Ouders zitten veelal niet op één lijn bij digitaal mediagebruik kinderen. Zo voelen moeders zich vaker verantwoordelijk voor wat hun kinderen op digitale media doen. Vaders zijn over het algemeen coulanter als het gaat om toezichthouden. Dit blijkt uit het onderzoek dat Prijsvergelijken.nl uitvoerde in samenwerking met marktonderzoeksbureau Markteffect.

Normen en waarden bij online mediagebruik

De ideeën van moeders en vaders over digitaal mediagebruik liggen niet ver uit elkaar. Tegelijkertijd zijn er ook wat verschillen te zien tussen de opvattingen van vaders en moeders. Moeders (93%) geven bijvoorbeeld vaker aan dat het hun verantwoordelijkheid is om toezicht te houden op het digitaal mediagebruik van hun kinderen dan vaders (89%). Opvallend is wel dat het verantwoordelijkheidsgevoel van vaders groter is bij hun dochters (91%) dan zoons (87%).

Voor beide ouders geldt dat meer dan 80% afspraken maakt over digitale media. Deze afspraken gaan bijvoorbeeld over schermtijd of privacy. Meer moeders (55%) dan vaders (44%) geven aan dat zij erop vertrouwen dat hun kind zelf de juiste beslissingen maakt op digitaal mediagebruik. Toch vindt meer dan de helft van de moeders dat hun kind alleen digitale media mag gebruiken onder toezicht van een volwassene, al dan niet henzelf. Vaders zijn hier wat coulanter in: slechts 39% is het het met deze stelling eens. Opvallend is wel dat vaders het hier vaker mee eens zijn als het gaat om hun dochter (43%), dan hun zoons (36%).

Vaders zien vaker cyberpesten, moeders vaker irritatie

Meer moeders (24%) dan vaders (17%) vinden dat hun kind meer negatieve dan positieve gevolgen ervaart van digitaal mediagebruik. Zo herkennen moeders vaker agressie of irritatie. Vaders zien juist vaker in grote mate cyberpesten. Daarnaast spelen concentratieproblemen een rol, 10% van de ouders ziet dit voorbij komen. Eén op de vijf moeders ziet dit vaker in grote mate bij hun zoons dan dochters. Angstgevoelens naar aanleiding van digitale media worden ook vaker – weliswaar in kleine mate – gespot door vaders (81,82%) dan door moeders (36,36%).

Hoe herken je of je kind wordt gepest?

Plezier, ontspanning en meegaan met digitale ontwikkelingen

Ruim driekwart van de ouders vindt dat het mediagebruik voor kinderen overwegend positieve gevolgen heeft. Vaders (75%) zien meer positieve gevolgen van digitale media dan moeders (70%). Meer vaders (45%) dan moeders (38%) herkennen dat hun kind nieuwe vaardigheden leert van digitaal mediagebruik. Andere voordelen die worden opgemerkt zijn plezier, ontspanning en meegaan in digitale ontwikkelingen. Ontspanning wordt door moeders meer opgemerkt bij hun zoons (61,35%) dan hun dochters (39,22%). Vaders zien dit juist meer bij hun dochters (63,96%) dan bij hun zoons (56,64%).

Meer interesse in digitaal mediagebruik

Ondanks dat ouders in regels en uitvoering kunnen verschillen, is te zien dat beiden regels opstellen en toezicht houden. Toch blijft het lastig om online grenzen te stellen. Denise Bontje is gespecialiseerd op het gebied van mediaopvoeding, taalontwikkeling en spel bij jonge kinderen. Zij stelt dat ouders meer interesse moeten tonen in het digitaal mediagebruik van hun kinderen. “Je kunt veel meer positieve effecten uit het digitaal mediagebruik van je kinderen halen, wanneer je de interactie opzoekt en meekijkt vanuit interesse. Dan maak je de ontwikkeling samen door en ben je de eerste persoon bij wie ze aankloppen als er iets besproken moet worden.”

Het volledige onderzoek is terug te vinden via Schermgebruik regels: hoeveel vrijheid geef jij je kind?

Wat is verantwoorde schermtijd?