Nu veel kinderen thuis zitten, is het een hele klus om te zorgen voor een goed dagritme en ze de hele dag bezig te houden. Daarnaast wil je zelf mogelijk ook nog wat werk verzetten. Daarom een paar leuke raadsels om ze even bezig te houden.

Twee leeftijd raadsels

 1. Piet zal even oud als Jantje zijn, wanneer Piet twee keer zo oud als Jantje was, wanneer Piet de helft van de leeftijd had van hun huidige leeftijd. Jantje was even oud als Piet op het moment dat Jantje de helft van de leeftijd had 10 jaar vanaf nu.  Hoe oud zijn Piet en Jantje?
  Jantje is 30, Piet is 40.
 2. Een vader is vier keer zo oud als zijn zoon. Over 20 jaar is de vader twee keer zo oud als zijn zoon.
  Hoe oud zijn de vader en zoon nu?
  De zoon is 10 jaar en de vader 40 jaar.

Het getal 9

Hoe vaak komt het getal 9 voor tussen 0 en 100?

20 keer: 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79 ,89 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 (2x).

Eieren

Een marktverkoper heeft aan het einde van de dag nog 7 eieren. Dan komt er een klant die de helft van de eieren en nog een halve wil kopen. Vervolgens komt er nog een klant aan en hij wil hetzelfde. 
Daarna sluit de marktverkoper zijn kraampje, gaat naar huis en eet het laatste ei zelf op.  Hoe is dit mogelijk?

De eerste koper vraagt de helft + een halve, dus dat is 3,5 + 0,5 = 4 . Dus er blijven nog 3 eieren over. Dan komt de volgende koper, hij vraagt ook de helft + een halve, dus dat is 1,5+0,5 = 2. Er blijft dus 1 ei over en die eet hij zelf op.

Hotelkamer 

Drie mannen boeken een hotelkamer. Deze kost 30 euro.  Ze betalen elk 10 euro. Na een tijdje beseft de hoteleigenaar dat de kamer maar 25 euro kost en hij geeft de piccolo de opdracht om de 5 euro die teveel was aangerekend terug aan de 3 mannen te bezorgen. Hij geeft de piccolo 1 muntstuk van 2 euro mee en 3 muntstukken van 1 euro. Nu beseft de piccolo dat hij 5 euro niet door 3 kan delen en hij besluit om het muntstuk van 2 EURO in zijn eigen zak te steken. Boven aangekomen geeft hij de 3 mannen elk 1 euro. 3*9 euro (10 euro – 1 euro) = 27 euro en 27 euro + 2 euro (die de piccolo in z’n zak had gestoken) = 29 euro, waar is nu die resterende euro naartoe?

De mannen hebben de piccolo geen 27, maar 28 euro betaald voor de hotelkamer (los van de 2 euro). 25 + 3*1 = 28 –> 28+ 2 (van de picolo) = 30.

Kraak de kluis

Een dief wil graag een kluis openmaken, maar hij weet de 5-cijferige code niet. Hij weet wel het volgende:

 • Het vijfde plus het derde getal is gelijk aan veertien.
 • Het vierde getal is een meer dan het tweede.
 • Het eerste getal is een minder dan twee keer het tweede getal.
 • Het tweede plus het derde getal is gelijk aan tien.
 • De som van alle getallen is gelijk aan dertig.

Wat is de code van de kluis, ofwel kraak de kluis?

 74658. Stel de code als ABCDE. Dan weten we de volgende regels:
1. C + E = 14
2. D = B+1
3. A = 2*B-1
4. B+C = 10
5. Som (A,B,C,D,E) = 30.

Stel, A + B + D = 16 (30-C-E=30-14) en vul de waardes in.
(2*B-1 )+B + B+ 1 = 16
4*B = 16, dus B = 4.
Dan, B+C=10 = 4+C, dus C = 6.
Als C=6 en C+E=14, dan E=8.
A=2*B-1, dus A=2*4-1=7.
D = B+1 = 4+1 = 5.

Dus ABCDE = 74658. Ter controle van de laatste regel: 7+4+6+5+8 = 30.

bron: raadselsenpuzzels.nl/