De kinderboeken in Nederland gaan meestal altijd over kinderen die hier geboren en getogen zijn. Dit terwijl ruim een kwart van de Nederlandse jongeren een migratieachtergrond heeft. Het Het huidige aanbod in kinderliteratuur is daarmee geen goede afspiegeling van de maatschappij, vindt Oxfam Novib. “Lezers willen zich kunnen identificeren met de hoofdpersoon van een verhaal. Dat is nu vaak niet zo. Een gemiste kans, want meer diversiteit in kinderboeken draagt bij aan een verdraagzamere samenleving. Prof. Dr. Judi Mesman, hoogleraar diversiteit in opvoeding en ontwikkeling aan de Universiteit van Leiden vult aan: “Als kinderen al op jonge leeftijd in aanraking komen met verschillende culturen en leren over gelijkheid, diversiteit en inclusiviteit, kan dat bijdragen aan meer begrip voor andere levenswijzen en culturen op latere leeftijd.”

18 december 2018 is het Internationale Migrantendag. Voor Oxfam Novib aanleiding een pleidooi te houden voor meer inclusieve jeugdliteratuur.

Ook Ahmed en Farnaz willen zichzelf herkennen

Het is belangrijk dat ook Ahmed, Fidan en Farnaz zich kunnen herkennen in de hoofdpersonen van kinderboeken. Meer diversiteit in kinderboeken draagt niet alleen bij aan een verdraagzamere samenleving, maar ook aan meer begrip voor vluchtelingen. Nicole van der Meer van Oxfam Novib Uitgeverij: “We zijn pas echt een land van en voor alle culturen als dit ook in onze boeken terug te vinden is. Voor vluchtelingen, die wereldwijd tot de meest kwetsbare groepen behoren, is het zo belangrijk ze los te maken van de anonieme tv-beelden, krantenartikelen en kille cijfers die we elke dag zien. En ze echt ‘een gezicht te geven’. Daarom vindt Oxfam Novib het belangrijk ook hun verhalen te laten horen, zodat we hen beter begrijpen en omarmen.”

Verhaal van moed, slimheid en doorzettingsvermogen

Cyrus & Farnaz, van schrijver Mark van Waes, is hier een voorbeeld van. Op basis van interviews met Iraanse vluchtelingen, blogs van Syrische vluchtelingen en journalistiek onderzoek naar mensensmokkel, schreef Van Waes een vluchtverhaal vanuit het perspectief van kinderen. Het boek vertelt op ontroerende wijze hoeveel moed, slimheid en doorzettingsvermogen nodig is om vanuit Iran naar Europa te vluchten. Het boek kwam tot stand in samenwerking met ROSE stories. Ook ROSE stories wil verhalen vertellen die de hedendaagse samenleving representeren en waarbij culturele diversiteit vanzelfsprekend is.