Kinderen leren lezen tussen 5 en 8 jaar. Op school beginnen kinderen in groep 3 met lezen, maar de voorbereidingen beginnen al in groep 1 en 2. In deze groepen wordt de basis gelegd van het leren herkennen van letters en klanken. Hoe werkt dit proces van leren lezen?

Lezen is heel belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Bij alle vakken op school is het nodig om goed te kunnen lezen, ook bij rekenen. Veel opgaven in de moderne rekenboek staan in de vorm van een verhaaltje. Er zijn verschillende fases te onderscheiden bij het leren lezen.

De start van leren lezen

Kinderen leren klanken aan letters te koppelen en deze vervolgens samen te voegen tot een woord. Dit gebeurt spelenderwijs op school, maar kun je ook thuis oefenen met je kind. Er zijn verschillende spelletjes om kinderen de verschillende klanken bij letters te leren.

  • Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en het begint met een S. Noem de letters niet bij hun naam, maar spreek de klank uit. Zeg dus niet ‘Es’ maar ‘Sss’ of ´Ke´ in plaats van ´K´.
  • Maak een woordenrij, waarbij het ene woord begint met de laatste letter van het vorige woord. bijvoorbeeld: auto – ooievaar – ruit – telefoon – neus – schelp.
  • Rijmen, noem zo veel mogelijk woorden die op elkaar rijmen.

In groep 4 en 5 oefenen kinderen veel de basisvaardigheden van het lezen. Het tempo gaat om hoog. Er worden veel leeskilometers gemaakt. Kinderen leren sneller lezen en er wordt meer aandacht besteedt aan het begrijpen van wat ze lezen.  Door het lezen leren kinderen steeds meer over taal. Hun woordenschat wordt groter en ze vormen steeds langere en betere zinnen. Taalontwikkeling kun je ook stimuleren met vertelprenten.

Begrijpend lezen

Vanaf groep 4 leren kinderen ook ‘begrijpend lezen’. Bij begrijpend lezen gaat het letterlijk om het begrijpen van een tekst. Kinderen kunnen beter begrijpend lezen als ze een goede woordenschat hebben. Hou veel gesprekjes met een kind. Geef regelmatig uitleg en informatie over wat een kind meemaakt. Uitstapjes maken is ook een goed idee. Hoe meer een kind meemaakt, hoe meer het herkent en hoe beter het begrijpt waar verhalen over gaan.

Hoe Leert Een Kind Lezen