Veel ouders horen deze vraag keer op keer?  Tijd is een vreemde dimensie, vaak moeilijk te begrijpen. Wanneer een kind deze vraag stelt, maakt dat natuurlijk deel uit van het leren van zijn leven, en voor velen worden de timing en het besef van tijd uiteindelijk vastgesteld door herhaling van dag tot dag.  Toch zijn sommige kinderen niet ontvankelijk en blijven ze zonder besef van tijd, ondanks alle inspanningen. Lees meer over tijdsbesef en dyslexie.

Tijdsbesef en dyslexie

Voor iemand met dyslexie kan een minuut heel lang of heel kort zijn, maar het is nooit hetzelfde. Iemand die tijd op een uniforme manier ervaart, kan een inherent gevoel ontwikkelen van hoe lang het duurt een minuut voorbij te gaan. De meeste kinderen zijn zich bewust van het verstrijken van de tijd op vijfjarige leeftijd. Op de leeftijd van zeven voelen ze het verstrijken van vijf minuten. Maar het desoriënterende kind ervaart het verstrijken van de tijd niet uniform, en ontwikkelt dus helemaal geen inherent gevoel van het verstrijken van de tijd, zelfs niet als tiener of volwassene.

Met een inherent gevoel voor tijd, zullen we ook een inherent gevoel voor volgorde ontwikkelen . Dat wil zeggen, we begrijpen de manier waarop dingen elkaar opvolgen.

Als we tijd en volgorde hebben, zullen we ook een inherent gevoel van orde ontwikkelen in plaats van wanorde . Maar zonder het besef van tijd kunnen we nooit vooruitgang boeken in het begrijpen van volgorde of volgorde

Het verband is relatief eenvoudig uit te leggen: het is het fenomeen desoriëntatie, dit vermogen om tot de verbeelding te spreken om te proberen de omgeving te begrijpen of te ontsnappen of een innerlijke wereld te creëren.

Sommige kinderen denken sterk in plaatjes en kunnen in hun verbeelding sensaties creëren die zo realistisch zijn dat ze interessanter kunnen worden dan de werkelijkheid. Deze kinderen vinden het misschien moeilijk om verbinding te maken met hun omgeving en zonder problemen te leren wat anderen doen. Het ontbreken van verbinding kan optreden bij lezen en schrijven – we noemen dit dyslexie. Of weer in cijfers en operaties, en dat is dyscalculie. Of tot slot met het gevoel dat de tijd verstrijkt en het idee van dagen van de week, maanden, seizoenen, etc.

Keer de trend om, maak verbinding …

Gelukkig is het dankzij de ontdekkingen en technieken die door Ron Davis zijn bedacht en ontwikkeld, mogelijk om deze mentale toestand van buiten de tijd zijn te veranderen en een kind te helpen verbinding te maken en het verstrijken van de tijd te observeren.

In feite heb ik al een schets gegeven van de bovenstaande oplossing. Omdat het de verbeelding is die het probleem veroorzaakt, is de eerste vaardigheid die je onder de knie moet krijgen precies deze wispelturige verbeelding. Dit is precies wat we doen met elke leerling aan het begin van het programma, of het nu een programma is om dyslexie, dyscalculie of aandachtsfocusproblemen te corrigeren.

Leren klokkijken een heel proces

… Ontdekken en beheersen

Maar dit is niet genoeg, we moeten ons ook bewust zijn van de tijd en de vele woorden die dit kunnen uitdrukken, wat het onderwerp is van de Davis® Symbol and Concept Mastery-technieken.

Op dat moment zal het kind in staat zijn om de tijd onder de knie te krijgen en te antwoorden:   “Woensdag is over 2 dagen ..”

Maar wees gerust, de goede kant, het geschenk, het vermogen om te creëren en naar zijn verbeelding te reizen zal niet verdwijnen. Het zal eenvoudig worden gecontroleerd, gekanaliseerd, wanneer het kind het nodig heeft, en de rest van de tijd vrij zijn om zijn formidabele capaciteiten te uiten.

Lees meer over de rechter en linker hersenhelft