Al vanaf jonge leeftijd luister ik graag naar verschillende soorten muziek en kan me nog steeds verwonderen over de soms bijna magische uitwerking die muziek op mij heeft. Binnen mijn gezin, heeft muziek ook een belangrijke rol. We luisteren allen graag, delen regelmatig elkaars favoriete nummers waarbij de voetjes regelmatig van de vloer gaan. Huis tuin en keuken dans, heerlijk!

Wat mij betreft zijn muziek en dans beiden een onlosmakelijk onderdeel van de opvoeding. Natuurlijk kan ik de positieve effecten van muziek en dans wel gedeeltelijk verklaren, maar klopt dat en is er meer? ……ik ga op onderzoek….

Effecten van Muziek

Er is meer dan genoeg onderzoek gedaan naar de effecten van muziek op onze gezondheid, stemming en hersenfunctie, maar heel weinig naar de invloed van muziek die in huis aan staat op twee of meer mensen.
Zo ontdekte ik dat het wereldwijde muziekmerk Sonos eind vorig jaar een onderzoek startte naar o.a. de rol van muziek binnen het gezin.
Wat ze o.a. deden: ze vroegen deelnemers aan het onderzoek hoe de relatie was met hun gezin en onderling, vervolgens hoeveel muziek ze luisterden. De resultaten waren verrassend. Muziek aan hebben staan in huis werd geassocieerd met positieve dingen. Gezinnen brachten meer tijd met elkaar door, aten vaker samen. Er treedt een ontastbare verandering op als er muziek op staat in huis!

In het dagelijks leven, vergeten veel volwassenen al snel de muziek. Hoe geweldig ze het vonden toen ze jong waren, en hoeveel muziek ze toen luisterden.
Het lijkt erop dat naarmate je ouder wordt, het luisteren van muziek minder belangrijk wordt in het leven. Hoe jammer is dat! Muziek heeft namelijk een positief effect op je stemming, doordat muziek luisteren de hoeveelheid serotonine in je bloed reguleert en de afweer verhoogt door immunoglobuline A, T-cellen en K-cellen aan te maken. Door naar muziek te luisteren, wordt je inlevingsvermogen groter, kun je beter tegen pijn en voel je je meer met anderen verbonden! Magisch toch?!

  • Er zijn genoeg mogelijkheden om muziek (van toen) te delen met elkaar.
  • Overigens ook leuk om via YouTube clips te zien, die ‘van toen’ zijn soms hilarisch! Het delen brengt weer herinneringen en het delen van die verhalen -vooral met jongeren- behoud het fijne gevoel van verbonden zijn.
  • En misschien niet geheel verrassend, muziek maakt dat je wilt dansen!

Effecten van Dans

Samen bewegen schept een heel sterk gevoel van saamhorigheid. Dansen stimuleert het smeden van sociale banden die voor vertrouwen zorgen en de communicatie met woorden vergemakkelijkt.
Verschillende netwerken in het brein worden actief bij het dansen. De Neuronale choreografie zal ik jullie besparen, het zijn in ieder geval complexe processen die zich afspelen in ons denkorgaan wanneer we dansen. Dit heeft weer gunstige uitwerkingen op vele andere processen binnen het brein!!

Jong geleerd…

We worden geboren met gevoel voor muzikaal ritme. Kinderen zijn gefascineerd door ritmes die een sterke bewegingsimpuls uitlokken. Kinderen die naar muziek luisteren en geregeld dansen, lijken beter in staat om hun gevoelens te beheersen. Dit kan mogelijk leiden tot een beter zelfbeeld en een betere bescherming van de geestelijke gezondheid op langere termijn.

Blog muziek en dans

Kort samengevat

  • Muziek en dans hebben een gunstige invloed op onze gezondheid
  • Muziek en dans hebben een therapeutisch potentieel
  • Muziek en dans bevorderen de sociale ontwikkeling
  • Muziek en dans verbind

Conclusie
Het -samen- luisteren naar muziek met een dansje is goed voor je en draagt bij aan het creëren en behouden van een positieve dynamiek binnen het gezin♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫