Motivatieproblemen zijn vaak een uitdaging voor kinderen met een ADHD brein. ADHD kan van invloed zijn op verschillende aspecten van het dagelijks functioneren, waaronder motivatie en aandacht.
Wat moet je weten van motivatieproblemen door ADHD en hoe kun je hier mee omgaan.

Motivatieproblemen door ADHD

Hier zijn enkele manieren waarop een ADHD brein motivatieproblemen kan veroorzaken:

 1. Dopamine-regulatie: Kinderen met ADHD hebben vaak moeite met de regulatie van dopamine, een neurotransmitter die een rol speelt bij beloning en motivatie. Hierdoor kunnen ze minder gevoelig zijn voor beloningen en positieve feedback. Waardoor het weer moeilijker kan zijn om gemotiveerd te blijven voor taken die geen onmiddellijke bevrediging bieden.
 2. Uitstelgedrag: Kinderen met ADHD kunnen moeite hebben met het plannen en organiseren van taken. Ze stellen taken uit of hebben moeite met het starten ervan. Dit uitstelgedrag kan voortkomen uit moeilijkheden bij het inschatten van tijd en het prioriteren van taken.
 3. Aandachtsproblemen: Aandachtsproblemen zijn een kernsymptoom van ADHD. Kinderen met ADHD kunnen moeite hebben om hun aandacht langdurig op één taak te richten. Vooral als de taak repetitief, saai of uitdagend is. Dit gebrek aan focus kan het moeilijk maken om betrokken te blijven en de motivatie hoog te houden.
 4. Snel afgeleid: Externe prikkels kunnen snel de aandacht trekken van kinderen met ADHD, zelfs als ze zich proberen te concentreren op een bepaalde taak. Dit kan leiden tot onderbrekingen in hun werk en hun motivatie verminderen.
 5. Emotionele regulatie: Kinderen met ADHD kunnen ook moeite hebben met het reguleren van hun emoties. Wanneer ze gefrustreerd raken door het niet kunnen voltooien van een taak of het ervaren van tegenslagen, kan dit hun motivatie verder ondermijnen.
 6. Langdurige taken: Taken die langdurige inspanning vereisen zonder onmiddellijke beloning kunnen bijzonder uitdagend zijn voor kinderen met ADHD. Ze kunnen moeite hebben om hun motivatie vast te houden gedurende de tijd die nodig is om de taak af te ronden.

Omgaan met motivatieproblemen door ADHD

Om met motivatieproblemen veroorzaakt door ADHD om te gaan, kunnen de volgende strategieën helpen:

 • Structuur en routine: Het volgen van een vaste routine en het gebruik van planningstools kan helpen bij het organiseren van taken en het verminderen van uitstelgedrag.
 • Kleine stappen: Het opsplitsen van taken in kleinere, behapbare stappen helpet om de taak minder overweldigend te maken en de motivatie hoog te houden.
 • Beloningssysteem: Het inbouwen van kleine beloningen voor het voltooien van taken kan helpen om de dopamine-aanmaak te stimuleren en de motivatie te vergroten.
 • Omgevingsaanpassingen: Het creëren van een rustige en prikkelarme omgeving helpt om afleiding te verminderen en de focus te verbeteren.
 • Hulp en ondersteuning: Het werken met een coach, therapeut of ondersteuningsgroep kan helpen bij het ontwikkelen van copingstrategieën en het aanpakken van motivatieproblemen.

Vergeet niet de mooie kant van ADHD