**//sticky ads code//**

Op het gebied van spraak en taal zijn er verschillende mijlpalen te zien in de ontwikkeling van kinderen.  Ieder kind ontwikkelt zich individueel, maar er is wel een gemiddelde leeftijd waarop kinderen diverse mijlpalen bereiken. Benieuwd welke dat zijn?

Mijlpalen ontwikkeling Baby

Een baby oefent met huilen al zijn zijn stembanden en ademhaling. Een pasgeboren baby reageert op de stem van zijn ouders. Na een paar weken draait hij ook zijn hoofd naar het geluid toe. Een volgende stap is dat een baby zelf geluiden begint te maken. Kraaien en allerlei geluidjes, combinaties van klinkers en medeklinkers, maken vindt een baby leuk. Hij herhaalt graag zijn eigen geluidjes, doet andere geluiden na en brabbelt tegen het speelgoed.

Mijlpalen ontwikkeling dreumes

Een kind van één jaar kan soms al een paar woordjes zeggen en dat worden er steeds meer. Hij reageert op zijn naam en hij brabbelt gevarieerd. Het klinkt als een eigen taal. Hij kan voorwerpen herkennen aan hun naam en ook plaatjes in prentenboeken herkend hij. Een kind van tussen de twee en drie jaar kan gemiddeld zinnen van drie woorden maken. Hij gaat verkleinwoordjes, voorzetsels en meervoudsvormen gebruiken. Een dreumes begrijpt eenvoudige aanwijzingen en leert begrippen, zoals groot en klein, te gebruiken.

Mijlpalen ontwikkeling peuter

Een peuter spreekt al in korte zinnen en vertelt kleine verhaaltjes. Hij kan eenvoudige vragen beantwoorden en kleine tweevoudige opdrachtjes uitvoeren. Voor vreemden is het kind steeds beter te verstaan. Hij verbetert de zinsopbouw en leert veel nieuwe woordjes. Het kind wil alles weten en stelt daarom veel vragen. Hij leert ook letters herkennen en begrijpen.

De mijlpalen ontwikkelingen in spraak en taal

één maand

Keelgeluiden en reactie op belletjes

drie maanden

Lachen en brabbelen, tegen mensen of dingen

zes maanden

Combinatie maken van klinkers en medeklinkers (oh-oh-oh)

Negen maanden

Eén woord zeggen en geluiden na doen

Eén jaar

Twee of meer woorden zeggen en herkennen van voorwerpen (aan hun naam)

=D

Anderhalf jaar

Herkennen van plaatjes en eigen taal gebruiken

Twee jaar

Woordcombinaties gebruiken en eenvoudige aanwijzingen begrijpen

Drie jaar

In zinnen spreken en eenvoudige vragen beantwoorden

Vier jaar

Voegwoorden gebruiken en voorzetsels begrijpen

Vijf jaar

Zonder kinderlijke articulatie spreken