Nicolette is moeder van drie kinderen, ze is dyslectisch en heeft een visuele voorkeur, of te wel ze is een beelddenker. Door haar kinderen kwam ze in aanraking met allerlei zaken met betrekking tot taal en leerontwikkeling: dyslexie, AVP (auditieve verwerkingsprobleem), hoogbegaafdheid, spraakachterstand.

In 2012 vertelde een orthopedagoog haar, dat haar dochter een beelddenker is. Ze had er wel eens van gehoord, maar sindsdien is ze zich er meer in gaan verdiepen. Niet alleen haar dochter bleek een visuele voorkeur te hebben, maar ook zij bleek een beelddenker te zijn en op dat moment vielen allerlei puzzelstukjes op zijn plek. De afgelopen jaren heeft ze veel praktijk ervaring op gedaan met haar eigen kinderen, aangevuld met de nodige trainingen en cursussen. Haar passie is daardoor nog meer gegroeid om kinderen met beelddenken te willen helpen en begeleiden.

In het najaar van 2013 heeft ze Donsult op gericht. Donsult begeleidt kinderen die visueel zijn ingesteld. Hierbij werkt ze nauw samen met logopediepraktijk Spraakwater.