heel vaak of altijd druk zijn.  Drukke kinderen kosten meestal veel energie. Het lijkt tegenwoordig wel meer voor te komen dan vroeger. Maar ja, we hebben het bijna allemaal steeds drukker. Als ouder voel je je soms machteloos. Je probeert van alles, maar niets lijkt te helpen. De opvoeding van een kind met druk gedrag is geen eenvoudige opgave.

drukke kinderen zijn moeilijker te sturen dan andere kinderen.

Ook de druktemakers zelf hebben het niet gemakkelijk. Hoe goed ze ook hun best doen, ze kunnen hun drukke gedrag niet altijd onder controle krijgen.

Drukke kinderen krijgen vaak veel minder complimentjes dan andere kinderen. Toch is het juist voor drukke kinderen heel belangrijk dat ze veel steun en waardering krijgen. De meeste aandacht en energie gaat vaak uit naar het lastige gedrag van een kind. Hoe logisch ook, een kind heeft een groot nadeel. Veel aandacht voor het foute gedrag versterkt dat foute gedrag. Een kind wordt nog lastiger en moeilijker. Ook al kost het extra moeite, toch is het belangrijk op te letten wat je zegt en doet. Het is belangrijk voor het zelfvertrouwen van de kinderen. Zelfvertrouwen krijg je niet vanzelf, maar ontwikkel je op basis van wat anderen over je zeggen en denken.

Drukke kinderen hebben meer leiding en regelmaat nodig dan andere kinderen. Zonder stevige houvast is hun wereld één grote chaos. Dat zorgt voor veel onrust en onzekerheid. Structuur is daarom heel belangrijk. Wanneer een  kind weet waar hij aan toe is, geeft dit rust en een gevoel van veiligheid.

Tips hoe om te gaan met met drukke kinderen:

  • Accepteer het kind zoals het is. Sommige kinderen zijn nu eenmaal drukker dan anderen.
  • Kijk ook naar de leuke dingen van een kind. Ook druktemakers kunnen lief, schattig en grappig zijn.
  • Reageer positief als ze iets willen vertellen, laten zien of vragen. Even aankijken, knikken, of een glimlach kunnen al voldoende zijn voor een prettige sfeer.
  • Probeer zoveel mogelijk op te letten wat het kind goed doet. Geef onmiddellijk een complimentje, waarbij je het goede gedrag benoemt. Bijvoorbeeld: “wat fijn dat je zo snel klaar bent, nu moeten we ons niet zo te haasten.”
  • Schakel drukke kinderen in bij activiteiten die ze aankunnen (tafel dekken, gras harken, boodschappen dragen) en toon waardering voor deze inzet.
  • Maak onderscheid tussen gedrag en persoon. Als een kind lastig is en je wil er iets van zeggen, wijs dan niet het kind af. Bijvoorbeeld: “ik vind het vervelend dat je weer je kamer niet hebt opgeruimd”. In plaats van: “wat ben je toch een ontzettende sloddervos. Nooit ruim je eens je spullen op”.
  • Geef een druk kind elke dag de kans om zoveel mogelijk uit te razen, te dollen, te ravotten. Meestal zijn kinderen druk op momenten dat het niet mag. Gun ze daarom momenten waarop het wel mag.
  • Probeer er een sport van te maken om iedere dag meer complimentjes en positieve reacties te geven dan bestraffingen en negatieve opmerkingen. Natuurlijk moet je af en toe eens streng optreden, maar zorg dat het een positieve uitkomst krijgt.