Leren lezen is om meerdere redenen belangrijk voor kinderen.  Als ze leren lezen gaat er letterlijk een wereld voor ze open. Lezen en voorlezen stimuleert het leervermogen. Een kind leert nieuwe woorden en hun betekenis en doet kennis op over de wereld om zich heen. Lezen is een belangrijke sleutel naar kennis. Door het zelf lezen en het luisteren tijdens voorlezen, leert een kind hoe de opbouw van een taal in elkaar zit. Welke regels er bij taal horen en hoe je die regels kunt gebruiken als je praat. Leren lezen draagt ook bij de fantasie van kinderen en het stimuleert de concentratie.

Bewust van taal

Bijna alle kinderen begrijpen de taal, die we spreken, zonder dat deze bewust is aangeleerd. Het is een natuurlijk proces. We leren kinderen wel dat taal bestaat uit woorden en dat die woorden weer bestaan uit letters. Letters die op hun beurt weer gekoppeld zijn aan klanken. Eerst zal een kind woorden in stukjes kunnen hakken (klappen op de lettergrepen). Later kan hij simpele woorden ook klank voor klank benoemen zoals b-oo-m

Een kind begrijpt dat zinnen uit woorden bestaan. Het besef dat woorden uit letters en dus verschillende klanken bestaan, is belangrijk om in groep 3 tot het lezen en spellen van woorden te komen.

Om dit te kunnen leren, is het belangrijk dat een kind goed kan luisteren zodat het verschil kan horen tussen bijvoorbeeld een “m” en “n”, een “eu” en “ui”.

De klank van letters

De klank van de letters zijn vaak anders dan de naam van de letters, zoals je die in het alfabet hoort.  Bij het leren lezen gaat het om de klank. Dus ‘mmm’ in plaats van ‘em’

Lees meer over het leren herkennen van klanken

Vooraan, achteraan en midden

Begrippen als “vooraan” “achteraan” en “midden” zijn bij het leren lezen van belang om de volgorde van letters in een woord aan te kunnen geven. Deze begrippen moet een kind beheersen om te kunnen leren lezen.

Tegelijk leren lezen en schrijven

Kinderen leren sneller en makkelijker lezen als ze tegelijk leren schrijven. Het motorisch inprenten van de letters, het luisteren naar hun klank en ze in geschreven vorm zien, zorgen ervoor dat kinderen nieuwe dingen beter onthouden.

Leuke spelletjes voor om te leren lezen

  • Kies een letter en bedenk samen zoveel mogelijk woorden die met deze letter beginnen.
  • Laat een kind een voorwerpen in de kamer zoeken die met een bepaalde klank beginnen.
  • Lekker rijmen, kop, sop, pop, mop … het eindigt allemaal met op.

bron Kind en taal