Op het gebied van spraak en taal zijn er verschillende mijlpalen te zien in de ontwikkeling van kinderen.  Ieder kind ontwikkelt zich individueel, maar er is wel een gemiddelde leeftijd waarop kinderen diverse mijlpalen bereiken. Benieuwd welke dat zijn?

Mijlpalen ontwikkeling Baby

Een baby oefent met huilen al zijn zijn stembanden en ademhaling. Een pasgeboren baby reageert op de stem van zijn ouders. Na een paar weken draait hij ook zijn hoofd naar het geluid toe. Een volgende stap is dat een baby zelf geluiden begint te maken. Kraaien en allerlei geluidjes, combinaties van klinkers en medeklinkers, maken vindt een baby leuk. Hij herhaalt graag zijn eigen geluidjes, doet andere geluiden na en brabbelt tegen het speelgoed. Je kunt de taalontwikkeling van een baby al stimuleren met spelletjes.

Mijlpalen ontwikkeling dreumes

Een kind van één jaar kan soms al een paar woordjes zeggen en dat worden er steeds meer. Hij reageert op zijn naam en hij brabbelt gevarieerd. Het klinkt als een eigen taal. Hij kan voorwerpen herkennen aan hun naam en ook plaatjes in prentenboeken herkend hij. Een kind van tussen de twee en drie jaar kan gemiddeld zinnen van drie woorden maken. Hij gaat verkleinwoordjes, voorzetsels en meervoudsvormen gebruiken. Een dreumes begrijpt eenvoudige aanwijzingen en leert begrippen, zoals groot en klein, te gebruiken. Met (taal)spelletjes kun je de taalontwikkeling van kinderen bevorderen

Mijlpalen ontwikkeling peuter

Een peuter spreekt al in korte zinnen en vertelt kleine verhaaltjes. Hij kan eenvoudige vragen beantwoorden en kleine tweevoudige opdrachtjes uitvoeren. Voor vreemden is het kind steeds beter te verstaan. Hij verbetert de zinsopbouw en leert veel nieuwe woordjes. Het kind wil alles weten en stelt daarom veel vragen. Hij leert ook letters herkennen en begrijpen. Vertelprenten zijn op deze leeftijd erg leuk om samen te lezen.

De mijlpalen ontwikkelingen in spraak en taal

 • één maand
  Keelgeluiden en reactie op belletjes
 • drie maanden
  Lachen en brabbelen, tegen mensen of dingen
 • zes maanden
  Combinatie maken van klinkers en medeklinkers (oh-oh-oh)
 • Negen maanden
  Eén woord zeggen en geluiden na doen
 • Eén jaar
  Twee of meer woorden zeggen en herkennen van voorwerpen (aan hun naam)
 • Anderhalf jaar
  Herkennen van plaatjes en eigen taal gebruiken
 • Twee jaar
  Woordcombinaties gebruiken en eenvoudige aanwijzingen begrijpen
 • Drie jaar
  In zinnen spreken en eenvoudige vragen beantwoorden
 • Vier jaar
  Voegwoorden gebruiken en voorzetsels begrijpen
 • Vijf jaar
  Zonder kinderlijke articulatie spreken