Lidewij Lok is 31 jaar inmiddels getrouwd 8,5 jaar met Ronnie en moeder van 2 dochters Feline (8 jaar) Nicky (5 Jaar). Haar man heeft nog een dochter uit een eerder relatie Yvanka (18 jaar) zij komt in de weekenden. Verder is Lidewij pleegouder van haar eigen zusje van (18 jaar) totdat ze op zichzelf gaat.

Bij haar oudste dochter is vast gesteld dat ze ASS (Autisme Spectrum Stoornissen) heeft en ADHD, Yvanka heeft ook ASS en dyslexie en dyscaculie.Door deze samenstelling is het nooit saai en elk dag is het weer een verassing voor haar wat de dag brengt daardoor wordt mijn creatieve ouderschap kunde goed uitgetest. Lidewij heeft vele studies gevolgd onder andere magnetiseren, chrakra-healing, reikimaster, aromatherapie kinder-coaching counseling-specialisme creatieve en speltherapie. Op dit moment rond ze haar studie Remedial teacher af. Haar hobby’s zijn sieraden maken, schilderen, tekenen en lezen/schrijven. Ze vindt het leuk om te schrijven over het leven als gezin zelf, maar ook vanuit professional oogpunt.

Wat is Remedial teaching?

Een Leerkracht die ondersteunde lesgeeft onder de gewone lestijden. Een remedial teacher wordt vaak in geschakeld wanneer een leerling een lange tijd achterstand heeft op gelopen en dit niet kan worden op gehaald door zijn eigen leerkracht. Deze leerlingen hebben vaak bijles nodig of specifieke lessen op het gebied van taal of rekenen of sociale vaardigheden dit heeft vaak met leer- of gedragsprobleem/stoornis te maken zoals dyslexie en dyscalculie, ASS, ADHD of Nederlands als 2e taal. Een Remedial teacher maakt een plan op maat voor de betreffende leerling om zo les op maat te kunnen geven om zo de lesontwikkeling te optimaliseren. Dat gebeurd doormiddel van handelingsgericht werken: signalering, diagnostisering, remediëring, evaluatie. Deze manier van lesgeven is intensiever omdat je vaak in kleine groepjes werkt of individueel lesgeeft en dan structureel vaardigheden moet herhalen. Maar het resultaat is dan ook wel het werk waard zowel voor de leerling als voor de leerkracht.